ORDONANTA DE URGENTA Nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intra sub aceasta incidenta persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

Persoanele fizice au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;
c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
d) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
e) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;
f) orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii.

PROCEDURA de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari

Contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal trebuie sa solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA.

In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent urmatoarele:
– formularul (095) ‘Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari’, prevazut in anexa nr. 2 la ordin;
– certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor.

Ordonanta care extinde baza de impozitare de la 1 iulie, adoptata de Guvern

Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, care extinde baza de impozitare prin introducerea, de la 1 iulie 2010, a mai multor taxe si impozite, a fost adoptata de Guvern in sedinta de miercuri.

– conform proiectului, tichetele de masa, cadou, cresa si de vacanta, precum si platile compensatorii vor fi impozitate incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010, potrivit Mediafax.

– de la aceeasi data, cota de cheltuieli deductibile calculata la drepturile de proprietate intelectuala va fi redusa la 20% din venitul brut, fata de 40% in prezent. In cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, cota de cheltuieli deductibile va fi redusa la 25% din venitul brut, fata de 50% in prezent.

– veniturile din jocuri de noroc vor fi impozitate cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net calculat la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor.

In prezent, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 10.000 lei si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 10.000 lei inclusiv.

– proprietarii de mai multe locuinte neinchiriate vor fi obligati sa achite, pana la 30 septembrie, o taxa de solidaritate la bugetul local, suplimentar impozitului pe proprietate, in cuantum cuprins intre 50% si 200% din impozit, taxare prin care statul vrea sa obtina 31 milioane lei in 2010.

– persoanele care au venituri din activitati independente vor raspunde in solidar cu firmele cu care lucreaza pentru contributiile sociale si impozitele datorate daca banii incasati vor fi asimilati castigurilor salariale. Se pune intrebarea fireasca, dupa ce criterii se face departajarea?

Astfel, in cazul firme platitoare aflata in insolventa sau care nu achita contributiile si al carei patrimoniu nu acopera sumele datorate, beneficiarul veniturilor din activitati independente, in care sunt incluse si drepturile de proprietate intelectuala, reconsiderate ca venituri salariale, este pasibil de plata tuturor contributiilor, care pot ajunge la aproximativ 80% din veniturile incasate.

– proiectul de act normativ include o noua prevedere, prin care Fiscul va avea posibilitatea sa reconsidere o activitate ca fiind dependenta si veniturile asimilate salariilor in functie de ‘orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii’, definitie care ofera o marja de manevra extrem de larga inspectorilor fiscali.

– in acelasi timp, persoanele fizice care au constituit depozite bancare la termen anterior datei de 1 iulie, vor plati impozit de 16% doar pe dobanda calculata de la aceasta data pana la scadenta.
Incepand cu 1 iulie, toate veniturile sub forma de dobanzi din conturile si depozitele bancare, indiferent daca sunt la vedere sau la termen, vor fi impozitate cu 16%.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

Avand in vedere volumul mare al platilor restante inregistrate de unitatile administrativ-teritoriale fata de operatorii economici care presteaza servicii si lucrari de interes public local, precum si datoriile pe care acestia le inregistreaza fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, Ministerul Finantelor Publice acorda unitatilor administrativ-teritoriale imprumuturi din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobanda de 6,25%, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, cu o perioada de gratie de un an, in limita sumei de 1.500.000 mii lei.

Acest imprumut trebuie folosit pentru achitarea obligatiilor de plata restante inregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2009 fata de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, neachitate la data solicitarii imprumutului. Perioada de acordare a imprumutului se stabileste in conventiile de imprumut incheiate cu unitatile administrativ-teritoriale.

In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin obligatii fiscale restante se intelege totalitatea obligatiilor datorate de catre operatorii economici la data de 31 martie 2010 si neachitate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale.

ORDIN Nr. 1.810 din 9 iunie 2010 pentru aprobarea Precizarilor privind modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice

S-au aprobat precizarile privind modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice

Donatiile pentru diminuarea efectelor crizei economice pot fi achitate de catre persoanele fizice si prin intermediul angajatorilor, in limita maxima a sumelor datorate de angajator acestora, pe baza dispozitiei scrise a donatorilor in care vor preciza cuantumul sumelor care se doneaza, precum si daca doresc ca informatiile privind identitatea si sumele donate sa fie facute publice.

Donatiile pentru diminuarea efectelor crizei economice care se vireaza de catre persoanele fizice prin intermediul angajatorilor institutii publice se achita de catre acestea din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, din care se achita obligatiile catre persoanele fizice donatoare.

CIRCULARA Nr. 19 din 9 iunie 2010 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2010

Incepand cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2010, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
– 2,02% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
– 1,07% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
– 0,99% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.