ORDONANTA DE URGENTA Nr. 45 din 19 mai 2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicata in MO nr. 416 din 18 iunie 2009 se modifica dupa cum urmeaza:
a) in anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.

Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se realizeaza astfel:
a) in anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.

CIRCULARA Nr. 16 din 10 mai 2010 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie – 23 mai 2010

Incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie – 23 mai 2010, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
-2,07% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
-1,09% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
-1,00% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

ORDIN Nr. 1.059 din 5 mai 2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor

Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) accizele;
d) impozitul la titeiul din productia interna;
e) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
f) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
g) contributia de asigurari pentru somaj;
h) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
i) contributia de asigurari sociale;
j) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
k) contributia pentru concedii si indemnizatii;
l) redeventele miniere;
m) redeventele petroliere.

Schimbarea certificatelor PFA

Potrivit OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 328 din data de 25 aprilie 2008, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, respectiv pana la 24 aprilie 2010.

LEGE Nr. 76 din 6 mai 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Impozit pe profit
Se precizeaza expres ca atat intre persoanele romane si nerezidente afiliate, precum si intre persoanele romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta veniturile si cheltuielile oricareia dintre parti pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor si serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei.

De la plata impozitului minim sunt exceptati si contribuabilii care se afla in urmatoarele situatii (inclusiv cei care se afla in aceste cazuri la data intrarii in vigoare a legii):
– se afla in procedura insolventei, caz in care nu vor datora impozitul minim de la data deschiderii acestei proceduri;
– se afla in dizolvare, caz in care nu vor datora impozitul minim de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti. Contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, beneficiaza de scutirea de la plata impozitului minim de la data dizolvarii prevazute in aceste acte.

Scutirea nu se aplica contribuabililor care se afla in dizolvare fara lichidare.

Impozit pe venit
Veniturile din salarii realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat nu sunt impozabile atat la unitatea in care au functia de baza, cat si la celelalte unitati.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Se abroga Titlul IV – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Taxa pe valoarea adaugata
Au fost aduse clarificari cu privire la faptul ca numai achizitiile intracomunitare de bunuri, nu si cele de servicii, schimba perioada fiscala de la trimestru la luna calendaristica.

ORDIN Nr. 1.786 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 2;
b) Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 3;
c) Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 4.

Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a comunicat persoanei impozabile decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA.

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului.