ORDIN Nr. 5 din 23 martie 2010 pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit

In cazul in care, ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor, nivelul fondurilor proprii sau cel al unor elemente componente care intra in calculul indicatorilor de prudenta bancara calculati in functie de fondurile proprii pentru data de 31 decembrie se modifica, raportarile aferente fondurilor proprii si respectivilor indicatori de prudenta bancara afectati de modificari, intocmite pentru ultima luna a exercitiului financiar precedent si pentru fiecare luna din perioada scursa de la inceputul anului in curs si pana la data aprobarii situatiilor financiare anuale, vor fi refacute si retransmise Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale, dar nu mai tarziu de data de 15 mai.

Plati anticipate abandonate

Conform unui proiect legislativ supus spre dezbatere, plata anticipata a impozitului pe profit va fi introdusa peste 5 ani. Decizia va fi aprobata de executiv saptamana aceasta si astfel, prevederea privind platile anticipate in contul profitului anual vor fi amanate pentru 2015.

ORDIN Nr. 4.634 din 15 martie 2010 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui ANAF nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

Incepand cu 1 aprilie 2010 se fac modificari in ceea ce priveste completarea Declaratiei sumare pentru:
-tranzactiile care implica transferul real sau intentionat de proprietate de la rezidenti la nerezidenti si
-returnari si înlocuiri de marfuri în mod gratuit dupa înregistrarea tranzactiei initiale.

ORDIN Nr. 798 din 15 martie 2010 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tiparire, livrare, difuzare si pastrare a timbrelor fiscale mobile

Timbrele fiscale mobile se tiparesc de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., în conditiile stabilite prin prezentul ordin.

CIRCULARA Nr. 9 din 17 martie 2010 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii începand cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2010

Începand cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2010, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
-2,65% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
-1,19% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;
-0,71% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.