ORDIN Nr. 263 din 22 februarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

Procedura are drept scop final incadrarea fiecarei persoane impozabile intr-o categorie de risc fiscal, functie de comportamentul fiscal precum si functie de riscul pe care acesta il reprezinta pentru administratia fiscala.

Deconturile cu sume negative de TVA, cu optiune de rambursare prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici de 10 000 lei sunt considerate, in mod automat, cu rsic fiscal mic.

Decconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atributii de inspectie fiscala.

REGULAMENT de organizare si functionare a Garzii Financiare

Prin ordinul nr. 1.468 din 12 februarie 2010 se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare.

Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care exercita controlul operativ inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si alte fapte date prin lege in competenta sa.