Evaluarea lunara a creantelor si datoriilor in valuta

Potrivit noilor prevederi din OMF 3055/2009 privind reglementarile contabile nationale, evaluarea creantelor si a datoriilor in valuta se va realiza la finele fiecarei luni, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza, cu recunoasterea in contabilitate a diferentelor de curs inregistrate.

CIRCULARA Nr. 41 din 6 noiembrie 2009 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2009

Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2009, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
– 3,69% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
– 1,37% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
– 0,89% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

ORDIN Nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Prin acest ordin se aduc clarificari dar si unele reguli de recunoastere, scoatere din evidenta, evaluare si prezentare a elementelor din situatiile financiare, precum si unele reguli de organizare si conducere a contabilitatii si raportarii financiare in general.

Din analiza acestui document rezulta, pe langa implicatiile contabile si unele implicatii fiscale ce pot fi de interes pentru societatile comerciale, cum ar fi evaluarea lunara a creantelor si datoriilor in valuta.
Detalii gasiti la sectiunea “Platitorii primesc”

CIRCULARA Nr. 43 din 16 noiembrie 2009 privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta

Incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2009, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta cu scadenta mai mica de 2 ani de la finele perioadei de observare si mijloacele banesti in valuta cu scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevad clauze contractuale referitoare la rambursari, retrageri, transferari anticipate, se stabileste la un nivel de 25%.