INSTRUCTIUNILE privind continutul si obiectivele minimale ale Raportului de inspectie fiscala pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, incheiat la persoane fizice

Raportul de inspectie fiscala se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor verificarii, ca urmare a unei inspectii fiscale anticipate la persoane fizice, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare.

Stabilirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata
In cazul verificarii taxei pe valoarea adaugata se vor verifica documentele prin care se face dovada obtinerii calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, cu precizarea datei de la care a devenit platitor de TVA si daca inregistrarea s-a facut prin optiune sau prin depasirea plafonului de scutire.
Pentru activitatea desfasurata, organele de inspectie fiscala vor verifica urmatoarele:
– documentele care atesta realizarea de venituri din operatiuni impozabile din punctul de vedere al TVA;
– respectarea prevederilor legale privind stabilirea datei cand a fost depasit plafonul de scutire privind taxa pe valoarea adaugata;
– modul de derulare al operatiunilor impozabile efectuate in perioada verificata, pentru stabilirea tratamentului fiscal.
In cazul in care persoana fizica a fost inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata prin optiune se vor verifica urmatoarele:
– daca persoana fizica a respectat prevederile legale ce ii reveneau de la data inregistrarii ca platitor privind intocmirea si depunerea deconturilor de taxa pe valoarea adaugata;
– respectarea prevederilor legale privind incadrarea operatiunilor efectuate din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
– concordanta dintre data inregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si data inscrisa in primele documente inregistrate in jurnalul de vanzari sau de cumparari.
In cazul in care inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA s-a facut ca urmare a depasirii plafonului de scutire se vor verifica documentele emise pentru inregistrarea vanzarilor, concordanta acestora cu jurnalul de vanzari, precum si cu documentele intocmite pentru inregistrarea veniturilor, pentru stabilirea corecta a datei depasirii plafonului de scutire.

PROCEDURA SI CONDITIILE de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en détail produsele energetice prevazute in Codul fiscal

Intra sub incidenta procedurii de inregistrare:
-operatorii economici care comercializeaza si/sau depoziteaza ori intentioneaza sa comercializeze si/sau sa depoziteze in sistem angro produse energetice;
-operatorii economici care comercializeaza sau intentioneaza sa comercializeze in sistem en détail produse energetice.

ORDIN Nr. 1.454 din 5 august 2009 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

Potrivit actului normativ, in situatia contribuabililor nerezidenti, persoane juridice sau fizice care nu au un sediu, respectiv domiciliu/resedinta in Romania si care au salariati care sunt supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania in conditiile reglementarilor comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, Spatiului Economic European si Elvetia, declaratia lunara se depune sau se transmite, in conditiile Procedurii, la Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti.

De asemenea, Ordinul Ministerului Muncii nr. 1454/2009 aduce si o serie de completari la Procedura de declarare in vederea aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala. OUG nr. 28/2009 a stabilit ca, in anul 2009, pe perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, salariatii ale caror contracte sunt astfel suspendate si care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, precum si angajatorii, pentru salariatii respectivi, sunt scutiti de plata contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile.

CIRCULARA Nr. 28 din 6 august 2009 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2009

Incepand cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2009, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
– 4,81% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
– 1,76% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
– 1,03% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari S.U.A.

CIRCULARA Nr. 29 din 6 august 2009 privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta

Incepand cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2009, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta cu scadenta mai mica de 2 ani de la finele perioadei de observare si mijloacele banesti in valuta cu scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevad clauze contractuale referitoare la rambursari, retrageri, transferari anticipate, se stabileste la un nivel de 30%.