ORDIN Nr. 2.168 din 26 iunie 2009 pentru prorogarea termenului de 1 iulie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii si a marilor contribuabili

Se amana pentru data de 1 august 2009 termenul de 1 iulie 2009, stabilit prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.846/2008 pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene.

Se amana pentru data de 1 august 2009 termenul de 1 iulie 2009, stabilit prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.847/2008 pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

ORDIN Nr. 1.221 din 12 iunie 2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Actul vizeaza contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu referitor la stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Societatile comerciale care, la data de 1 mai 2009, beneficiau de regimul de declarare derogatoriu si care si-au inregistrat inactivitatea temporara la registrul comertului pana la aceasta data, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, isi mentin regimul de declarare derogatoriu pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, in situatia in care conditiile prevazute in anexa nr. 1 sunt indeplinite.

Pentru a beneficia de aceste prevederi, societatile comerciale au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.

Ceea ce aduce nou prezentul Ordin fata de vechea procedura de aprobare a regimului derogatoriu de declarare, consta in conditionarea acordarii acestui regim, de inscrierea inactivitatii temporare a societatii, la Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Asfel, potrivit noilor prevederi, cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, va fi insotita de dovada inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului, respectiv de o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.

Atentie!!! Societatile comerciale care, la data de 1 mai 2009, beneficiau de regimul de declarare derogatoriu si care si-au inregistrat inactivitatea temporara la registrul comertului pana la aceasta data, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, pentru a-si mentine regimul de declarare derogatoriu pe perioada pentru care acesta a fost aprobat intial, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin (respectiv pana la data de 16 Iulie 2009), o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.

Vor fi supuse regimului derogatoriu formularele: 100 ‘Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat’, 101 ‘Declaratie privind impozitul pe profit’, 120 ‘Decont privind accizele’, 130 ‘Decont privind impozitul la titeiul din productia interna’ si 300 ‘Decont de taxa pe valoarea adaugata’, formularul 102 ‘Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale’, cod 14.13.01.40; formularul 103 ‘Declaratie privind accizele’, cod 14.13.01.03/a; formularul 104 ‘Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor’, cod 14.13.01.01/dv.

LEGE Nr. 240 din 10 iunie 2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor relaizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4000 lei.

HOTARARE Nr. 631 din 20 mai 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul in lei a 100 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.
Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de:
a) investitiile in active corporale referitoare la:
– constructii cu scop industrial, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
– echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru;
– aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
– mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
b) investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.

Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii unei constructii cu scop industrial, doar in cazul in care aceasta se realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu si intreprinderea beneficiara a proiectului face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia ori detine un drept de uzufruct sau un contract de concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.

LEGE Nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Conform modificarilor introduse de aceasta lege, referitor la contributia pentru fondul persoanelor cu handicap autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:
a)sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
b)sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).

Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari / intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.

Avand in vedere ca nu exista prevederi legale prin care sa se stabileasca documentele necesare pentru a demonstra ca produsele sau serviciile achizitionate sunt realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, in acest sens consideram ca, pe langa Autorizatia de functionare ca unitate protejata, certificatul de inregistrare si contractul de prestari servicii sau de achizitie de bunuri:
• in cazul achizitionarii de servicii de la unitati protejate – ar trebui sa primiti si o declaratie data din partea unitatii protejate din care sa rezulte ca serviciul prestat este realizat prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate
• in cazul achizitionarii de bunuri – ar trebui sa primiti o fisa de omologare a produsului si o declaratie data din partea unitatii protejate din care sa rezulte ca bunul este realizat prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate.

Aceasta declaratie ar trebui intocmita de fiecare data cand se receptioneaza un bun sau un serviciu.”
Pentru aplicarea alineatului 4^1 nu exista in acest moment nici o precizare suplimentara.

Modificarea perioadei fiscale

Referitor la modificarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile care au o cifra de afaceri anuala mai mica de 100 000 euro si care realizeaza achizitii intracomunitare de bunuri
Incepand cu 1 mai 2009 pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa””

Se aproba programul ‘Prima casa’ ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite.
Beneficiarii programului ‘Prima casa’ sunt persoane fizice care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu detin in comun sau individual, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, in proprietate o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar.