REGULAMENT Nr. 7 din 23 aprilie 2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Institutiile de credit aplica prevederile prezentului regulament incepand cu luna in care Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei comunica decizia privind validarea normelor interne sau cu luna urmatoare celei in care obtin respectiva validare, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2009.

ORDIN Nr. 5 din 23 aprilie 2009 privind raportarea situatiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora

Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare a situatiilor care se transmit periodic Bancii Nationale a Romaniei in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ulterioare, de catre imprumutatori, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. c) din acelasi regulament.

Prevederile prezentului ordin, referitoare la expunerile din credite/plasamente, inregistrate fata de institutii de credit, sunt aplicabile numai in cazul institutiilor de credit.

LEGE Nr. 106 din 14 aprilie 2009 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Araba Siriana pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Damasc la 24 iunie 2008

Se ratifica Conventia dintre Romania si Republica Araba Siriana pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Damasc la 24 iunie 2008.

DECRET Nr. 626 din 13 aprilie 2009 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Araba Siriana pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Damasc la 24 iunie 2008

Se promulga Legea privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Araba Siriana pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Damasc la 24 iunie 2008, si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ORDIN Nr. 788 din 24 aprilie 2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri””

Operatiunile inscrise la randurile de regularizari din Decontul de TVA, respectiv randurile 2, 5 si 16, se cuprind in declaratia recapitulativa rectificativa aferenta perioadei la care se refera aceste operatiuni.

PROCEDURA pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

Prin Ordinul MMFPS nr. 342/2009 se aproba procedura care reglementeaza modalitatea de acordare a ajutorului financiar prevazut la art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform acestui articol, angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1), mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.
Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1).

Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.