LEGEA Nr. 19 din 26 februarie 2009 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009

Pentru anul 2009 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;
b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori;
c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.
In cota de contributie individuala de asigurari sociale de stat este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.
Aceste cote se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.

Factura de avans pentru 5% TVA

Incepand cu data de 15 decembrie 2008 in Romania, pe langa nivelul redus al TVA de 9% se aplica si o cota redusa de TVA de 5%. Aceasta cota se aplica pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.

ORDIN Nr. 193 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor Adeverinta de venit” si “Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit” pentru persoane fizice”

Ordinul aproba modelul si continutul formularelor de „Adeverinta de venit’ si ‘Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit’.
Adeverinta de venit va fi eliberata in scopul atestarii veniturilor impozabile anuale realizate sau estimate, existente in evidenta fiscala, la data solicitarii, pe baza datelor declarate de persoanele fizice sau de platitorii de venituri.

LEGE Nr. 16 din 17 februarie 2009 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Dusanbe la 6 decembrie 2007

In cazul Romaniei, impozitele vizate de Conventia dintre Romania si Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, se refera la impozitul pe venit si impozitul pe profit. In cazul Republicii Tadjikistan ea vizeaza impozitul pe profitul persoanelor juridice, impozitul pe venitul persoanelor fizice si impozitul pe proprietatile persoanelor fizice si juridice.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanta

Angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda bonuri de valoare, denumite in continuare tichete de vacanta. Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de tichete de vacanta este contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal. Tichetele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator. Angajatorii acorda tichete de vacanta numai in cazul in care in anul fiscal anterior au obtinut profit sau venit. Angajatul care beneficiaza de tichete de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal.
Sumele corespunzatoare tichetelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, in limita nivelului maxim stabilit de lege, iar la salariat sunt scutite de plata impozitului pe venituri si a impozitelor sociale aferente.
Valorile nominale permise pentru tichetele de vacanta sunt: 10, 20, 30, 40 si 50 lei.

HOTARARE Nr. 105 din 18 februarie 2009 privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

Hotararea Guvernului nr. 831/1997 a introdus regimul special de tiparire, inseriere si numerotare a formularelor financiar-contabile. Abrogarea actului normativ se datoreaza faptului ca prevederile referitoare la factura fiscala, factura si avizul de insotire a marfii precum si orice alte prevederi referitoare la facturi si facturi fiscale tipizate, cu regim special, au fost abrogate de Codul fiscal.

ORDIN Nr. 691 din 18 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania

Potrivit reglementarilor europene fiecare operator economic va avea atribuit dupa 1 iulie 2009 un numar unic de inregistrare si identificare, denumit EORI, pentru a servi drept referinta comuna in relatiile acestora cu autoritatile vamale de pe intregul teritoriu al Uniunii Europene.
Operatorii economici stabiliti in Romania pot solicita atribuirea numarului EORI in perioada 23 februarie – 31 martie 2009 in baza procedurii aprobate de ordin.

ORDIN Nr. 89 din 10 februarie 2009 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a O.U.G nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Programul se desfasoara pe parcursul a 3 etape:
– prima etapa, pâna la 29 mai, in limita sumei de 76 milioane lei;
– etapa a doua, de la 1 iunie pâna la 31 august, in limita sumei de 76 milioane lei, care, daca este cazul, se suplimenteaza cu suma neutilizata in prima etapa;
– etapa a treia, de la 1 septembrie pâna la 11 decembrie, in limita sumei de 76 milioane lei, care, daca este cazul, se suplimenteaza cu suma neutilizata in cea de-a doua etapa.
Cuantumul primei de casare este in valoare de 3.800 lei.