ORDIN Nr.67 din 22 ianuarie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

Contribuabilii declarati inactivi ca urmare unei erori materiale vor fi scosi din evidenta contribuabililor inactivi, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Acestia isi vor pastra calitatea de contribuabili activi pe toata perioada de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui A.N.A.F. prin care au fost declarati inactivi si pana la eliminarea din lista contribuabililor inactivi.
Totodata, in cazul contribuabililor declarati inactivi urmare unei erori materiale si eliminati din lista, se va anula si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. In acest caz, se va mentine data inregistrarii in scopuri de TVA initiala, contribuabilul pastrandu-si aceasta calitate inclusiv pe perioada cuprinsa intre data inscrierii in lista contribuabililor inactivi si data eliminarii din aceasta lista.

Regimul TVA in cazul depasirii plafonului pentru cheltuielile de protocol, sponsorizare si alte destinatii prevazute de lege

Conform art.128 alin.8 lit.f din Codul fiscal nu constituie livrare de bunuri acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum si alte destinatii prevazute de lege, in limita plafoanelor stabilite de lege.
De asemenea, potrivit art.129 alin.5 lit.a din Codul fiscal nu constituie prestare de servicii efectuata cu

ORDIN Nr.3.483 din 26 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului aplicat asupra castigului realizat din tranzactiile cu titluri de valoare, altele decat titlurile de participare, pentru fiecare tranzactie de vanzare sau la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, revine intermediarilor.Cota de impozit aplicata de catre intermediari asupra castigului este de 1%.
De asemenea persoana fizica va avea obligatia ca, pe baza documentelor justificative primite de la intermediar, sa evidentieze in declaratia privind venitul realizat urmatoarele:
– castigul net anual/pierderea neta anuala obtinut/obtinuta din transferul titlurilor de valoare detinute in portofoliu cel mult 365 de zile inclusiv;
– castigul net anual/pierderea neta anuala obtinut/obtinuta din transferul titlurilor de valoare detinute in portofoliu mai mult de 365 de zile.

Bonificatia de 5% a murit inainte sa se nasca

Contribuabilii pot beneficia de o bonificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate, pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata stabilit conform art. 111 din Codul de procedura fiscala, a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate de ANAF.

Bonificatia nu se aplica in urmatoarele cazuri:

Plata si declararea impozitului pe dividende

In cazul in care dividendele distribuite nu au fost ridicate pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 31 decembrie. In acest context tinem sa atragem atentia asupra unor potentiale probleme procedurale in declararea acestor impozite, urmare a modificarilor aplicatiilor informatice puse la dispozitia contribuabililor de administratiile financiare.

ORDIN Nr.1.815 din 29 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordinul modifica declaratia 200 ‘Declaratie privind veniturile realizate’ si formularul 250 ‘Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice’.
Modificarile se refera la introducerea unei rubrici pentru declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere, calificate in categoria venituri din activitati independente si stabilirea impozitului anual datorat.
De asemenea, prevede ca emiterea deciziilor de impunere anuala se va face pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea.
Formularele vor fi utilizate pentru definitivarea impozitului anual aferent veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2008.