ORDONANTA DE URGENTA Nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele masuri financiar-bugetare

Ordonanta prevede in principal urmatoarele masuri:
1. Pentru anul 2009, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate sunt:
a) 5,5% pentru cota datorata de angajat;
b) 5,2% pentru cota datorata de angajatori;
c) 10,7% pentru cota datorata de persoanele care se asigura facultativ.
Cotele se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.
2. Pentru anul 2009 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 28% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 9,5% datorata de angajati si 18,5% datorata de angajatori;
b) 33% pentru conditii deosebite de munca, datorata de angajator si angajati, din care 9,5% datorata de angajati si 23,5% datorata de angajatori;
c) 38% pentru conditii speciale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 9,5% datorata de angajati si 28,5% datorata de angajatori.
Cotele se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.
3. Pentru anul 2009 cotele de contributii la bugetul asigurarilor de somaj si la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale sunt :
a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj – 0,5 %;
b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj – 0,5%;
c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj -1%;
d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale – 0,25%.
Cotele se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.
4. Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei.
5. Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2010.’

ORDIN Nr.1.809 din 24 decembrie 2008 pentru modificarea Ordinului nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Ordinul modifica unele formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor, respectiv:
– Declaratie privind impozitul pe profit (101)
– Decont privind accizele (120 )
De asemenea, modifica unele instructiuni de completare ale unor formulare utlizate pentru declararea impozitelor si taxelor, si anume:
– Instructiuni de completare a formularului 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs
– Instructiuni de completare a formularului 101 Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04
– Instructiuni de completare a formularului 102 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40
– Instructiuni de completare a formularului 104 Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, cod 14.13.01.01/dv
Aceste prevederi se aplica pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2009, cu termen de declarare 25 februarie 2009.
Exceptie fac prevederile referitoare la declaratiile 101 si 120 care se aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2008.

ORDIN Nr.1.764 din 19 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8) – (10) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca

Ordinul stabileste conditiile si modalitatile in care se aplica bonificatia de 5% din valoarea obligatiilor datorate, acordata pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata stabilit conform art. 111 din Codul de procedura fiscala a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate de A.N.A.F.

ORDIN Nr.1.801 din 22 decembrie 2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 3/2008

Decizia stabileste ca in situatia in care contribuabilul, efectueaza cu buna credinta o plata mai mare decat cuantumul creantei fiscale inscrise eronat intr-o declaratie fiscala care a fost corectata ulterior de catre contribuabil sau au fost stabilite de catre organul fiscal diferente datorate in plus fata de creanta fiscala initiala, in conditiile legii, data stingerii, in limita sumei platite suplimentar, este data platii astfel cum aceasta este definita de lege, daca suma platita suplimentar nu a fost stinsa pana la data corectarii de catre contribuabil sau pana la data stabilirii de catre organul fiscal a diferentei datorate in plus.

ORDIN Nr.3.512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile

Ordinul aproba Norme metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, Norme specifice de de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, Modelele documentelor financiar-contabile precum si documentele financiar-contabile care se pastreaza timp de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii. Prevederile ordinului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile se abroga.

HOTARARE Nr.1.697 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009

Hotararea stabileste nivelul impozitului pe mijloacele de transport in cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone precum si in cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone.
Totodata, in vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, pentru fiecare mijloc de transport care face obiectul acestei hotarari, intreprinderile si operatorii de transport rutier, au obligatia sa declare pe propria raspundere, pana la data de 31 martie 2009, daca vehiculul a efectuat sau urmeaza sa efectueze in cursul anului 2009 cel putin o operatiune de transport rutier international.

HOTARARE Nr.1.618 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Hotararea are in vedere, printre altele, introducerea cotei reduse de TVA de 5%, pentru locuintele livrate in cadrul politicii sociale.

Astfel se precizeaza ca in cazul livrarii unei locuinte cu o suprafata de maximum 120 de metri patrati si valoare mai mica de 380.000 lei, ca vanzatorul poate aplica cota de TVA de 5% la vanzarea unei locuinte, daca cumparatorul va prezenta o declaratie pe propria raspundere autentificata de un notar din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile legale pentru a beneficia de cota redusa de TVA. Acest document va fi pastrat de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%.

De asemenea, pentru cladirile destinate a fi folosite drept camine de copii, de batrani sau pentru a fi atribuite cu chirie subventionata, vanzatorul poate aplica cota de TVA de 5% daca cumparatorul va prezenta o declaratie pe propria raspundere autentificata de un notar din care sa rezulte ca va utiliza aceste cladiri conform destinatiei prevazute de lege.

ORDIN Nr. 1746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata””

Noul model al Declaratiei 300 are in vedere introducerea cotei reduse de TVA de 5% pentru anumite tranzactii cu bunuri imobile si corelarea informatiilor din ‘Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri’ (390 VIES).
Modificarile aduse prin ordin se refera la:
– introducerea de noi randuri aferente livrarilor/achizitiilor pentru care se aplica o cota de TVA de 5%;
– modificarea instructiunilor de completare ale declaratiei pentru reducerile de pret acordate ulterior de furnizor, intr-un alt trimestru decat cel in care au fost efectuate livrarile de bunuri, respectiv declararea acestora la rubricile de achizitii/livrari intracomunitare si nu la regularizarile aferente.
Declaratia 300 se va utiliza incepand cu obligatiile fiscale aferente lunii decembrie 2008.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Ordonanta prevede reluarea Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national in anul 2009. In acest sens, vechimea masinilor care pot intra in acest program a fost redusa de la 12 la 10 ani iar prima casare a fost majorata de la 3000 de lei la 3800 de lei. Prima de casare va putea fi obtinuta o singura data si se va scadea din pretul de achizitie al unui autoturism nou. Programul se va aplica pana la 11 decembrie 2009.