ORDIN Nr. 3.421 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile

Se aduc unele modificari ale normelor de intocmire si utilizare ale formularului Procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a). Astfel Procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a) se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricatie, care depasesc un exercitiu bugetar, realizate pe faze de fabricatie, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii constructiei.

ORDIN Nr.3384 din 17 noiembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

Se aproba procedura de restituire a impozitului pe venitul realizat din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, datorat in conformitate cu prevederile Codului fiscal, aferent unor tranzactii desfiintate ulterior achitarii impozitului. Procedura stabileste institutiile responsabile, documentele necesare, termenele de solutionare si pasii de urmat pentru obtinerea restituirii. Restituirea se face la cererea contribuabilului de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul acesta, respectiv de catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor nerezidenti.

LEGE Nr.284 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

Actul normativ reformuleaza unele prevederi ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale referitoare la reducerea capitalului social si introduce noi prevederi potrivit carora la cererea creditorilor societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii judecatoresti, instanta poate obliga societatea la acordarea de garantii adecvate daca, in mod rezonabil, se poate aprecia ca reducerea capitalului social afecteaza sansele de acoperire a creantelor, iar societatea nu a acordat garantii creditorilor.

Tratamentul fiscal aplicabil in cazul despagubirilor

Problema tratamentului fiscal aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata in cazul despagubirilor incasate de agentii economici de la societatile de asigurari s-a schimbat radical in timp.
Anterior, potrivit OUG 17/2000 despagubirile incasate contineau si taxa pe valoarea adaugata si cei care incasau despagubiri erau obligati

ORDIN Nr.1.537 din 11 noiembrie 2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008

Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in cazul contribuabililor pentru care s-a deschis procedura reorganizarii judiciare si a insolventei, dupa caz, nu se mai datoreaza si nu se mai calculeaza obligatii fiscale accesorii pentru creantele inscrise la masa credala si pentru cele rezultate din activitatea curenta, indiferent de data deschiderii acestei proceduri.
De asemenea, pentru microintreprinderile care devin platitoare de impozit pe profit conform Codului fiscal, declararea si plata impozitelor si a contributiilor aferente veniturilor din salarii se face lunar, incepand cu luna urmatoare trimestrului in care au devenit platitori de impozit pe profit.

LEGE Nr. 264 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Se aduc unele modificarile care detaliaza conditiile in care se aplica exceptia de la obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale de catre producatorii agricoli autorizati si stabilesc unele exceptii in ceea ce priveste activitatea de transport in regim de taxi. Astfel, nu sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale producatorii agricoli individuali detinatori de autorizatie in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice autorizate care efectueaza comert ocazional cu produse agricole autohtone. De asemenea, nu reprezinta contraventie nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva rola jurnal, raportul fiscal de inchidere zilnica si registrul special de catre persoanele care desfasoara activitati de transport in regim de taxi.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 — Codul muncii

Actul normativ prelungeste cu doi ani termenul referitor la dovedirea vechimii in munca pe baza inscrierilor in carnetele de munca. Astfel, ordonanta prevede amanarea termenului de abrogare a Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca cu doi ani, pana la 1 ianuarie 2011, si mentinerea actualelor reglementari privind intocmirea, completarea, pastrarea si evidenta carnetului de munca.

ORDIN Nr. 20 din 7 noiembrie 2008 pentru punerea in aplicarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

S-au aprobat norme privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Aceastea se aplica pentru politele de asigurare RCA a caror valabilitate incepe de la data publicarii acestora. Politelor emise anterior li se aplica Normele in vigoare la momentul emiterii lor.