ORDIN Nr. 2.846 din 30 septembrie 2008 pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene

Se aproba:
– Lista contribuabililor mijlocii care urmeaza a fi administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene incepand cu data de 1 ianuarie 2009
– Lista contribuabililor mijlocii care nu vor mai fi administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene incepand cu data de 1 ianuarie 2009
– Lista contribuabililor mijlocii rezultati in urma divizarii unor contribuabili mijlocii, precum si lista contribuabililor mijlocii rezultati in urma absorbtiei prin fuziune a unor contribuabili administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene.

LEGE Nr. 201 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

Se stabilesc unele contraventii si infractiuni legate de incalcarea prevederilor legale in domeniul pensiilor admnistrate privat si a pensiilor facultative precum si unele cerinte suplimentare referitoare la persoanele autorizate sa desfasoare activitati legate de fondurile de pensii admnistrate privat.

LEGE Nr.202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii

Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
– 1 si 2 ianuarie;
– prima si a doua zi de Pasti;
– 1 mai;
– prima si a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 1 decembrie;
– prima si a doua zi de Craciun;
– 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

LEGE Nr. 203 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

A fost eliminata prevederea potrivit careia se interzicea comercializarea produselor din tutun in unitatile economice situate la o distanta mai mica de 50 metri fata de orice punct de acces in spitale si unitati de invatamant, cu exceptia unitatilor de invatamant superior. Interdictia se va aplica doar comercializarii produselor din tutun in spitale si unitati de invatamant, cu exceptia unitatilor de invatamant superior.

LEGE Nr. 200 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale

Contributia de asigurari sociale se datoreaza si asupra sumelor provenite din veniturile primite in baza unor conventii civile sau contracte de colaborare. In acelasi timp, aceste sume au fost introduse in cadrul sumelor asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

HOTARARE Nr. 1.311 din 14 octombrie 2008 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei si Finantelor din Romania si Ministerul Finantelor din Republica Araba Siriana privind acordarea de facilitati fiscale de catre Republica Araba Siriana

Partea romana recunoaste indeplinirea conditiei de reciprocitate in vederea acordarii scutirii de taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii in favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene in Romania si a personalului acesteia, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal. completarile ulterioare.
Partea siriana se angajeaza, pe baza principiului de reciprocitate, sa acorde misiunii diplomatice a Romaniei si personalului acesteia din Siria scutire de la plata oricaror taxe si impozite aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii efectuate in favoarea acestora.

ORDIN Nr. 754 din 2 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007

Se stabilesc veniturile asupra carora contributia de asigurari sociale de sanatate se aplica, documentele pe baza carora se elibereaza dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate de catre CAS potrivit fiecarei categorii de persoane precum si modalitatea de realizare a evidentei asiguratilor la nivelul CAS.