HOTARARE Nr.1113 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

Redefinirea obiectului principal de activitate al Fondului, respectiv emiterea de garantii, contragarantarea garantiilor, cu exceptia contragarantarii propriilor garantii, si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la banci sau din alte surse, clasa CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.
Masurile de natura celor mentionate anterior se acorda potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

HOTARARE Nr.1129 din 18 septembrie 2008 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica

Persoanele juridice care, in virtutea desfasurarii activitatii pentru care au fost autorizate in conditiile legii, opereaza cu baze de date ce contin date personale, se pot autoriza, in anumite conditii, in calitate de furnizor de servicii publice de autentificare electronica. Se are in vedere asigurarea accesului eficient al cetatenilor la informatii si servicii destinate publicului si furnizate prin mijloace electronice.

ORDINUL Nr.1261 din 12 septembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF Nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Se completeaza cu modelul de Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing. Documentul privind autovehiculele in leasing, se completeaza cu ajutorul programului de asistenta elaborat de ANAF si se depune la organul fiscal competent in format electronic, insotit de formularul editat. Programul de asistenta este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al ANAF, de la adresa www.mfinante.ro/portal ANAF.

ORDINUL Nr.592 din 26 august 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

Norme metodologice privind completarea, utilizarea si emiterea de catre casele de asigurari de sanatate a formularelor E001, E101,E102-104, E106-109, E112, E115-118, E120, E121, E125-127.

ORDIN Nr. 2.607 din 4 septembrie 2008 privind modificarea criteriilor de selectie a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene

Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, directiile generale ale finantelor publice judetene, prin administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administreaza primii 500 de contribuabili, persoane juridice, cu domiciliul fiscal in raza teritoriala a judetelor, selectati dupa cum urmeaza:
a) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, care au inregistrat o cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului precedent mai mica de 70 milioane lei, selectati in ordinea descrescatoare a acesteia;
b) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, aflati in procedura insolventei, care au creante fiscale mai mari de 3 milioane lei.