ORDONANTA Nr. 25 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:
a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrarii, obtinute de catre detinatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici autorizati potrivit legislatiei in vigoare pentru colectarea si/sau valorificarea deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
d) o contributie de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv valorificate sau incinerate cu recuperare de energie;
p) o contributie de 100 lei/tona datorata de unitatile administrativ-teritoriale incepand cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si incredintate spre eliminare finala, plata facandu-se pentru diferenta dintre obiectivul anual de diminuare si obiectivul efectiv realizat;
q) o taxa, denumita in continuare ecotaxa, in valoare de 0,2 lei/bucata pentru pungile de tip sacosa – banana, cu maner aplicat, sau maieu -, din materiale care nu sunt biodegradabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, incasata de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza la loc vizibil in vederea informarii consumatorilor finali;
r) taxa pe poluare pentru autovehicule.

ORDIN Nr. 7 din 18 august 2008 privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

Reglementari contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit se modifica si se completeaza potrivit prevederilor cuprinse in prezentul ordin.
Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica se efectueaza in mod sistematic, reducandu-se valoarea contabila a acestora. Valoarea contabila a acestor active este valoarea care este prezentata in bilant, fiind reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate din depreciere.

HOTARARE Nr. 34 din 6 august 2008 pentru aprobarea Normei nr. 18/2008 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Se aproba Norma nr. 18/2008 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

REGULAMENT Nr. 11 din 19 august 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

Se modifica si se completeaza Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007 dupa cum urmeaza:

La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de indatorare se vor utiliza cel mult cea mai mare majorare a ratei dobanzii, conform statisticii Bancii Nationale a Romaniei privind ratele medii ale dobanzii practicate de institutiile de credit la creditele noi acordate gospodariilor populatiei, si, dupa caz, cel mult nivelul cel mai ridicat al aprecierii fata de moneda nationala a cursului de schimb al valutei in care se acorda creditul, inclusiv in cazul creditelor indexate, conform statisticii Bancii Nationale a Romaniei privind indicatorii pietei valutare, precum si cea mai mare crestere a nivelului comisioanelor si altor cheltuieli privind administrarea creditului prevazute in contract, inregistrate in perioada de 18 luni anterioare datei de intrare in vigoare a prezentului regulament, respectiv intervalul martie 2007 – august 2008.

ORDIN Nr. 6.521 din 14 august 2008 pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.999/2007

Persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris in nume propriu, prin reprezentare directa sau indirecta pentru:
a) regimurile vamale de tranzit si admitere temporara;
b) punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare sub control vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu ocazional si cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.

ORDIN Nr. 2.396 din 11 august 2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor prin unitatile Trezoreriei statului

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor prin unitatile Trezoreriei statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 din 5 martie 2003.

ORDIN Nr. 4 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportarilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesitati de stabilitate financiara

Se aproba Normele metodologice privind modelele raportarilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesitati de stabilitate financiara, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Prima raportare periodica va cuprinde date privind activele si pasivele bilantiere existente in sold la sfarsitul semestrului I al anului 2008.

Tichete cadou

Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma

CIRCULARA Nr. 25 din 11 august 2008 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in euro si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2008

Incepand cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2008, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 1,75% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,90% pe an.