ORDIN Nr. 2.067 din 16 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România

Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a cetătenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în conditii de reciprocitate. Cetătenii străini din România având statut diplomatic sau consular trebuie să fie notificati la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxă pe valoarea adăugată.
În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate în România, precum si a membrilor acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile precizate în conventiile de înfiintare a acestor organizatii.
Potrivit art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea cetătenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru si a reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate într-un alt stat membru. Sunt asimilate organizatiilor internationale institutiile si alte organisme ale Comunitătilor Europene/Uniunii Europene care activează în alte state membre.

Inregistrarea contractelor incheiate cu persoane nerezidente

In Monitorul Oficial nr. 699/2007 a fost publicat OMEF nr. 1.415/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice sau fizice straine nerezidente. Aceasta obligativitate de inregistrare a contractelor externe a fost reglementata pentru prima data in Decizia nr. 3 a Comisiei fiscale cu referire la sediile permanente.
In baza prevederilor pct. 21, alin. (1) din Normele metodologice in aplicarea Titlului I Cod fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificarile din HG nr. 1.861/2006, de la 1 ianuarie 2007, a fost reintrodusa obligativitatea inregistrarii contractelor externe la autoritatile fiscale.

Astfel, persoanele juridice romane, beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror alte activitati, executate de persoane juridice sau fizice straine nerezidente, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane isi au domiciliul fiscal. Aceasta prevedere din norme ne obliga la declararea contractelor cu prestatori externi.
Totusi, in practica nu s-au aplicat aceste prevederi si numai dupa aparitia Ordinului 1.415/2007 s-a demarat inregistrarea acestor contracte la administratie.
Declaratia se depune in termen de 15 zile de la data incheierii contractelor. Orice modificari ulterioare a datelor declarate initial se vor notifica, de asemenea, in termen de 15 zile de la data producerii acestora, printr-o noua declaratie.
Scopul acestei obligatii este de a urmari inregistrarea si impozitarea potentialilor sedii permanente ale nerezidentilor care sunt parte in contracte al caror obiect este cel putin unul din serviciile enumerate mai sus. Autoritatile fiscale vor organiza evidenta informatizata a contractelor in Registrul contractelor incheiate cu persoanele nerezidente.

Problema cea mai arzatoare este ce se intampla cu contractele neinregistrate pana la data aparitiei acestui ordin.

In temeiul art. 53 din Codul de procedura fiscala, contribuabilii sunt obligati sa furnizeze periodic organelor fiscale informatii referitoare la activitatea desfasurata.

In baza prevederilor din Codul de procedura fiscala, nerespectarea obligatiei de a furniza periodic organelor fiscale informatii referitoare la activitatea desfasurata constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice.

Prin urmare, avand in vedere faptul ca in preambulul OMFP 1.415/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice sau fizice straine nerezidente, se mentioneaza ca acesta este emis in temeiul prevederilor art. 53 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, amenzile pentru neinregistrarea contractelor vor fi cele mentionate anterior (de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice).
Din practica am constatat ca aceste sanctiuni pentru nerespectare chiar se aplica.

ORDIN Nr. 2.195 din 5 noiembrie 2007 privind procedura de solutionare a contestaţiilor înregistrate la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili până la data de 1 octombrie 2007 si nesoluţionate

Contestatiile înregistrate la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili până la data de 1 octombrie 2007, aflate în curs de soluţionare, se soluţionează prin decizie semnată de directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau de înlocuitorul acestuia.

ORDIN Nr. 905 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Modalitătilor unitare de aplicare în sistemul de asigurări sociale de sănătate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007

Se aprobă procedura de restituire a sumelor reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate, plătite în plus fată de obligatia fiscală sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru înlesnirile la plată acordate în baza prevederilor legale în materie, rămase neutilizate la sfârsitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si virate în contul 87.98 “Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Brasov 2007 – Fiscalitatea in Romania

2007-11-22 00:00:00 – 2007-11-25 00:00:00

Program

Joi, 22/11/2007
15:00 – 24:00 Inregistrarea participantilor
20:00 – 23:00 Cina

Vineri, 23/11/2007 Prezinta:

07:00 – 09:00 Micul dejun
09:30 – 13:00 Prezentarea principalelor noutati legislative in materie Georgeta Toma
de Impozit pe profit si Reglementari contabile Emilia Iordache

11:00 – 11:15 Coffee break
14:00 – 15:30 Dejun
16:00 – 18:00 Prezentarea principalelor noutati legislative in materie Mihaela Capota
de Impozit pe veniturile nerezidentilor, Impozit pe profit Georgeta Toma
si Reglementari contabile Emilia Iordache
17:00 – 17:15 Coffee break
20:00 – 23:00 Cina festiva – Restaurant Vanatorul – Poiana Brasov
Sambata, 24/11/2007

07:00 – 09:00 Micul dejun
09:30 – 13:00 Intalnire cu specialisti Ilie Serbanescu – analist economic
Catalin Doica – secretar de stat
Directori MFP/ANAF
11:00 – 11:15 Coffee break
14:00 – 15:30 Dejun
16:00 – 18:00 TVA Daniela Tanase

17:00 – 17:15 Coffee break
20:00 – 24:00 Cina festiva – Restaurant Cerbul Carpatin – Brasov
Duminica, 25/11/2007

07:00 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 13:00 Ateliere de lucru restranse: TVA, Impozitul pe profit, Elena Stoian
Nerezidenti Specialisti Audit One
10:15 – 10:30 Coffee break

Prezinta

Ilie Serbanescu – analist economic

Catalin Doica – secretar de stat

Directori si specialisti in consultanta fiscala si contabila din cadrul Ministerului de Finante si reprezentanti ANAF

Taxa de participare/cursant

Tarif normal:
750 EUR + TVA /persoana – cazare in camera single
650 EUR + TVA /persoana – cazare in camera double

Tarif special:
350 EUR + TVA /persoana – pentru reprezentantii firmelor care nu doresc servicii hoteliere (tariful include participare la cursuri, materiale si coffee-break)

AUDIT ONE va ofera urmatoarele discounturi:

 • 3% pentru clientii servicii sau produse Audit One
 • 2% pentru trei participanti de la aceeasi societate
 • 3% pentru patru participanti de la aceeasi societate
 • 5% pentru cinci sau mai multi participanti de la aceeasi societate

Beneficii

Participantii la seminar vor beneficia de urmatoarele:

 • posibilitatea de a va adresa in direct specialistilor din Ministerul Finantelor Publice;
 • consultanta in cadrul atelierelor de lucru;
 • acces nemijlocit la informatii de ultima ora din domeniul taxelor si impozitelor;
 • contacte de afaceri cu ceilalti participanti;
 • mapa de seminar;
 • Agenda Fiscala 2008;
 • 3 nopti cazare (joi, vineri, sambata)la un hotel de 5 stele;
 • 3 mese si 2 coffee break / zilnic;
 • doua cine festive, la Restaurantul Vanatorul – Poaiana Brasov si Restaurant Cerbul Carpatin – Brasov cu program artistic, animatori, DJ, taraf;

Cum ma inscriu ?

 1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
 2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL, CUI RO12046150 nr. RO16BTRL04101202G77287XX la Banca Transilvania, Ag. Centru Civic, pana la data transmiterii talonului
 3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
 4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Brasov
Hotel ARO

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem

ORDIN Nr. 1.857 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

Prezentul ordin se aplică începând cu deconturile aferente lunii noiembrie 2007.
Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferente lunilor anterioare celei prevăzute la art. 2 se soluţionează potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 967/2005, cu modificările si completările ulterioare.

ORDIN Nr. 1.823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operatiunile pluripartite din Comunitate

Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, si Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Măsurile de simplificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici să se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achiziţii intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desfăsoară operatiuni pluripartite în cadrul Comunitătii si în cazul retururilor de bunuri în spatiul comunitar.

Platitorii primesc:

Inregistrarea contractelor incheiate cu persoane nerezidente.