ORDONANTA DE URGENTA Nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

Creanta constand in plata pretului produce dobanzi, in cazul contractelor incheiate intre comercianti, din ziua cand devina exigibila. In cazul in care rata dobanzii nu este stabilita prin contract, se va aplica rata dobanzii de referinta stabilita de BNR. Rata de referinta a BNR in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica in urmatoarele 6 luni.

Platitorii primesc “Auditarea si vizarea situatiilor financiare“

ORDIN Nr. 2.089 din 23 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de administrare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a reprezentantelor persoanelor juridice straine, care isi au sediul sau isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Bucuresti.

Organul fiscal competent pentru administrarea fiscala a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a reprezentantelor persoanelor juridice straine, care isi au sediul sau isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Bucuresti este D.G.F.P. a Municipiului Bucuresti.

ORDIN Nr. 1.995 din 12 octombrie 2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale

Comisia de proceduri fiscale emite decizii pentru aplicarea unitara la nivelul A.N.A.F. si unitatile sale subordonate, in cazul in care au fost emise puncte de vedere neunitare de catre directiile generale din cadrul A.N.A.F. si/sau organele fiscale in aplicarea Codului de procedura fiscala si a legislatiei care intra in sfera de competenta a A.N.A.F., exceptand cazurile cand prin lege se prevede altfel.

ORDIN Nr. 1.646 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati, platita in plus fata de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000.

Prezentul ordin aproba procedura de restituire a sumelor reprezentand contributie individuala de asigurari sociale platita in plus fata de plafonul maxim admis prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanelor fizice.

ORDIN Nr. 1.645 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, platite in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate in baza prevederilor legale in materie.

Angajatorii care au platit contributii de asigurari sociale de sanatate in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si garantiile constituite pentru inlesnirile la plata pana la sfarsitul anului bugetar 2003, vor depune la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cerere pentru certificarea dreptului la restituire anexand copiile documentelor care probeaza plata sumelor.

Facturile emise electronic

Facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electronica constituie documente justificative in intelesul prevederilor Lg. contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Regimul juridic al documentelor in forma electronica a fost reglementata de Legea nr.260/2007, lege care va intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2008.

Persoana fizica sau juridica ce emite facturi, poate sa opteze pentru emiterea facturilor in forma electronica, cu conditia garantarii autenticitatii, originii si integritatii continutului.

Pentru a putea emite facturii in forma electronica, emitentul trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la sistemul informatic omologat, sa garanteze securitatea, fiabilitatea si continuitatea servicilor de prelucrare a datelor, sa foloseasca personal pregatit in domeniul semnaturii electronice, sa gestioneze si sa arhiveze informatiile referitoare la fiecare factura emisa utilizand sisteme omologate de arhivare electronica.
Omologarea sistemului este efectuata de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, si numai dupa obtinerea certificatului de omologare se poate folosi pentru emitere a facturilor in forma electronica.
Persoanele fizice sau juridice care vor emite facturi in forma electronica vor trebui sa se inscriere in registrul electronic prin depunerea unei documentatii la Ministerul Economiei si Finantelor. Certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului facturii in forma electronica va contine informatii privind identificatorul fiscal si numarul notificarii inregistrate la Ministerul Economiei si Finantelor.

Factura emisa in forma electronica trebuie sa respecte formatul si continutul stabilit de actele normative si va contine marca temporala care certifica momentul emiterii si semnatura electronica a emitentului.
Toate facturile emise electronic vor fi tinute intr-un registru electronic de evidenta. In situatia in care exista si un exemplar tiparit se va face mentiunea in acest registru despre aceasta situatie.

Transmiterea facturilor emise electronic se face utilizand mijloacele electronice sau pe suport de hartie.

Transmiterea electronica a facturilor emise pentru operatiuni efectuate in Romania, inclusiv pentru livrari intracomunitare, se poate face in urmatoarele conditii:
1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;
2. furnizorul/prestatorul si/sau cumparatorul, daca sunt inregistrati ca platitori de TVA, sa notifice, prin scrisoare recomandata, organului fiscal competent ca vor aplica o astfel de procedura de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la notificare acordul incheiat;
3. sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin semnatura electronica sau orice mijloace electronice agreate;
4. sa existe un document centralizator pe suport de hartie, cu evidenta tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic de date EDI, intr-o luna calendaristica sau a tuturor facturilor astfel primite intr-o luna calendaristica de orice persoana obligata la plata taxei, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este inregistrat ca platitor de TVA.

Anularea facturilor se face prin incheierea unui act juridic intre emitentul facturii in forma electronica si beneficiarul acesteia, prin care se specifica anularea de comun acord a facturii sau a facturilor respective si care contine:
a) seria si numarul fiecarei facturi anulate;
b) data emiterii fiecarei facturi anulate;
c) data transmiterii fiecarei facturi anulate;
d) data anularii;
e) semnatura olografa a partilor si stampila, unde este cazul.

Acest act juridic se intocmeste in 3 exemplare, din care un exemplar ramane emitentului, unul beneficiarului, iar al treilea este pastrat de catre persoana abilitata sa opereze anularea facturii electronice.
Atat emitentul, cat si beneficiarul opereaza modificarea in documentele care au avut la baza facturile respective, precum si in Registrul electronic de evidenta a facturilor in forma electronica. Emitentul anuleaza factura, specificand aceasta operatiune prin marcarea facturii in forma electronica ca fiind anulata, atasand semnatura electronica si marca temporala corespunzatoare momentului anularii, astfel incat anularea sa fie evidentiata la vizualizarea facturii in forma electronica.
Emitentul este obligat sa notifice Ministerului Economiei si Finantelor anularea facturii in forma electronica, mentionand datele de identificare a fiecarei facturi anulate si data la care a fost intocmit documentul prin care s-a convenit anularea.

In situatia in care emitentul a optat pentru emiterea facturilor in forma electronic acesta trebuie sa emita facturile numai in aceasta forma. Emitentul poate opta pentru schimbarea modalitatii de emitere, numai cu notificarea Ministerului Economiei si Finantelor.

HOTARARE Nr. 1.195 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Nu mai este supusa impozitarii instrainarea ulterioara a proprietatilor imobiliare dobandite prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale, precum si prin donatie, intre rude ori afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti. In cazul partajului judiciar sau voluntar nu se datoreaza impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare.
Modelul chitantelor ce vor fi utilizate de catre notarii publici la incasarea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare, va fi stabilit si se va tipari de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.

FISCALITATE – Taxa pe valoarea adaugata

2007-10-18 00:00:00 – 2007-10-18 00:00:00

Program

Joi, 18 octombrie, ora 17:00 – Taxa pe valoarea adaugata

Se vor prezenta noile modificari in materie de tva in vigoare pentru anul viitor, raspunsuri la intrebarile dumneavoastra.
Dezbateri pe spete si subiecte cerute de participanti urmare a dificultatilor intampinate in aplicarea practica a acestor reglementari.

Prezinta

Lector – Daniela Tanase

Daniela Tanase este si a fost ocupata in transpunerea Directivelor Europene in legislatia fiscala din Romania, fiind una dintre specialistele cele mai competente si profesionale recomandata pentru aceasta prezentare.
Participa la reuniunile de la Bruxelles ale Consiliului European unde se dezbat propunerile de modificare a directivelor europene in domeniul TVA.
In cadrul Ministerului Finantelor se ocupa de elaborarea legislatiei in domeniul TVA si acorda asistenta organelor fiscale teritoriale, directiilor din minister si agentilor economici.
Iata cateva argumente care o recomanda si care trebuie sa va convinga sa participati la aceasta dezbatere.

Taxa de participare/cursant

Un modul (o zi seminar/persoana) – 300 RON + TVA

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda fiscala

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL, RO 12046150, nr. RO16BTRL04101202G77287XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA AGENTIA CENTRU CIVIC, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Sala Europa – Str. Justitiei, nr. 54, etaj 3, sector 4, Bucuresti, (Incinta Ascensorul SA) Pentru harta vizitati http://www.salaeuropa.ro/contact.html

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
F: +40 (21) 319 62 90
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem
irina.afrem@auditone.ro
Mobil: +40 727 301 502

Ioana Petrus
ioana.petrus@auditone.ro
Mobil: +40 728 330 977

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificarile si completarile prevederilor prezentei reglementari intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2008.
Pentru anul 2008 nu se vor face plati anticipate pentru Impozitul pe profit.
A fost abrogate prevedere potrivit careia o data cu declaratia de impozit pe profit anuala, contribuabilii aveau au obligatia sa depuna si o declaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente.
Nu se mai aplica masurile de simplificare in cazul livrarilor de cladiri, parti de cladire si terenuri de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare si nici in cazul lucrarilor de constructii-montaj.

Platitorii primesc: „Facturi emise electronic”

ORDIN Nr. 1.415 din 26 septembrie 2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice sau fizice straine nerezidente

Prezentul ordin stabileste termenele si modelul declaratiei inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) de prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror alte activitati incheiate de persoanele juridice romane, in calitate de beneficiare, cu persoanele straine nerezidente.