ORDIN Nr. 8.191 din 25 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007

Potrivit noilor modificari si completari referitoare la Normele de autorizare a regimurilor vamale economice nu se garanteaza drepturile de import si, dupa caz, alte taxe pentru urmatoarele situatii:
a) cand debitorul sau persoana susceptibila a deveni debitor este o autoritate a administratiei publice;
b) cand plasarea sub regim de admitere temporara se efectueaza sub acoperirea unei declaratii verbale;
c) cand plasarea sub regim de admitere temporara se efectueaza prin documentul administrativ unic in unul dintre cazurile prevazute in anexa 77 la Regulamentul CEE nr. 2.454/1993;
d) in cazurile in care debitorul obtine aprobare de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale.

ORDIN Nr. 1.199 din 14 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006

Mari contribuabili vireaza obligatiile fiscale reprezentand impozite si taxe, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii aferent activitatii sediilor secundare la Trezoreria si Contabilitatea Publica a municipiului Bucuresti.
In cazul in care impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale marilor contribuabili, aflate in raza teritoriala a altui organ fiscal decat Directia generala de administrare a marilor contribuabili, este platit de catre marii contribuabili – persoane juridice, documentele de plata intocmite de catre acestea vor cuprinde in mod obligatoriu si urmatoarele informatii:
a) codul de identificare fiscala si denumirea persoanei juridice care face plata;
b) codul de identificare fiscala al sediului secundar pentru care se face plata.

Platitorii primesc: ”Servicii de rent-a-car oferite de agentiile de turism”

Aplicarea tva in cazul vanzarii unui apartament

In luna decembrie 2006 o societate comerciala , platitoare de TVA a achizitionat de la o persoana fizica un apartament intr-un bloc dat in folosinta in anul 1982.

In anul 2007 doreste sa vanda acest apartament tot unei persoane fizice.

Pentru aceasta vanzare societatea nu opteaza pentru colectarea TVA conform art.141, alin 3 din Codul fiscal.

In conformitate cu prevederile art.161 alin.(1) litera b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat achizitionat inainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator s-au indeplinit inainte de data aderarii.

In cazul de fata bunul a fost achizitionat inainte de data aderarii. Totodata la momentul achizitiei nu s-a putut deduce taxa pe valoarea adaugata avand in vedere calitatea vanzatorului (persoana fizica).

Prevederile art.160 alineatul (8) mentioneaza ca Persoana impozabila care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente unei constructii sau unei parti din aceasta, terenului pe care este situata sau oricarui alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, si care, la sau dupa data aderarii, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor, va ajusta taxa deductibila aferenta, in conditiile prevazute la art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.
Intru-cat s-a dedus taxa pe valoarea adaugata la achizitie ajustarea prevazuta la art.149 va fi zero.

Operatiunea de livrare in acest caz nu va fi supusa taxarii. Factura va fi intocmita fara taxa pe valoare adaugata inscriindu-se mentiunea

ORDIN Nr. 1.314 din 11 septembrie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

Prezentul ordin aproba metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabil in contul unic si datorate bugetului de stat avand prioritate obligatiile fiscale cu retinere la sursa si apoi celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile fiscale datorate.
Sumele reprezentand obligatii fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, prevazute de acelasi act normativ, achitate de catre contribuabili in contul unic, se distribuie de catre organul fiscal competent mai intai pe bugete, proportional cu sumele datorate fiecarui buget, si apoi pe tipuri de obligatii fiscale, prioritate avand obligatiile fiscale cu retinere la sursa.

ORDIN Nr. 2.145/C din 21 august 2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale

Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura obtinerea inregistrarii fiscale a contribuabililor si a codului unic de inregistrare de la Ministerul Economiei si Finantelor si elibereaza certificatele constatatoare si informatii privind datele inregistrate in Registrul Comertului la cererea persoanelor juridice si fizice.

FISCALITATE – Taxa pe valoare adaugata, Impozitul pe veniturile nerezidentilor

2007-09-24 00:00:00 – 2007-09-25 00:00:00

Program

Luni, 24 septembrie, ora 17:00 – Taxa pe valoarea adaugata

Marti, 25 septembrie, ora 16:00 – Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti

Prezinta

Specialisti din Ministerul Finantelor:

Daniela Tanase
Mihaela Capota

Taxa de participare/cursant

Un modul (o zi seminar/persoana) – 300 RON + TVA

Discount 5% – pentru participarea aceleiasi persoane la doua module sau a mai mult de doua persoane de la aceasi firma

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda fiscala 2007

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL, RO 13648323, nr. RO63BTRL04101202G77290XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA AGENTIA CENTRU CIVIC, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Sala Europa – Str. Justitiei, nr. 54, etaj 3, sector 4, Bucuresti, (Incinta Ascensorul SA)

Pentru harta vizitati http://www.salaeuropa.ro/contact.html

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE AD SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
F: +40 (21) 319 62 90
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem
irina.afrem@auditone.ro
Mobil: +40 727 301 502

Ioana Petrus
ioana.petrus@auditone.ro
Mobil: +40 728 330 977

HOTARARE Nr. 1.104 din 11 septembrie 2007 pentru introducerea sistemelor moderne de plata a salariilor

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice din subordinea acestora vor face plata drepturilor salariale ale personalului prin intermediul cardurilor.
Trecerea la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor pentru institutiile publice cu sediile in municipii si orase se va face pana la data de 31 decembrie 2007.

Platitorii primesc: “Venituri obtinute de nerezidenti din lichidare fara dizolvare”