NORMA Nr. 13 din 15 mai 2007 privind autorizarea societatii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat

Societatile de pensii constituite in baza Legii nr. 204/2006 pot administra fonduri de pensii facultative si un fond de pensii administrat privat, in baza deciziilor de autorizare emise de Comisie.
In sistemul pensiilor private din Romania, societatile de pensii constituite in baza Legii nr. 411/2004 pot administra un fond de pensii administrat privat si fonduri de pensii facultative, in baza deciziilor de autorizare emise de Comisie.

Platitorii primesc:“Cesiune actiuni“

HOTARARE Nr. 84 din 27 februarie 2007 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor din Romania nr. 9/2001 pentru aprobarea Regulilor privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari

Pregatirea profesionala continua nestructurata include urmatoarele:
– participarea sau sustinerea de cursuri in domeniu – se echivaleaza 10 ore (dovedite prin adeverinta si anexarea tematicii);
– participarea la seminarii, congrese sau conferinte organizate de organismele profesionale din domeniu pe plan national (Camera Auditorilor Financiari din Romania) sau international (organisme membre ale Federatiei Internationale a Contabililor Autorizati) – se echivaleaza cate 4 ore pentru fiecare manifestare de specialitate pe baza prezentei de la Camera, respectiv adeverintei de la organismul membru al Federatiei Internationale a Contabililor Autorizati, sau a altui document care atesta participarea efectiva la eveniment (pe baza de invitatie, program);
– participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat (in cazul doctoranzilor in perioada de stagiu) in domeniu – se echivaleaza toate cele 20 de ore pe baza de adeverinta;
– publicarea unei carti in domeniu – se echivaleaza 20 de ore;
– elaborarea si publicarea de materiale de specialitate (documentul sa aiba minimum 3 pagini) – se echivaleaza 4 ore/material.
Actele doveditoare ce se refera la pregatirea profesionala nestructurata se depun la Camera pana in data de 31 martie a fiecarui an. In cazul acumularii a mai putin de 20 de ore, pregatirea profesionala nestructurata pentru anul respectiv ramane neefectuata.

HOTARARE Nr. 81 din 27 martie 2007 privind adoptarea Standardelor de audit 2006 si a Codului de etica pentru auditorii profesionisti

Se adopta versiunea 2006 a Standardelor internationale de audit, asigurare si etica pentru auditorii profesionisti emise de Federatia Internationala a Contabililor Autorizati (IFAC). Standardele internationale de audit, asigurare si etica se vor aplica in Romania sub denumirea de Standarde de audit, respectiv Codul de etica, in conformitate cu traducerea oficiala a acestora, publicata in volumul “Audit financiar 2006“, aparut sub egida Camerei Auditorilor Financiari din Romania si a IFAC.

LEGE Nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica

Prezenta lege stabileste regimul juridic aplicabil crearii, conservarii, consultarii si utilizarii documentelor in forma electronica arhivate sau care urmeaza a fi arhivate intr-o arhiva electronica.
Operatiunile de prelucrare arhivistica a documentelor in forma electronica se fac cu respectarea dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor in vigoare privind conservarea, accesul si protectia informatiei cu caracter public sau privat.

ORDIN Nr. 179 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata

Deconturile de taxa pe valoarea adaugata depuse de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de catre organul fiscal competent, la initiativa acestuia sau la solicitarea persoanei impozabile.
Prin procedura de corectare de catre organul fiscal competent a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:
a) erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronata a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute in decont; preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronata a soldului de plata din decontul perioadei fiscale anterioare);
b) inregistrarea in decont a diferentelor de taxa pe valoarea adaugata de plata, constatate de organele de control, contrar reglementarilor legale in materie;
c) erori provenind din inscrierea in decontul de taxa pe valoarea adaugata a sumelor solicitate la rambursare in perioada anterioara.

Operatiunile de lohn cu bunuri de origine comunitara

1. Bunurile de origine comunitara care sunt transportate din alte state membre in Romania pentru prelucrare, sunt reglementate de acelasi art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal. Acestea nu pot fi plasate in regim de perfectionare activa, chiar daca dupa prelucrarea in Romania parasesc Comunitatea.

Operatorii economici din Romania care primesc spre prelucrare bunuri comunitare le vor inregistra in Registrul bunurilor primite si vor urmari indeplinirea cumulativa a celor doua conditii impuse de lege pentru a nu impozita in Romania serviciile de prelucrare. De remarcat ca aceste bunuri nu mai sunt urmarite de autoritatea vamala.

Registrul bunurilor primite trebuie sa contina urmatoarele elemente, conform pct. 79 alin. (1) lit. g) al Titlului VI

Ultimele modificari ale Codului Fiscal

2007-05-15 00:00:00 – 2007-05-22 00:00:00

Program

Marti, 15 mai 2007, ora 17:00 – Taxa pe valoarea adaugata in lumina noilor reglementari

Livrari/Achizitii intracomunitare
Operatiuni triunghiulare/Raportari VIES

Marti, 22 mai 2007, ora 17:00 – Impozitul pe profit

Principalele modificari la impozitul pe profit
Preluarea directivelor europene
Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Prezinta

Specialisti din Ministerul Finantelor:
Mariana Vizoli, Georgeta Toma

Taxa de participare/cursant

Un modul(o zi seminar/persoana) – 300 RON + TVA

Discount:5% – pentru participarea aceleiasi persoane la toate modulele sau a mai mult de 4 persoane de la aceeasi firma

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda fiscala 2007

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL, CUI RO13648323, nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Decebal, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Sala Europa – Str. Justitiei, nr. 54, etaj 3, sector 4, Bucuresti, (Incinta Ascensorul SA)

Pentru harta vizitati http://www.salaeuropa.ro/contact.html

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE AD SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
Mobil: +40 727 301 502
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem