ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurarile voluntare de sanatate

Asigurarile voluntare de sanatate reprezinta un sistem facultativ, suplimentar al asigurarilor sociale de sanatate care este sistemul obligatoriu.
Asiguratii pot opta pentru incheierea de contracte de asigurare voluntara de sanatate cu mai multi asiguratori in acelasi timp, cu avizarea tuturor asiguratorilor implicati.
Din punc de vedere fiscal cheltuielile cu asigurarile voluntare de sanatate sunt deductibile la determinarea profitului impozabil la angajati in limita a 200 Euro/angajat /an conform prevederilor codului fiscal.
Nu sunt considerate avantaje contributiile la un fond de pensii facultativ suportate de angajator pentru angajatii proprii in suma de 200 Euro/angajat/an.

Platitorii primesc: “Repartizarea profitului in bilant”

ORDIN Nr. 273 din 20 februarie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA“

Certificatul de atestare a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA se elibereaza, la cerere, persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
Certificatul se utilizeaza pentru solicitarea rambursarii taxei facturate de alte persoane impozabile si achitate de aceasta pentru bunuri mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in alt stat, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in acel stat.

ORDIN Nr. 257 din 15 februarie 2007 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

Potrivit prevederilor acestui nou act normativ si in baza prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA in baza art. 153 care desfasoara activitati sezoniere pot solicita utilizarea altei perioade fiscale decat luna sau trimestrul, astfel:
– semestrul calendaristic, cand contribuabilul efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
– anul calendaristic, cand contribuabilul efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice intr-un an calendaristic.

In vederea utilizarii ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, persoana impozabila trebuie sa depuna o cerere justificata la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita optiunea.

Cererea se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau este luata in evidenta si va fi insotita de documente din care sa rezulte activitatea desfasurata, respectiv periodicitatea acesteia (declaratie pe propria raspundere privind activitatea desfasurata, balante de verificare si jurnalul de vanzari pentru anul anterior, alte documente relevante).

Perioada fiscala aprobata este valabila incepand cu termenele de declarare si plata urmatoare datei comunicarii deciziei organului fiscal cu privire la solicitare si se mentine pe durata pastrarii conditiilor amintite mai sus. Contribuabilul isi va actualiza datele din vectorul fiscal depunand o declaratie de mentiuni.

ORDIN pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. I – IV din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

Trusoul pentru nou-nascuti prevazut de Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti se acorda gratuit pentru fiecare copil nou-nascut si cuprinde haine, lenjerie si produse de ingrijire necesare nou-nascutului.
Cuantumul produselor care fac parte din trusou este de 150 lei si se acorda o singura data.

Impozitarea nerezidentilor care desfasoara o activitate de management/administrare pentru o companie din Romania

Procedura de admisie a sederii in Romania a strainilor persoane fizice este diferita in functie de scopul cu care acestia sosesc in Romania si consideram ca primul pas ce trebuie facut este adresarea catre Autoritatea pentru Straini din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Urmatorul pas este catre Administratia Finantelor Publice in raza careia nerezidentul respectiv va avea resedinta, in vederea obtinerii numarului de identificare fiscala, deoarece conform Codului de Procedura Fiscala orice persoana care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod indentificare fiscala. Nerezidentul devine subiect fiscal in Romania pentru veniturile obtinute din Romania indiferent sub ce raport juridic desfasoara activitatea.

Desfasurarea activitatii de management si/sau administrare se poate realiza astfel:

1. Prin intermediul unui contract de administrare (de mandat)

In baza unui act aditional la statutul societatii nerezidentul persoana fizica poate fi numit in functia de administrator, respective membru al consiliului de administratie, dupa caz. Numirea in functie se notifica la Camera de Comert si Industrie a Romaniei care va emite Certificatul de Inregistrare Mentiuni.
Se intocmeste un contract de administrare (de mandat), in baza caruia, persoana respectiva primeste o indemnizatie lunara. Impozitarea acestei remuneratii se poate face in doua moduri pe baza Conventiei incheiate intre Romania si tara de rezinta a nenerezidentul, care este prioritara, sau in baza legii interne, Codul Fiscal.

Potrivit Conventiei incheiata intre Romania si acest stat, veniturile de acesta natura sunt incadrate la art. 17 – Remuneratiile membrilor consiliului de administratie sau de conducere, impunerea realizandu-se in Romania. Prevederile conventiei se aplica numai daca contribuabilul prezinta Certificat de rezidenta fiscala.
In cazul in care nu prezinta Certificat de Rezidenta Fiscala, se aplica legislatia interna – art. 116, alin. (4), lit. a) din Codul Fiscal, care se refera la veniturile obtinute de nerezidenti din Romania. Impozitul ce trebuie retinut se calculeaza potrivit Titlului III

NORMA Nr. 2 din 1 februarie 2007 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare

Institutiile financiare nebancare pot majora capitalul social, prin aporturi banesti, prime de emisiune sau de aport si alte prime legate de capital, integral incasate, ramase dupa acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni, si rezerve constituite pe seama unor astfel de prime, precum si prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata impozitului pe dividende si a rezultatului reportat, reprezentand profit net.

Platitorii primesc: ”Impozitarea nerezidentilor care desfasoara o activitate de management/administrare pentru o companie din Romania”