Codul Fiscal (ian 2007)

2007-01-25 00:00:00 – 2007-02-05 00:00:00

Program

Joi, 25 ian 2007, ora 16:30 – Impozitul pe profit

Principalele modificari la impozitul pe profit
Preluarea directivelor europene
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Vineri, 26 ian 2007, ora 16:30 – Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti

Preluarea directivelor europene
Certificatul de rezidenta fiscala

Vineri, 2 febr 2007, ora 16:30 – Taxa pe valoarea adaugata

Livrari comunitare
Achizitii intracomunitare
Prestarile de servicii

Luni, 5 febr 2007, ora 16:30 – Reglementari contabile

Aspecte contabile referitoare la intocmirea situatiilor financiare
ale anului 2006

Prezinta

Specialisti din cadrul Ministerului Finantelor

Taxa de participare/cursant

Un modul – 300 RON + TVA
Doua module – 560 RON + TVA
Trei module – 800 RON + TVA
Patru module – 1000 RON + TVA

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda fiscala 2007
Consultanta gratuita 10 zile de la terminarea cursului

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL, CUI RO13648323, nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Decebal, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Sala Europa – Str. Justitiei, nr. 54, etaj 3, sector 4, Bucuresti, (Incinta Ascensorul SA)

Pentru harta vizitati http://www.salaeuropa.ro/contact.html

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE AD SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
Mobil: +40 727 301 502
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem

ORDIN Nr. 20 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic

Au obligatia de a infiinta, completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic angajatorii, persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt definiti la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic cuprinde contractele individuale de munca in vigoare la data de 31 decembrie 2006, indiferent daca acestea sunt suspendate sau nu la data de 31 decembrie 2006. Contractele individuale de munca ale salariatilor, care au incetat cu data de 31 decembrie 2006, nu se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic.

Structura si formatul de fisier aferente registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic care trebuie transmis la inspectoratul teritorial de munca, in cazul angajatorilor care utilizeaza aplicatii informatice proprii, se pun la dispozitie de Inspectia Muncii. Specificatiile tehnice ale fisierului pot fi obtinute de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de munca.

HOTARARE Nr. 77 din 14 decembrie 2006 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru auditorii financiari, persoane fizice active: 200 lei;
b) pentru auditorii financiari, persoane fizice nonactive: 100 lei;
c) pentru auditorii financiari, persoane juridice: 400 lei.

Calcularea cotizatiilor variabile datorate anual de catre membrii Camerei se face astfel:
– la totalul onorariilor de pana la 50.000 lei se aplica procentul de 0,5%;
– la totalul onorariilor cuprins intre 50.001 lei si 200.000 lei se aplica procentul de 0,8%;
– la totalul onorariilor cuprins intre 200.001 lei si 600.000 lei se aplica procentul de 0,9%;
– la totalul onorariilor cuprins intre 600.001 lei si 1.000.000 lei se aplica procentul de 1%;
– la totalul onorariilor mai mare de 1.000.001 lei se aplica procentul de 1,2%.

Factura

Noul Ordin al Ministrului Finantelor nr. 2226/2006 publicat in Monitorul Oficial in data de 30 decembrie prevede posibilitatea utilizarii facturilor cu regim special aflate in stoc pana la epuizarea acestora, cu conditia de a se inlocui prefixul R cu prefixul RO din codul de inregistrare in scopuri de TVA.

Inserierea si numerotarea facturilor se face prin grija si raspunderea fiecarui emitent, emitentii de facturi au obligatia de a desemna prin decizie interna scrisa o persoana sau mai multe persoane, dupa caz , cu atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de catre societate. Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate printr-o decizie, astfel incat sa se asigura necesarul in functie de numarul de facturi emis. Numarul de la care se va emite prima factura se stabileste anual. In alocarea numerelor se va tine cont de gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc. in functie de structura organizatorica a fiecarui emitent de facturi.

De retinut ca numai pentru formularele cu regim special din Anexa 1 (Bilet de calatorie, Bon cu valoare fixa, Registru, Chitanta, etc.) la prezentul ordin, dupa 1 ianuarie 2007 este necesara emiterea facturii dupa noua tehnica pentru a fi deductibil tva la cumparator. Conform prevederilor in materie de tva persoana impozabila care efctueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia faptului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Persoana inregistrata in Romania si care realizeaza operatiuni taxabile cu drept de deducere trebuie sa autofactureze fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.

In cazul in care nu se datoreaza taxa trebuie sa se faca o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din Titlul VI sau din Directiva a 6-a ori mentiunile

HOTARARE Nr. 5 din 10 ianuarie 2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou- nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Incepand cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a) 173 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
b) 241 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
c) 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
d) 356 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
e) cate 24 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prevazute de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.