ORDIN al ministrului finantelor publice nr.2.234 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare

Platitorii primesc: “Transportul de bunuri“

ORDIN Nr. 2.234 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru agentii economici mari contribuabili, monitorizarea permanenta instituita asupra antrepozitelor fiscale de productie uleiuri minerale, care de la 1 ianuarie 2007 vor fi de produse energetice, se asigura de catre structurile de administrare fiscala din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala sunt amplasate, cu exceptia celor situate in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, a caror monitorizare se realizeaza in mod direct de catre personalul din cadrul structurii de administrare fiscala a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

Pentru punctele de lucru ale agentilor economici mari contribuabili care instaleaza aparate de marcat electronice fiscale, atribuirea numerelor de ordine se realizeaza de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala vor fi instalate aparatele de marcat electronice fiscale, cu exceptia punctelor de lucru situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, pentru care atribuirea numerelor de ordine se realizeaza de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

Pentru contribuabilii mari care instaleaza aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale este intocmit de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

ORDIN al ministrului finantelor publice nr.2.221 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale