ORDIN al ministrului finantelor publice nr.2.234 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare

Platitorii primesc: “Transportul de bunuri“

ORDIN Nr. 2.234 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru agentii economici mari contribuabili, monitorizarea permanenta instituita asupra antrepozitelor fiscale de productie uleiuri minerale, care de la 1 ianuarie 2007 vor fi de produse energetice, se asigura de catre structurile de administrare fiscala din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala sunt amplasate, cu exceptia celor situate in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, a caror monitorizare se realizeaza in mod direct de catre personalul din cadrul structurii de administrare fiscala a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

Pentru punctele de lucru ale agentilor economici mari contribuabili care instaleaza aparate de marcat electronice fiscale, atribuirea numerelor de ordine se realizeaza de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala vor fi instalate aparatele de marcat electronice fiscale, cu exceptia punctelor de lucru situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, pentru care atribuirea numerelor de ordine se realizeaza de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

Pentru contribuabilii mari care instaleaza aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale este intocmit de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

HOTARARE nr.1860 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciulu

In Monitorul Oficial nr. 1046/2006 a fost publicata HG nr. 1860/2006 pivind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice in perioada detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.

Acest nou act normativ intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007 si inlocuieste vechile prevederi ale HG 543/1995 care incepand cu aceasta data se abroga.

Dintre cele mai importante modificari aduse de acest act normativ, enumeram:

– Pentru salariatii din cadrul companiilor nationale, societatilor comerciale si regiilor autonome la care drepturile salariale se acorda prin negociere, drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, se acorda in conditiile prevazute in contractele colective sau individuale de munca;

– Pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, pentru perioada delegarii sau detasarii intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca, indemnizatia zilnica de delegare sau detasare este de 13 lei. Aceasta indemnizatie zilnica se acorda indiferent de durata delegarii sau detasarii. (Anterior se acorda o indemnizatie zilnica pentru primele 30 de zile calendaristice, iar pentru durata ce depasea 30 de zile calendaristice se acorda o indemnizatie lunara).
Atentie !!! De mentionat ca in cazul persoanelor juridice cu capital privat raman in continuare aplicabile prevederile Codului fiscal conform carora suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, este deductibila fiscal in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

– In cazul in care personalul aflat in delegare nu se cazeaza in structuri de primire turistice, cheltuielile de cazare se compenseaza prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 30 lei (anterior era prevazuta suma de 0,5 lei);

– In ceea ce priveste cheltuielile de transport in cazul in care deplasarea se efectueaza cu avionul, se stipuleaza ca decontarea se face pentru clasa economica (anterior nu era prevazuta clasa);

– Persoanei detasate in afara localitatii in care isi are locul permanent de munca i se asigura, prin grija unitatii la care este detasata, cazarea gratuita in cladiri ori in spatii inchiriate de aceasta, in limita tarifelor legale. In aceste situatii, cheltuielile de cazare in structurile de primire turistice nu se deconteaza;

– In situatia in care in costul cazarii este inclus si micul dejun, se deconteaza si contravaloarea acestuia;

– Persoana care are locul permanent de munca in alta localitate decat aceea in care isi are domiciliul nu beneficiaza, pe timpul cat este trimisa in delegare sau detasare in localitatea de domiciliu, de indemnizatie de delegare sau de detasare si de decontarea cheltuielilor de cazare. Acestei persoane i se deconteaza numai cheltuielile de transport.

LEGE nr. 487 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2007

In Monitorul Oficial nr. 1.047/2006 a fost publicata Legea nr. 487/2006 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007.

Printre modificarile importante aduse de aceasta lege, enumeram:

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1.270 RON;
Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
Asiguratului sau pensionarului, la 1.270 RON;
Unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 635 RON.

Cotele de contributie la sistemul asigurarilor sociale de stat in anul 2007, se stabilesc dupa cum urmeaza:
Pentru conditii normale de munca: 29% – fata de 30% in anul 2006;
Pentru conditii deosebite de munca: 34% – fata de 35% in anul 2006;
Pentru conditii speciale de munca: 39% – fata de 40% in anul 2006.
Cota contributiei individuale de asigurari sociale datorata de catre angajati este in continuare de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.

– Atentie!!! In conformitate cu art. 4, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 158/2005 modificata de Legea 399/2006 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat se diminueaza cu 0,85% prin deducerea din contributia de asigurari sociale datorata de angajator. Astfel, cotele aplicabile de contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat datorate de angajatori sunt:

Pentru conditii normale de munca: 18,65%;
Pentru conditii deosebite de munca: 23,65%;
Pentru conditii speciale de munca: 28,65%.

Cotele de contributie la sistemul asigurarilor sociale pentru somaj in anul 2007, se stabilesc dupa cum urmeaza:
2% contributia datorata de angajator – fata de 2,5% in anul 2006;
1% contributia individuala datorata de angajati – aceasta cota ramane neschimbata fata de anul 2006;
3,25% contributia datorata de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj – fata de 3,5% in anul 2005.
Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este de 0,25%.

ORDIN al ministrului finantelor publice nr.2157 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, competenta pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent se stabileste dupa cum urmeaza:

a) contribuabilii nerezidenti care au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal se administreaza de organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului fiscal;

b) contribuabilii nerezidenti care au un sediu fix in Romania se administreaza de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul fix;

c) contribuabilii nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se inregistra direct in Romania se administreaza de serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

d) contribuabilii nerezidenti care au, obligatia desemnarii unui imputernicit se administreaza de organul fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale.

In cazul veniturilor obtinute de persoane nerezidente din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare, competenta de administrare revine:

a) organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla institutia prin intermediul careia se face tranzactia, in cazul tranzactionarii titlurilor de participare la societati deschise;

b) organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla societatea ale carei titluri se tranzactioneaza, in cazul tranzactionarii titlurilor unor societati inchise.