ORDIN Nr. 1.959 din 17 noiembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 1941 – Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat – din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Acordarea ajutoarelor de stat se stopeaza in situatia in care beneficiarii acestora nu respecta conditiile impuse prin regulamentele emise de Consiliul Concurentei in aplicarea Legii nr. 143 din 1999 privind ajutorul de stat.

Codul Fiscal (27-30 nov)

2006-11-27 00:00:00 – 2006-11-30 00:00:00

Program

Luni 27 noiembrie, ora 16:30 – Taxa pe valoarea adaugata
(Partea I)

Livrari comunitare
Comert necomunitar
Masuri simplificate

Marti 28 noiembrie, ora 16:30 – Taxa pe valoarea adaugata
(Partea II)

Procedura de facturare
Declaratia recapitulativa
Inregistrare in scopuri de TVA
Achizitii intracomunitare

Joi 30 noiembrie, ora 16:30 – Taxa pe valoarea adaugata
(Partea III)

Prestarile de servicii, transport, constructii, ajustarea

  • locul prestarii, faptul generator si exigibilitatea platilor

Prezinta

Specialisti din cadrul Ministerului Finantelor

Taxa de participare/cursant

Un modul – 150 RON + TVA
Doua module – 280 RON + TVA
Trei module – 400 RON + TVA

Beneficii

Schimb de experienta
Posibilitatea de a adresa intrebari,
dar si de a exprima opinii
Mapa de seminar
Agenda fiscala 2006

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL, R13648323, nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Decebal, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90 sau e-mail irina.afrem@auditone.ro
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Sala Europa – Str. Justitiei, nr. 54, etaj 3, sector 4, Bucuresti, (Incinta Ascensorul SA)

Pentru harta vizitati http://www.salaeuropa.ro/contact

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE AD SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
Mobil: +40 727 301 502
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem

ORDIN Nr. 1.857 din 6 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 870/2005 privind Registrul de evidenta fiscala

Contribuabilii platitori de impozit pe profit, sunt obligati sa intocmeasca Registrul de evidenta fiscala in care sunt inscrise toate informatiile care au stat la baza calculului impozitului pe profit cuprins in Declaratia privind impozitul pe profit.

Prin derogare de la aceste prevederi, contribuabilii inregistrati ca platitori de impozit pe profit pot tine Registrul de evidenta fiscala in forma electronica, cu respectarea modelului si continutului prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Derogarea se acorda conform competentelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, cu respectarea conditiilor prevazute la lit. G si H din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile.

Platitorii primesc: “ Cheltuieli cu scoaterea din gestiune a creantelor“

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate

Prin aceata ordonanta de urgenta se stabilesc urmatoarele:
Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.
Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Celelalte modificari si completari aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 prin Legea nr. 399/2006 raman valabile si se aplica incepand cu luna Noiembrie 2006. Dintre acestea punctam:

– Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din O.U.G. nr. 158/2005 este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

– Angajatorul suporta indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate. Incepand cu a 6-a zi, indemnizatia se suporta din Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

– Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

Procedurile de insolventa, de lichidare voluntara sau amiabile precum si procedurile de prevenire a insolventei, supravegherea financiara si administrarea speciala sunt conduse de practicieni in insolventa care pot fi persoane fizice sau juridice.

Persoanele fizice care au calitatea de membrii compatibili ai UNPRL, la data intrarii in vigoare a prezentei pot sa isi desfasoare activitatea in forma cabinetelor individuale, actualele societati comerciale de practicieni in reorganizarea judiciara si lichidare pot sa isi continue activitatea ca societati civile profesionale de practicieni in insolventa cu conditia ca pana la 31 decembrie 2006 sa se inregistreze la Registrul societatilor profesionale.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate

Prin aceata ordonanta de urgenta se stabilesc urmatoarele:
Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.
Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Celelalte modificari si completari aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 prin Legea nr. 399/2006 raman valabile si se aplica incepand cu luna Noiembrie 2006. Dintre acestea punctam:

– Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din O.U.G. nr. 158/2005 este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

– Angajatorul suporta indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate. Incepand cu a 6-a zi, indemnizatia se suporta din Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

– Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.

Scutiri de TVA dupa 1 ianuarie 2007

1. Potrivit prevederilor art.141 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, operatiunile de arendare, concesionare, inchiriere si leasingul de bunuri imobile cu urmatoarele exceptii:

– operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
– inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;
– inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitive in bunuri immobile;
– inchirierea seifurilor.

Scutirea se aplica pentru toate serviciile de inchiriere de bunuri imobile ce nu se incadreaza in categoria exceptiilor, indiferent de perioada inchirierii, tipul contractului de inchiriere, tariful, statutul persoanei careia i se inchiriaza bunul imobil. Scutirea se aplica si mobilierului si altor articole inchiriate, ca parte a bunului imobil (de exemplu, inchirierea unei case sau a unui apartament mobilat care nu se includ la exceptii).

2. Este scutita de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, potrivit art.141 alin.(2) lit.f) din Codul fiscal, livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren.

Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil daca este efectuata de o persoana impozabila care si-a exercitat sau ar fi avut dreptul sa-si exercite dreptul de deducere total sau partial al taxei pentru achizitia, transformarea sau construirea unui astfel de imobil.

Aceasta scutire fara drept de deducere se aplica livrarii de constructii vechi, a unei parti a acestora si a terenului pe care sunt construite, precum si a oricarui alt teren, daca o astfel de livrare este efectuata de orice alta persoana decat o persoana impozabila care si-a exercitat sau ar fi avut dreptul sa-si exercite dreptul de deducere total sau partial al taxei pentru achizitia, transformarea sau construirea unui astfel de imobil.

Constructiile vechi sunt toate constructiile care nu sunt noi asa cum sunt definite de art.141 alin.(2) lit.f) din Codul fiscal.
Asadar, scutirea nu se refera la un teren construibil sau la livrarea unei constructii noi sau a unei parti a acesteia.

In conditii stabilite prin normele metodologice, pentru operatiunile scutite fara drept de deducere mai sus prezentate, orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestora.

Optiunea de taxare se va notifica organelor fiscale competente pe un formular prezentat ca anexa la normele metodologice si se va exercita de la data depunerii notificarii sau de la o alta data ulterioara inscrisa in notificare.

3. Pentru livrarile de constructii noi, precum, si pentru lucrarile de constructii

ORDIN Nr. 1.939 din 15 noiembrie 2006 pentru aprobarea Procedurii de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale

Creantele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale, reprezentand taxe vamale, taxa pe valoarea adaugata, accize, comision vamal, amenzi care se fac venit la bugetul de stat, precum si obligatii accesorii platite in vama, aferente veniturilor bugetare mentionate mai sus, se compenseaza cu creantele debitorului reprezentand sume de restituit de aceeasi natura.

Cursuri de pregatire auditori financiari si stagiari (17, 18, 19 nov)

2006-11-17 00:00:00 – 2006-11-19 00:00:00

Program

Prezinta

Taxa de participare/cursant

Beneficii

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL, R13648323, nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Decebal, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90 sau e-mail irina.afrem@auditone.ro
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE AD SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
Mobil: +40 727 301 502
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem

HOTARARE Nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007

S-au publicat anexele cu Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care sunt aplicabile in anul fiscal 2007.

Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale vor pune de acord hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007, in termen de 45 de zile, conform prevederilor Legii nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si cu cele ale prezentei hotarari.