Prescrierea

Prescrierea dreptului de a solicita plata unei datorii sau incasarea unei creante intervine la 3 ani de la data scadentei, conform prevederilor Decretului 167 / 1958. In acest sens sumele mai vechi de 3 ani pentru care nu mai exista posibilitati previzibile de incasare sau plata, se pot prescrie. Din punct de vedere contabil aceste sume vor fi inchise prin conturi de venituri sau cheltuieli de exploatare, dupa caz.

Daca ati solicitat confirmari de solduri si ati avizat clientii cu privire la scadenta creantelor potrivit Ordinului 1753/2004 privind inventarierea patrimoniului

HOTARAREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

Dintre principalele prevederile ale hotararii mentionam :
Inaintea inceperii oricarei activitati, angajatorii au obligatia sa obtina autorizarea de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.
Angajatorii au obligatia organizarii serviciilor si activitatilor de prevenire si protectie, in urmatoarele moduri :
– prin asumarea de catre angajator a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege ;
– prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie ;
– prin infiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie ;
– prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.
In cazul in care angajatorul are mai mult de 50 de lucratori, trebuie constituit la nivel de unitate un Comitet de securitate si sanatate in munca.
De asemenea este reglementata instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si este stabilita metodologia de comunicare, cercetare, inregistrare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Codul Fiscal (27 – 30 oct)

2006-10-27 00:00:00 – 2006-10-30 00:00:00

Program

Vineri 27 octombrie, ora 16:30 – Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti

Noile reglementari in vigoare de la 1 ianuarie 2007
Preluarea directivelor europene
Certificatul de rezidenta fiscala

Sambata 28 octombrie, ora 09:00 – Taxa pe valoarea adaugata

Prestarile de servicii, transport, constructii, ajustarea
– locul prestarii, faptul generator si exigibilitatea platilor

Luni 30 octombrie, ora 16:30 – Impozitul pe profit

Principalele modificari la impozitul pe profit
Preluarea directivelor europene
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Prezinta

Specialisti din cadrul Ministerului Finantelor

Taxa de participare/cursant

Un modul – 150 RON + TVA
Doua module – 280 RON + TVA
Trei module – 400 RON + TVA

Beneficii

Schimb de experienta
Posibilitatea de a adresa intrebari,
dar si de a exprima opinii
Mapa de seminar
Agenda fiscala 2006

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL, R13648323, nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Decebal, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90 sau e-mail irina.afrem@auditone.ro
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Sala Europa – Str. Justitiei, nr. 54, etaj 3, sector 4, Bucuresti, (Incinta Ascensorul SA)
Pentru harta vizitati http://www.salaeuropa.ro/contact.html

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE AD SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
Mobil: +40 727 301 502
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem

ORDIN Nr. 830 din 10 octombrie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

In cadrul Serviciului de comunicare si relatii publice al ANAF se dezvolta activitatea de afaceri publice care presupune si relatia cu asociatiile si fundatiile.

Serviciul de comunicare si relatii publice are ca atributii organizarea evidentei asociatiilor si fundatiilor care desfasoara activitati din domeniul de competenta al ANAF, evaluarea activitatii asociatiilor si fundatiilor in vederea comunicarii propunerii de recunoastere ca fiind de utilitate publica Guvernului Romaniei, colaborarea cu asociatiile si fundatiile pentru realaizarea unor activitati sau programe comune.

Normele fac referire la conditiile de inregistrare a organizatiilor nonguvernamentale, la dispozitiile privind colaborarea ONG cu ANAF. Criteriile de evaluare a ONG sunt urmatoarele:
1. sa aiba in obiectul de activitate domeniul taxelor si impozitelor;
2. activitatea sa se desfasoare in interes general sau comunitar;
3. sa functioneze de cel putin 3 ani in domeniul taxelor si impozitelor;
4. sa fi dezvoltat cel putin 5 proiecte in domeniul colectarii veniturilor bugetare, control si conformare voluntara la plata impozitelor, taxelor si contributiilor;
5. vor constitui un element de evaluare rezultatele concrete obtinute in urma derularii proiectelor;
6. actiunile desfasurate sa nu fi subminat rolul ori imaginea ANAF;
7. tematica proiectelor dezvoltate sa fi fost legata de domeniul de activitate al ANAF (colectarea veniturilor bugetare, controlul financiar-fiscal si vamal);
8. resursele umane, materiale si financiare implicate in proiect vor constitui un element de evaluare;
9. sursele de finantare a proiectelor anterioare sa fie prezentate in mod transparent;
10. valoarea patrimoniului din fiecare an sa fie cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial

Codul Fiscal (14 – 18 oct)

2006-10-14 00:00:00 – 2006-10-18 00:00:00

Program

Sambata 14 octombrie, ora 16:00 – Taxa pe valoarea adaugata

Procedura de facturare
Declaratia recapitulativa
Inregistrare in scopuri de TVA
Achizitii intracomunitare

Locatia: Universitatea Nicolae Titulescu, Amfiteatrul 3

Marti 17 octombrie, ora 16:30 – Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti

Certificatul de rezidenta fiscala
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele din Conventia de evitare a
dublei impuneri
Preluarea directivelor europene

Locatia: Universitatea Nicolae Titulescu, Amfiteatrul 4

Miercuri 18 octombrie, ora 16:30 – Impozitul pe profit

Principalele modificari la impozitul pe profit
Preluarea directivelor europene
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Locatia: Universitatea Nicolae Titulescu, Caminul C1

Prezinta

Specialisti din cadrul Ministerului Finantelor

Taxa de participare/cursant

Un modul – 150 RON + TVA
Doua module – 280 RON + TVA
Trei module – 400 RON + TVA

Beneficii

Schimb de experienta
Posibilitatea de a adresa intrebari,
dar si de a exprima opinii
Mapa de seminar
Agenda fiscala 2006

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL, R13648323, nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Decebal, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90 sau e-mail irina.afrem@auditone.ro
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu
Sala Europa din Strada Justitiei nr. 54

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE AD SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem

Amenzi foarte mari pentru spalarea banilor

Prin Legea nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor ne revin obligatii, care daca nu sunt indeplinite reprezinta amenzi de pana la 50.000 lei (RON).
In acest sens, ar trebui:

– sa ne identificam clientii la initierea relatiilor de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii si sa elaboram procedura de cunoastere a clientelei;

– sa desemnam una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea Legii nr. 656/2002, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, impreuna cu natura si cu limitele responsabilitatilor acestora;

– sa elaboram proceduri si metode adecvate de control intern, pentru a preveni si a impiedica spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, si sa asiguram instruirea angajatilor pentru recunoasterea operatiunilor care pot fi legate de spalarea banilor sau de finantarea actelor de terorism si luarea masurilor imediate ce se impun in asemenea situatii;

– sa raportam catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin intermediul persoanei desemnate, operatiunile suspecte de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;

– sa raportam, in termen de 24 de ore, la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia/operatiunea se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele.

Acestea sunt cateva din obligatiile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

Am mentionat ca fiecare dintre noi are obligatiile mentionate mai sus deoarece pe langa banci, institutii financiare, societati de asigurari si reasigurari, auditori si alte entitati cu activitate specifica, intra sub incidenta acestei legi orice alta persoana fizica sau juridica, pentru acte si fapte savarsite in afara sistemului financiar-bancar.

ATENTIE!
Nerespectarea obligatiilor prevazute de Legea nr. 656/2002 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON). Nu neglijati aceste proceduri, din cunostintele noastre sunt in desfasurare astfel de controale!

Institutia care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Site-ul Oficiului este www.onpcsb.ro.

Normele metodologice privind prevenirea si combaterea spalarii banilor sunt aprobate prin Decizia nr. 276/2005, iar forma si continutul rapoartelor obligatorii sunt stabilite prin Decizia nr. 276/2005.