Echipamente de lucru

Urmarea unor semnale primite de la clientii nostrii referitoare la incetarea aplicarii Legii 90/1996, revenim pentru clarificarea unor aspecte fiscale in legatura cu echipamentele de lucru.

Incepand cu data de 01/10/2006 intra in vigoare Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 care abroga Legea protectiei muncii nr. 90/1996.
In noua lege, echipamentul individual de lucru nu mai este mentionat si definit distinct.
In schimb definitia echipamentului individual de protectie este mai completa si mai cuprinzatoare:
“echipament individual de protectie = orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv“

Prin securitate si sanatate in munca se intelege:
“ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca“

In cadrul discutiei purtate cu reprezentantii Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, am mentionat drept exemplu salopetele, combinezoanele purtate de angajatii unei societati petroliere in cadrul unei statii de alimentare. Raspunsul a fost ca aceste echipamente sunt destinate protejarii securitatii si sanatatii lucratorului la locul de munca si sunt considerate echipamente de protectie.
Potrivit art. 12, alin. (1) din Legea nr. 319/2006, una din obligatiile angajatorului este:
“…
b) sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat;
…“

In consecinta angajatorul trebuie sa evalueze riscurile pentru sanatatea si securitatea in munca si sa stabileasca echipamentul de protectie utilizat. Obligatia acordarii de catre angajatori a acestor echipamente este cuprinsa in contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau in contractul individual de munca, dupa caz.
Contravaloarea echipamentelor individuale de protectie se suporta integral de patron.

In cadrul echipamentelor individuale de protectie nu se pot incadra uniformele destinate unor evenimente speciale (ex.: parade) sau imbracamintea de lucru destinata promovarii imaginii companiei, acestea nefiind proiectate pentru protejarea securitatii si sanatatii lucratorului.

Avand in vedere precizarile de mai sus privind incadrarea echipamentelor de lucru, tratamentul fiscal este urmatorul:
La angajator
Cheltuiala privind aceste echipamente este deductibila, fiind efectuata in scopul realizarii de venituri.
Potrivit art. 21, alin. (2), lit. b) din Codul Fiscal, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri:
“…
b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
…“
La angajat
Contravaloarea acestor echipamente nu se impoziteaza la salariat.
Potrivit art. 55, alin. (4), lit. e din Codul Fiscal, nu este inclusa in veniturile salariale si nu se impoziteaza, in intelesul impozitului pe venit:
“…
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
…“

Codul Fiscal

2006-09-26 00:00:00 – 2006-09-27 00:00:00

Program

Legea 343/2006 si noutatile aduse Codului Fiscal cu privire la:

26 Septembrie, ora 16:30
Impozitul pe profit
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

27 Septembrie, ora 16:30
Taxa pe valoarea adaugata
Notiuni noi: livrari comunitare, comert necomunitar, masuri simplificate

Prezinta

Specialisti din cadrul Ministerului Finantelor

Taxa de participare/cursant

Un modul – 150 RON + TVA
Doua module – 280 RON + TVA

Beneficii

Schimb de experienta
Posibilitatea de a adresa intrebari,
dar si de a exprima opinii
Mapa de seminar
Agenda fiscala 2006

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL, R13648323, nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Decebal, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90 sau e-mail irina.afrem@auditone.ro
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu
Amfiteatrul 3, Etajul 1

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE AD SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem

ORDONANTA de URGENTA a GUVERNULUI nr. 72 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative in domeniul sanitar

Prezenta ordonanta completeaza Legea 95/2006, pentru a face posibila scurtarea perioadei stabilite initial pentru introducerea cardului european, pentru asigurarea fondurilor necesare finantarii si derularii programului national de sanatate.

ORDIN nr. 687 din 15 septembrie 2006 privind aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestata in timpul noptii si de valorificare a acestuia in procesul de stabilire si/sau de recalculare a drepturilor de pensie

Prezentul ordin reglementeaza modul de intocmire si eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestata in timpul noptii, in perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001, de care au beneficiat persoanele care au lucrat pe schimburi, precum si modul de valorificare a acestui tip de spor salarial in procesul de stabilire si/sau de recalculare a drepturilor de pensie.
Modul de calcul este urmatorul : Sporul mediu lunar = salariul tarifar de incadrare lunar x procentul mediu al sporului pentru munca prestata in timpul noptii.

Platitorii primesc: “Echipamente de lucru – continuare“

NORMA nr. 20 din 13 septembrie 2006 privind modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

Aceasta norma, aduce modificari si completari Normei BNR nr.10/2005, care se aplica si institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare nebancare straine, inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei. Actul normativ cuprinde cateva noutati fata de vechea norma : imprumutatorii sunt obligati sa incadreze creditele/finantarile destinate persoanelor fizice in una dintre cele 2 categorii: credit de consum sau credit pentru investitii imobiliare ; noi limite pentru ponderea angajamentelor de plata in veniturile nete ale solicitantului de credit.

Tratamentul fiscal al echipamentelor de lucru, alimentatiei de protectie si al materialelor igienico sanitare

Echipamentele individuale de lucru, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare care se acorda de angajatori sunt reglementate de Legea nr. 90 din 12 iulie 1996 si Legea nr. 319 din 14 iulie 2006.

In sensul legii, echipamentul individual de lucru reprezinta mijloacele pe care persoanele juridice si fizice le acorda unui salariat in vederea utilizarii lor in timpul procesului de munca pentru a le proteja imbracamintea si incaltamintea.
Echipamentul individual de lucru se acorda de catre persoanele juridice in conditiile negociate prin contractele colective de munca.

Alimentatia de protectie se acorda, obligatoriu si gratuit, de catre persoanele juridice si fizice persoanelor care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare, pe baza normelor elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau a contractului colectiv de munca.

Materialele igienico-sanitare se acorda, obligatoriu si gratuit, de catre persoanele juridice si fizice persoanelor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita.
Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc pe baza normelor elaborate de Ministerul Sanatatii sau a contractului colectiv de munca.

Tratament fiscal

Cheltuielile necesare pentru achizitionarea echipamentului individual de lucru sunt suportate in proportie de 50% de la capitolul “Alte cheltuieli de exploatare“ ale persoanelor juridice sau din sumele prevazute cu aceasta destinatie in buget pentru unitatile finantate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale, iar diferenta se suporta de catre beneficiari.

Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, baza de impozitare pentru echipamentele de lucru acordate salariatilor este constituita din contravaloarea care se suporta de salariati.

Daca echipamentul de lucru nu este suportat de salariati, operatiunea nu constituie livrare de bunuri si nu se plateste taxa pe valoarea adaugata.

ORDONANTA de URGENTA a GUVERNULUI nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

Prezenta ordonanta urmareste armonizarea legislatiei nationale cu noile prevederi comunitare, tinand cont de modificarile survenite la nivel european in domeniul deseurilor, prin adoptarea si intrarea in vigoare a Directivei 2006/12/CE privind deseurile, ce realizeaza un cadru legislativ unitar in acest domeniu.

HOTARAREA nr.70 din 14 august 2006 pentru aprobarea Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe.

Hotararea cuprinde norme privind programarea activitatii de inspectie a calitatii activitatii de audit; organizarea activitatii de exercitare a controlului calitatii activitatii de audit; intocmirea documentelor de inspectie; modul de valorificare a rezultatelor controlului calitatii activitatii de audit;