ORDIN 68 din 7 august 2006 privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agentilor in baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

Regulamentul stabileste conditiile si procedura pentru autorizarea agentilor, persoane juridice sau organizatii fara personalitate juridica. Astfel pot fi autorizate sa indeplineasca functia de agent si sa reprezinte interesele detinatorilor de obligatiuni ipotecare sau a detinatorilor de instrumente financiare securizate, entitati care indeplinesc cumulativ cerintele art. 3 din prezentul Regulament.

Vanzari de autoturisme second-hand

Vanzari de autoturisme second-hand

Vanzarile de bunuri second-hand nu au un tratament aparte din punct de vedere contabil, inregistrarile in contabilitate fiind cele utilizate la inregistrarea unei vanzari de marfa (autoturism).

Din punct de vedere fiscal insa exista prevederi speciale pentru vanzarile de bunuri second

ORDIN Nr. 1.267 din 27 iulie 2006 pentru aprobarea formularului “Decizie privind nemodificarea bazei de impunere“

Prin prezentul ordin se aproba modelul si continutul formularului “Decizie privind nemodificarea bazei de impunere“, cod 14.13.02.99/3, care reprezinta un act administrativ emis de organele de inspectie fiscala. Acesta se emite la finalizarea inspectiei fiscale, numai in cazul in care se constata ca toate obligatiile bugetare care au facut obiectul inspectiei fiscale au fost corect determinate.

ORDIN Nr. 1.340 din 11 august 2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti

Ordinul reglementeaza procedura de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii referitoare la: inregistrarea fiscala, obligatii declarative, rambursarea TVA, solicitari si eliberari de documente, plata obligatiilor fiscale, inspectia fiscala etc.