ORDIN nr. 99 din 10 februarie 2006 pentru aprobrea Declaratiei-inventar privind comisionul datorat

Conform prevederilor legii 130/1999, legii 403/2005 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, obligatiile restante si neachitate inspectoratului teritorial de munca, reprezentand comision datorat, dobanzi/majorari de intarziere si penalitati de intarziere trebuie sa completeze si sa depuna aceasta declaratie.
Termenul de depunere este de 60 zile de la 1 aprilie 2006, adica 1 iunie 2006.

ORDIN nr. 113.103 din 15 februarie 2006 emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar 2005 la societatile din domeniul asigurarilor.

Situatile financiare anuale vor fi intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor armonizate cu Directivele Europene si Standardele Internationale de Contabilitate si vor fi depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Ordinul nr. 293 din 22 februarie 2006

Conform unui comunicat de presa al Ministerului Finantelor Publice, pe data de 22 februarie 2006 a fost semnat Ordinul nr. 293/2006, care modifica regimul bonurilor fiscale stabilit prin Ordinul nr. 1714/2005.
Astfel, potrivit acestui Ordin, fac exceptie de la regula, in sensul ca stau la baza inregistrarii in contabilitate a cheltuielilor, urmatoarele documente:

a. bonul fiscal utilizat pentru justificarea taxei pe valoare adaugata aferenta carburantilor auto achizitionati in vederea desfasurarii activitatii, daca este stampilat si are inscrisa denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehicului;

b. bonul fiscal emis de aparatul de marcat fiscal utilizat in activitatea de taximetrie;

c. bonul fiscal insotit de documentatia care atesta plata prin cardurile bancare ale societatilor comerciale (deci nu prin cardul personal, emis de banca pe numele salariatului);

d. bonul fiscal a carui valoare totala este de pana la suma de 100 RON, inclusiv, daca este stampilat si are inscrise denumirea cumparatorului si codul unic de inregistrare al acestuia.

Comunicatul de presa al Ministerului Finantelor Publice poate fi accesat la adresa: http://www.mfinante.ro/comunicat presa ordin taximetristi.htm

HOTARARE nr. 161 din 3 februarie 2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca.
Registrul se intocmeste in forma electronica si se transmite la ITM in format electronic in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, adica 30 septembrie 2006.

ORDIN pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate privind contributia pentru concedii si indemnizatii.

Conform www.casmb.ro, referitor la depunerea:

– declaratiilor privind plata contributiilor de sanatate (6,5%+7%)
– declaratiilor privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (0,75%)
– declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care aui beneficiat de concedii si indemnizatii
– exemplarului 2 al certificatelor de concedii medicale

termenul de depunere a declaratiilor pentru luna ianuarie 2006 se prelungeste pana la data de 17 martie 2006. Declaratiile depuse pana la aceasta data se considera depuse in termen.

Conform www.cnpas.org, termenul de depunere al Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat corespunzatoare lunii ianuarie 2006 se prelungeste pana la data de 3 martie 2006.

Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii se acorda in baza certificatului medical eliberat de medicul curant.
Sumele reprezentand indemnizatii se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si se retin de platit din contributiile pentru concedii si indemnizatiile datorate pentru luna respectiva.