ORDIN nr. 27 din 26 ianuarie privind modificarea si completarea Legii nr. 346 din 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

Prin modificarile aduse, se redefinesc criteriile de recunoastere a intreprinderilor mici si mijlocii functie de:
– numarul de salariati mai mic de 250
– cifra de afaceri pana la 50 milioane euro
– active pana la 43 milioane euro

Se definesc termenii de intreprinderi autonome, partenere si intreprinderi legate.

Incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se platesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului legal.

In vederea imbunatatirii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, functioneaza Fondul national de garantare a creditelor pentru IMM, ca institutie cu capital de risc.

Ordonanta nr. 28 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Se reglementeaza conditiile minimale de acces la institutiile nebancare la activitatea de creditare in scopul asigurarii si mentinerii stabilitatii financiare.
Se definesc termenii de institutie financiara nebancara, activitati permise institutiilor nebancare, actionar semnificativ, etc.

Activitatile permise sunt definite de art. 7 si constau in:
a) acordare de credite, incluzand, fara a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;
b) leasing financiar;
c) emitere de garantii si asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;
d) acordare de credite cu primire de bunuri spre pastrare, respectiv amanetare prin case de amanet;
e) acordare de credite catre membrii unor asociatii fara scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamânt al salariatilor/pensionarilor, in vederea sprijinirii prin imprumuturi financiare a membrilor lor, respectiv case de ajutor reciproc;
f) alte forme de finantare de natura creditului.

Sunt prezentate cerintele speciale si registrele speciale, documentele contractuale, monitorizarea si supravegherea acestor entitati nebancare care desfasoara activitati de creditare.
Are un capitol cu referire la dispozitii aplicabile caselor de amanet, entitati care desfasoara activitati de creditare pe legi speciale.
Aceste institutii intra in reglementarea si indrumarea BNR.

ORDIN nr. 94 din 24 ianuarie 2006 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate.

Se aproba modelul si continului formularelor “Anunt individual”, “Anunt colectiv” si Proces- Verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate emise de Administratiile finantelor publice.
Aceasta comunicare se face in situatia in care actul administratiei nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute de Codul de procedura fiscala.

Platitorii primesc:
“Participarea salariatilor la profit“ si
“Bonuri fiscale“

Fiscalitatea in caz de faliment

In caz de faliment se pot inregistra provizioane astfel:
Dupa 01 ianuarie 2006 pentru creantele inregistrate dupa 01 ianuarie 2004, se pot constitui provizioane deductibile in limita de 30% din valoarea lor, daca sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 zile de la data scadentei.
Dupa 01 ianuarie 2007, se pot constitui provizioane de 100% din valoarea creantei neincasate de la persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti.

La scoaterea din evidenta a creantei, sunt considerate cheltuieli deductibile, pierderile inregistrate din anularea creantei, in cazul in care procedura de faliment a debitorului a fost inchisa pe baza unei hotarari judecatoresti definitive (art. 21, lit. n).

Din punct de vedere al TVA se poate ajusta baza de impozitare in sensul ca se storneaza TVA colectat pentru aceasta creanta.
Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoare adaugata se face in baza art. 138, lit. d) din Codul Fiscal si este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor intervine dupa data de 01 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori TVA aferenta nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarilor.

In acceptiunea Codului Fiscal, data declararii falimentului este data pronuntarii hotararii judecatoresti finale de inchidere a procedurii prevazute de Legea 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, hotarare ramasa definitiva si irevocabila.

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 39 din 16 ianuarie 2006 si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.3/2006 pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.56/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca si noutate, beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului si persoanele care, pana la data de 1 ianuarie 2006, ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea asigurarii continuitatii platii indemnizatiilor pentru cresterea copilului, persoanele care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, au obligatia sa depuna la primaria din raza de domiciliu, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, numai cererea pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului. Modelul acestei cereri se gaseste in anexa la hotarare.

Noile reglementari fiscale. Precizari privind incheierea exercitiului financiar 2005

2006-01-21 00:00:00 – 2006-01-24 00:00:00

Program

21 Ian 2006 – Impozitul pe veniturile nerezidentilor – ora 09:00
21 Ian 2006 – Taxa pe Valoarea Adaugata – ora 12:30
23 Ian 2006 – Impozitul pe profit -ora 18:00
24 Ian 2006 – Inchiderea exercitiului financiar 2005 – ora 16:30

Prezinta

Georgeta Toma
Elena Stoian
Mihaela Capota
Emilia Iordache

Taxa de participare/cursant

Un modul – 1.500.000 + TVA (150 lei noi + TVA)
Doua module – 2.800.000 + TVA (280 lei noi + TVA)
Trei module – 4.000.000 + TVA (400 lei noi + TVA)
Patru module – 5.000.000 + TVA (500 lei noi + TVA)

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda fiscala 2006

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL nr. RO16UNCR0100101169770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Bucuresti, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu
A6, Et. 1, A5, Et. 2

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem

Ordonanta nr. 1 din 12 ianuarie 2006 pentru reglementarea unor masuri financiar- fiscale in domeniul asigurarilor sociale

Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, de 0,75%, se utilizeaza incepand cu plata veniturilor salariale sau asilimate acestora, precum si a altor venituri prevazute de lege, aferente lunii ianuarie 2006, si se vireaza la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Se asimilieaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, au realizat, pana la data de 31 decembrie 2005, stagii de cotizare in sistemul public de pensii, precum si perioadele in care asiguratii au beneficiat de indemnizatie de risc maternal.
In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevazute mai sus, veniturile ce se iau in considerare sunt cele in baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia de asigurari sociale in sistemul public de pensii, respectiv cuantumul indemnizatiei de risc maternal.

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajatori in cota de 7% se calculeaza asupra indemnizatiilor de concedii medicale acordate din fondul de salarii.

La data intrarii in vigoare a acetei noi ordonante se abroga prevederile art. 25 alin. (2) din OUG nr. 148/2005 precum si prevederile art. 54 din OUG nr. 158/2005. Astfel, plata indemnizatiilor pentru cresterea copilului cat si cele privind indemnizatiile de concedii medicale restante aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006 se efectueaza tot de platitorii stabiliti de Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si asigurari sociale de stat.