Sedii secundare – inregistrare

Prin sediu secundar se intelege o sucursala, agentie, reprezentanta sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.
Sediile secundare pot fi:
a)sedii secundare care, potrivit legii, au obligatii de plata;
b)sedii secundare care, potrivit legii, nu au obligatii de plata.

Sediile secundare care nu au obligatii de plata
Institutiile publice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare.
Declararea sediilor secundare se face prin completarea datelor corespunzatoare din declaratia privind sediile secundare.
Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le infiinteaza.
Organul fiscal competent va inregistra informatiile respective in registrul contribuabililor, fara a atribui cod de identificare propriu sediilor secundare astfel declarate.

Sediile secundare care au obligatii de plata

Ordonanta de urgenta nr. 181 din 14 decembrie 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

Impozitele retinute la sursa, cu exceptia celor din veniturile salariale, in cazul in care au valori mai mici de 1 leu (RON) nu se vor mai intregi la 1 leu (RON). Prevederea a fost data pentru a evita situatiile in care impozitul pentru veniturile din dividende si dobanzi era 1 leu (RON), in timp ce venitul obtinut era subunitar.

ORDIN nr. 2.364 din 8 noiembrie 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

In acest ordin sunt cuprinse explicatii referitoare la definitia termenilor, a platitorilor si a bazelor de impozitare pentru fondul cultural national. Sumele reprezentand cotele instituite conform art. 17 alin. (1) lit. a) – j) din Ordonanta nr. 10/2005 se calculeaza lunar de catre platitori, se inregistreaza in contabilitatea proprie, in conturi distincte, si se varsa de catre acestia in bugetul Fondului cultural national, pana la data de 15 a lunii urmatoare.
In anexa la acest ordin se gaseste un model de declaratie lunara privind obligatia de plata la Fondul cultural national.