ORDIN Nr. 1.638 din 2 noiembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata.

Deconturile de taxa pe valoarea adaugata depuse de catre persoanele impozabile pot fi corectate din punct de vedere al erorilor materiale de catre organul fiscal competent, la initiativa acestuia sau la solicitarea platitorului.
Prin procedura de corectare de catre organul fiscal competent a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:
– erori de transcriere,
– inregistrarea in decont a diferentelor de taxa pe valoarea adaugata de plata, constatate de organele de control, contrar reglementarilor legale in materie;
– erori provenind din inscrierea in decontul de taxa pe valoarea adaugata a sumelor solicitate la rambursare in perioada anterioara.

Imprumuturi acordate salariatilor

O societate doreste sa acorde imprumuturi salariatilor. Societatea nu este una bancara si nu are in obiectul de activitate acordarea de imprumuturi. Ce solutii exista in acest caz pentru a realiza activitatea propusa si care este tratamentul fiscal la persoana fizica?

Pentru a desfasura o activitate de acordare de imprumuturi, societatea respectiva trebuie sa aiba un obiect de activitate corespunzator.
In situatia in care activitatea de imprumut se adreseaza exclusiv salariatilor, se poate pune baza, in interiorul unitatii, unei Case de Ajutor Reciproc (CAR). Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt asociatii fara scop patrimonial ce se constituie, se organizeaza si functioneaza ca persoane juridice potrivit dispozitiilor Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de imprumuturi membrilor sai sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contributiile acumulate ale salariatilor (se stabilesc un nivel minim si unul maxim al contributiei), la care se adauga dobanzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc.
Casele de ajutor reciproc ale salariatilor acorda imprumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de imprumut in forma scrisa, din care sa rezulte clar toti termenii si conditiile de acordare prevazute in statutul de functionare al casei. Astfel se poate stabili suma maxima ce poate fi imprumutata, numarul de persoane ce gireaza imprumutul (poate varia in functie de suma), termen de acordare, dobanda etc.
Controlul activitatilor desfasurate de casele de ajutor reciproc se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice. Actele si operatiunile caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, facute in legatura cu obiectul de activitate al acestora, sunt scutite de orice impozite si taxe.

In cazul in care activitatea de tip CAR nu raspunde cerintelor sistemului pe care societatea doriste sa-l infiinteze sau daca imprumuturile vor fi acordate si persoanelor ce nu sunt angajatii societatii atunci trebuie sa se creeze o activitate de creditare avizata de BNR si reglementata de Legea nr. 58/1998 (republicata) privind activitatea bancara.

Din punct de vedere fiscal, tratamentul imprumuturilor acordate salariatilor, precum si al dobanzii aferente este urmatorul:
– sunt impozabile in intelesul impozitului pe veniturile din salarii doar imprumuturile nerambursabile. Potrivit art. 55, alin. (3) din Codul Fiscal, imprumuturile nerambursabile sunt considerate avantaje de natura salariala;
– in ceea ce priveste dobanda, pana la 31/12/2004, era considerat avantaj si se impozita diferenta intre dobanda preferentiala si dobanda de referinta a Bancii nationale a Romaniei, pentru depozite si credite. Incepand cu data de 01/01/2005, diferenta favorabila intre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite, nu mai este inclusa in veniturile salariale si nu se mai impoziteaza potrivit impozitului pe venit dupa cum este mentionat in Codul Fiscal la art. 55, alin.(4), lit. r).

Cursuri de pregatire profesionala pentru auditori si stagiari

2005-11-04 00:00:00 – 2005-12-11 00:00:00

Program

AUDITORI FINANCIARI

Seria I
Vineri 4 Nov 2005, orele 17-21
Sambata 5 Nov 2005, orele 09-18
Duminica 6 Nov 2005, orele 09-18

Seria II
Vineri 11 Nov 2005, orele 17-21
Sambata 12 Nov 2005, orele 09-18
Duminica 13 Nov 2005, orele 09-18

Tematica:
CONTABILITATE
Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene
Principalele modificari din Standardele de contabilitate 2005

AUDIT
Codul privind conduita etica si profesionala
Servicii conexe
Parti afiliate
Standarde de audit intern

STAGIARII ADMISI IN 2002

Vineri 2 Dec 2005, orele 17-21
Sambata 3 Dec 2005, orele 09-20
Duminica 4 Dec 2005, orele 09-19

Tematica
CONTABILITATE
Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene
Principalele modificari din Standardele de contabilitate 2005

AUDIT
Codul privind conduita etica si profesionala
Planificarea misiunii de audit
Comunicarea cu clientul
Controlul calitatii

STAGIARII ADMISI IN 2004

Seria I
Sambata 26 Nov 2005, orele 09-17
Duminica 27 Nov 2005, orele 09-18

Seria II
Sambata 10 Dec 2005, orele 09-17
Duminica 11 Dec 2005, orele 09-18

Tematica
CONTABILITATE
Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene
Principalele modificari din Standardele de contabilitate 2005

Prezinta

Maria Manolescu – profesor universitar

Emilia Iordache – MF – Contabilitate

Ana Dinca – Audit One

Ali Eden – profesor universitar

Anca Amuza – conferentiar universitar

Adrian Popescu – CAFR

Andrei Clim – CAFR

Taxa de participare/cursant

Pentru “stagiarii 2004“ – 200 RON
Pentru “stagiarii 2002“ – 300 RON
Pentru “auditori“ – 125 RON

Beneficii Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL nr. RO16UNCR0100101169770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Bucuresti, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Vacaresti, nr. 185, sector 4

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
ana.dinca@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina

ORDIN 1001/552 /18.10.2005 privind procedurile de raportare, de catre agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice.

Agentii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul substantelor si preparatelor chimice au obligatia sa raporteze Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase trei categorii de date si informatii, respectiv:
– date si informatii generale;
– date si informatii detaliate;
– date si informatii suplimentare.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 144 din 18 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Acest act normativ va intra in vigoare incepand cu 01 Ianuarie 2006. Mentionam cateva modificari importante:
Incepand cu 01 Ianuarie 2006 angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 2,5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii.
Persoanele prevazute la art. 20 din Lege, pentru care asigurarea este facultativa (asociati, administratori, persoane autorizate sa desfasoare activitati independente etc.) pot incheia contract de asigurare pentru somaj numai daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
Persoanele ce se asigura in baza contractului de asigurare pentru somaj au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota va fi incepand cu anul 2006 de 3,5%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.
Cuantumul indemnizatiei de somaj va reprezenta 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, la care se va adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.