ORDIN Nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Incepand cu exercitiul financiar 2006 persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:
– total active: 3.650.000 euro;
– cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
– numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
– bilant;
– cont de profit si pierdere;
– situatia modificarilor capitalului propriu;
– situatia fluxurilor de trezorerie;
– note explicative la situatiile financiare anuale.
Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
– bilant prescurtat;
– cont de profit si pierdere;
– note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
Atentie!
Persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale simplificate vor intocmi situatiile financiare anuale conforme cu directivele CEE tinand cont de criteriile de marime numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute de Directiva a IV-a.
Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale conforme cu directivele CEE tinand cont de criteriile de marime vor intocmi situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute Directiva a IV-a.

Ordonanta de urgenta Nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Incepand cu data de 1 Ianuarie 2006, concediile si indemnizatiile medicale prevazute in prezent de Legea nr. 19/2000 vor iesi de sub incidenta acestei legi si vor fi reglementate de OUG nr. 158/2005. Este vorba despre concediile si indemnizatiile medicale pentru:
a)incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b)prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c)maternitate;
d)ingrijirea copilului bolnav;
e)risc maternal.
Incepand cu data de 1 Ianuarie 2006, cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator se va diminua cu 0,75 puncte procentuale. Totodata angajatorii vor plati contributia de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii indemnizatiilor mentionate mai sus, denumita contributie pentru concedii si indemnizatii. Cota de contributie va fi de 0,75% aplicata la fondul de salarii.

ORDIN Nr. 221 din 4 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate

Mentionam cateva aspecte importante:
Fondul de salarii realizat reprezinta totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in Codul Fiscal.
Obligatia virarii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate revine angajatorilor pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata drepturilor salariale.
In acelasi timp se mentioneaza ca termenele de plata a contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate sunt:
a) data platii drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, care nu poate fi stabilita mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
b) data platii chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, care nu poate fi stabilita mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
Pentru veniturile impozabile din dividende obligatia calcularii si retinerii contributiei de 6,5% revine persoanelor juridice odata cu plata acestora catre actionari sau asociati. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, contributia se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. Asupra acestor venituri se datoreaza cota de 6,5% numai in cazul in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 51, alin (2), lit. a)-d) din Ordonanta nr. 150/2002 (venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din agricultura si silvicultura, indemnizatii de somaj).

Regimul TVA pentru prestari servicii la extern

O societate romaneasca a incheiat un contract international de reprezentare pentru vanzare utilaj petrolier cu un client extern. Obiectul contractului este ca societatea romaneasca sa reprezinte clientul extern, pe piata externa, in vanzarea de utilaj petrolier, primind in schimb un comision pentru fiecare contract incheiat de clientul extern cu o alta societate.
Intrebarea este care este regimul TVA in aceasta situatie (unde se impune)?

Potrivit art.133 alin.(1) din Codul fiscal pentru prestarile de servicii, legea aplicabila in materie de taxa pe valoarea adaugata este cea a tarii in care prestatorul isi are stabilit sediul activitatii economice, aceasta fiind regula generala.

La alin. (2) al aceluiasi articol sunt prevazute derogarile de la regula generala, respectiv se reglementeaza ca pentru anumite prestari de servicii locul prestarii, respectiv legea aplicabila, este alta decat cea a tarii in care prestatorul isi are stabilit sediul activitatii economice.

Astfel, daca societatea din Romania studiaza piata externa in vederea vanzarii de utilaj petrolier catre un client extern, operatiune pentru care primeste un comision, factura catre clientul extern se intocmeste fara TVA. Operatiunea se incadreaza la art.133 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, care prevede ca locul prestarii este considerat a fi sediul activitatii economice sau sediul permanent al beneficiarului pentru care sunt prestate serviciile sau, in absenta acestora, domiciliul sau resedinta obisnuita a beneficiarului.

Mentionam ca societatea are drept de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, pentru bunuri si servicii utilizate pentru realizarea de operatiuni, pentru care locul prestarii este considerat a fi in strainatate, daca taxa pe valoarea adaugata ar fi deductibila, in cazul in care operatiunea s-ar desfasura in tara.

ORDIN Nr. 1.521 din 10 octombrie 2005 pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si utilizarea formularului “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului“ (OPT) pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat

Se aduc modificari la instructiunile de completare a formularului 710 «Declaratie rectificativa», cod 14.13.01.00/r“;
Sunt publicate noile formulare pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat 100, declaratia rectificativa 710 , decontul de taxa pe valoarea adaugata 300 si decontul special de taxa pe valoarea adaugata 301.

Foarte important
La art.V din acest ordin se arata ca platitorii de impozite, taxe si contributii sociale pot utiliza pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat formularul “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului“ (OPT).
Formularul “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului“ (OPT) se poate utiliza pentru declararea obligatiilor bugetare, in situatia in care pentru fiecare obligatie bugetara sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) in perioada de raportare rezulta sume de plata;
b) in perioada de raportare suma datorata este egala cu suma de plata, nefiind influentata de sume deductibile pentru care exista obligatia de declarare;
c) suma de plata pentru perioada de raportare se achita integral si pana la termenul de plata prevazut de lege.

In situatia in care contribuabilul utilizeaza Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului ca instrument declarativ, fara a respecta conditiile prevazute mai sus, documentul de plata nu va fi considerat declaratie a obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, iar sumele achitate vor stinge obligatii fiscale conform Codului de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ORDIN Nr. 1.714 din 14 noiembrie 2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

Atentie!
– incepand cu 01 ianuarie 2006 bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale vor fi folosite numai ca documente de inregistrare a platilor, exceptie facand bonurile utilizate pentru justificarea taxei pe valoarea adaugata, aferenta carburantilor auto daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului. Pentru inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor, agentii economici vor solicita furnizorilor de bunuri sau de servicii sa emita factura fiscala.
– daca plata bunurilor sau serviciilor prestate se efectueaza in numerar ori prin card bancar, concomitent cu emiterea facturii fiscale sau a facturii, nu este obligatorie completarea elementelor privind codul IBAN si banca de la rubrica “Cumparator“.
– in conditiile in care pe avizul de insotire a marfii este inscrisa mentiunea “Urmeaza factura“, nu este obligatorie completarea datelor privind “Pretul unitar“ si “Valoare“, acestea fiind elemente care se regasesc in mod obligatoriu pe factura. In aceasta situatie, pe avizul de insotire a marfii se vor introduce alte informatii, care sa conduca la identificarea produselor, respectiv codul produsului, greutate, volum sau alte elemente similare.“

Poiana Brasov 2005 – Fiscalitatea in Romania

2005-11-17 00:00:00 – 2005-11-20 00:00:00

Program

JOI, 17/11/2005

15:00 – 24:00 Inregistrarea participantilor

20:00 – 23:00 Cina

VINERI, 18/11/2005

07:00 – 09:00 Micul dejun

09:30 – 13:00 Prezentarea principalelor noutati legislative in materie de Impozit pe profit

11:00 – 11:15 Coffee break

14:00 – 15:30 Dejun

16:00 – 18:00 Prezentarea principalelor noutati legislative in materie de TVA, Nerezidenti

17:00 – 17:15 Coffee break

20:00 – 23:00 Cina festiva

SAMBATA, 19/11/2005

07:00 – 09:00 Micul dejun

09:30 – 14:00 Intalnire cu specialisti

11:00 – 11:15 Coffee break

14:00 – 15:30 Dejun

16:00 – 18:00 Ateliere de lucru: TVA, Impozitul pe profit, Contabilitate, Nerezidenti

17:00 – 17:15 Coffee break

20:00 – 24:00 Cina festiva

DUMINICA, 20/11/2005

07:00 – 09:00 Micul dejun

09:00 – 13:00 Ateliere de lucru: TVA, Impozitul pe profit, Nerezidenti

10:15 – 10:30 Coffee break

Prezinta

Ilie Serbanescu – analist economic

Maria Manolescu – profesor universitar

Mara Ramniceanu – secretar de stat MFP

Sebastian Bodu – presedinte ANAF

Directori si specialisti in consultanta fiscala si contabila

Taxa de participare/cursant

Tarif normal:
437 EUR/persoana – cazare in camera single
395 EUR/persoana – cazare in camera double

Tarif special:
300 EUR/persoana – pentru reprezentantii firmelor care nu doresc servicii hoteliere (tariful include participarea la dejun si cina)

AUDIT ONE va ofera urmatoarele discounturi:
– 2% pentru doi participanti de la aceeasi societate
– 3% pentru trei participanti de la aceeasi societate
– 3% pentru abonatii la EXPERT FISCAL
– 5% pentru participantii la seminarul Poiana Brasov 2004

Preturile nu contin TVA si se vor achita in lei la cursul BNR din ziua platii.

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda fiscala 2006

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL nr. RO16UNCR0100101169770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Bucuresti, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Poiana Brasov
Hotel ALPIN

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem

Ordonanta de urgenta nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Va intra in vigoare incepand cu data de 1 Ianuarie 2006 si reglementeaza concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
Indemnizatia pentru cresterea copilui va fi in cuantum de 800 lei (RON) pe luna.
In perioadele in care beneficiarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal, se acorda un stimulent in cuantum lunar de 300 lei (RON), situatie in care plata indemnizatiei de 800 lei (RON) se suspenda.
Calculul si plata indemnizatiei vor fi facute de catre directiile teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie.

Cursuri de pregatire profesionala pentru stagiari 2004

2005-11-11 00:00:00 – 2005-11-13 00:00:00

Program

Vineri 11 nov 2005, orele 17:00 – 21:00

Codul privind conduita etica si profesionala
Servicii conexe

Sambata 12 nov 2005, orele 09:00 – 18:00

Parti afiliate
Standarde de audit intern

Duminica 13 nov 2005, orele 09:00 – 18:00

Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene
Principalele modificari din Standardele de contabilitate 2005

Prezinta

Maria Manolescu
Emilia Iordache
Ana Dinca
Anca Amuza

Taxa de participare/cursant

125 RON

Beneficii

Suport curs CD

Mapa

Agenda fiscala

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL nr. RO16UNCR0100101169770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Bucuresti, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Uiversitatea Nicolae Titulescu, Calea Vacaresti, nr. 185, sector 4, etaj 1, Amfiteatrul II

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
irina.afrem@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Irina Afrem