Impozitarea transferului titlurilor de valoare

Transferul partilor sociale se impoziteaza in momentul incheierii tranzactiei iar obligatia calcularii si retinerii impozitului revine dobanditorului de parti sociale. Castigul din acest transfer se impoziteaza.

Daca dobanditorul este o persoana juridica nerezidenta, care este actionar in societate, in aceasta situatie impozitul trebuie retinut de vanzator sau dobanditorul (persoana juridica nerezidenta) sa-si desemneze reprezentant fiscal care sa-i plateasca acest impozit.
Procedura desemnarii unui reprezentant fiscal care sa-i indeplineasca aceasta obligatie este destul de costisitoare si dureaza, de aceea consideram ca mai simplu ar fi ca in cazul contractului de cesiune sa se prevada ca impozitul sa fie calculat, retinut si virat de vanzator.

Termenul de virare este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale (actiunilor) la Registrul Comertului sau la Registrul Actionarilor, operatiune care nu poate fi efectuata fara justificarea virarii acesteia.

Daca tranzactia se face in valuta, se utilizeaza cursul din ziua platii pentru inregistrarea operatiunii de cesiune. Impozitul se calculeaza in lei si nu are variatii functie de curs, deoarece cesiunea este reflectata in lei, nu in valuta.

ORDIN Nr. 1.445 din 28 septembrie 2005 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala

In baza conventiilor de evitare a dublei impuneri, coroborat cu legislatia interna in materie:
In situatia prezentarii, in termenul de prescriptie, a certificatului de rezidenta fiscala care atesta ca beneficiarul venitului are rezidenta fiscala intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri cu Romania, veniturile obtinute de acest nerezident din Romania sunt impozabile potrivit conventiei, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in acel stat contractant pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile.

Art. 114 alin. (1) coroborat cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
Pentru contribuabilii persoane juridice, ale caror sedii secundare au declarat impozitul pe veniturile din salarii la organul fiscal competent, folosind codul de identificare fiscala al sediului secundar, dar plata aferenta acestei obligatii bugetare a fost efectuata de catre contribuabilul persoana juridica folosind propriul cod de identificare fiscala, plata se considera efectuata de catre sediul secundar, fara calcul de obligatii fiscale accesorii de la data efectuarii platii de catre contribuabilul persoana juridica.
Reglarea evidentei analitice pe platitori se va face pe baza cererii depuse de contribuabili, insotita de documentatia necesara.

ORDONANTA Nr. 92 Republicata din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscala

Plata trimestriala sau anuala a contributiilor bugetare se face in conditiile art. 109 din Codul de procedura fiscala.

Contributiile sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice, dupa calcularea si retinerea acestora conform reglementarilor legale in materie, se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.

Prin derogare de la dispozitiile legale in vigoare privind termenele de plata, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii se platesc astfel:
a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice care au statut de microintreprindere, in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
b) anual, pana la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Acesti contribuabili au obligatia sa declare impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii pana la termenul de plata.

Pentru aceasta trebuie sa completeze Vectorul fiscal 010.

Termenul limita de depunere este astazi 31 ianuarie 2007 si noul model al vectorului 010 nu este afisat pe portalul ANAF.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Dintre modificarile aduse amintim:
– nu mai constituie obiect al dreptului de autor “operele de arta digitala”;
– se detaliaza intelesul termenului “reproducere” astfel: prin reproducere se intelege realizarea integrala sau partiala a uneia sau mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar sau permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere , precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice;
– in cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de doi ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea ca deseuri si nu prin vanzarea pentru distrugere cum era prevazut pana in prezent.

Cursuri de pregatire continua – auditori financiari

IMPORTANT!

Cursurile de pregatire continua aferente anului 2005 pentru auditorii financiari, pentru stagiarii admisi in 2002 si pentru stagiarii admisi in 2004 vor avea loc in perioada noiembrie-decembrie 2005.

Stagiarii admisi in 2004 trebuie sa intocmeasca o lucrare practica, pe care sa o prezinte la inceputul acestui curs.
Aceasta lucrare practica, trebuie structurata sub forma unui dosar de audit si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
– o simulare a unei situatii financiare;

– teste din etapa de planificare, sectiunile E si F – (ca exemplu: revizuirea analitica, prag de semnificatie, esantionare, principiul continuitatii, independenta, etc.);

– cateva teste din cadrul sectiunilor G-P – 2, 3 activitati la alegere (ca exemplu active imobilizate, stocuri, creante, creditori, etc.);

– finalizarea auditului, sectiunile A-D, cateva teste (ca exemplu: sectiunea D – discutii cu conducerea, raportul de audit – ISA 700, scrisoare de recomandare, etc.).

Pentru stagiarii admisi in 2004 cursul se va finaliza cu un test tip grila.

Taxarea in Luxembourg

In Luxembourg exista trei mari categorii de impozite: impozitul pe venitul societatilor, impozitul municipal pe profit si taxa pe capitalul propriu. De asemenea, exista TVA si impozite cu retinere la sursa.
Companiile rezidente sunt impozitate pentru profiturile obtinute in functie de valoarea acestuia, dupa cum urmeaza:
– 20% asupra profiturilor de pana la 400.000 LUF;
– 80.000 LUF + 50% din profiturile ce depasesc 400.000 LUF pana la 600.000 LUF;
– 30% pentru profituri intre 600.000 LUF si 1.000.000 LUF;
– 38,4% pentru profituri intre 1.000.000 LUF si 1.312.000 LUF;
– 22% pentru profituri mai mari de 1.312.000 LUF.

Exista unele stimulente oferite investitorilor care sunt considerati ca avand un rol important in dezvoltarea economica a tarii. Acestea se acorda in cazul unor industrii specifice sau situatii de investitii, cat si celor nerezidenti.
Regimul fiscal aplicat societatilor care desfasoara activitati offshore este diferit de cel aplicat societatilor rezidente. Companiile holding sunt scutite de impozit pentru profitul obtinut de repartizarile de profit, dividende, dobanzi la obligatiuni emise, drepturi de autor sau castiguri de capital. De asemenea, dividendele platite de o companie holding sunt scutite de impozitul cu retinere la sursa. Ceea ce datoreaza aceste companii este o taxa anuala de 0,2% din valoarea capitalului si a obligatiunilor emise, cu o valoare minima (a taxei) de 2.000 LUF (53,75 USD) si una maxima de 2.000.000 LUF (53.755 USD). In general, societatile offshore sunt excluse din tratatele de evitare a dublei impuneri.

Companiile holding cu active de 1 miliard LUF (28.300.000 USD), cunoscute drept

ORDIN Nr. 460 din 31 august 2005 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2005 pentru aprobarea Procedurii privind inscrierea contribuabililor in evidenta speciala

Acest ordin aduce o completare la Ordinul 296/2005 in sensul ca, pe langa faptul ca acesti contribuabili nu pot comanda formulare tipizate cu regim special, in cazul in care acestia solicita autoritatilor vamale efectuarea de operatiuni de vamuire, acestia vor fi indrumati catre organele fiscale de domiciliu in vederea clarificarii situatiei lor fiscale.