ORDIN Nr. 595 din 12 august 2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

Prin prezentul ordin se inlocuieste Anexa nr. 1.4 (Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale) la normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000

ORDIN 1141/4 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare

Printre modificarile aduse amintim:
– referirile la codul fiscal/codul unic de inregistrare se modifica si se vor citi ca referiri la codul unic de inregistrare;
– institutiile de credit care au in subordine sucursale sau subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara
– institutiile de credit inscriu in formularul «Contul de profit si pierdere», la pozitia «084 – Salarii», toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale, precum si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa

Plata in natura

Intrebare :
Societatea noastra prelucreaza floarea soarelui. Materialul rezultat in urma prelucrarii este vandut fabricilor de ulei.
Pentru aceasta noi achizitionam materia prima de la producatori (persoane fizice si juridice) iar plata o facem in ulei, cu retinerea unui uium.
Va rugam sa ne precizati care sunt inregistrarile contabile pentru reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni.

Raspuns:

Cazul 1

HOTARARE Nr. 901 din 4 august 2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005 – 2007

Aceasta strategie urmareste atingerea unor obiective precum: asigurarea deplinei compatibilitati legislative si institutionale cu acquis-ul comunitar si cu sistemele similare europene, adoptarea celor mai bune practici europene legate de functionarea sistemului achizitiilor publice precum si crearea premiselor de crestere a eficientei, transparentei si competitivitatii achizitiilor in sectorul public prin interemediul ANRMAP si al directiilor subordonate acesteia.

HOTARARE Nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

In baza acestei hotarari se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ANRMAP institutie publica independenta cu personalitate juridica.
ANRMAP elaboreaza si propune Guvernului Romaniei proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea in domeniul achizitiilor publice.

Ordin Nr. 1.082 din 28 iulie 2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

Agentii economici care emit facturi fiscale pentru prestari de servicii si/sau livrari de bunuri de utilitate publica, cum sunt: energia electrica, energia termica, gazele naturale, apa si altele de aceeasi natura, si care utilizeaza un sistem computerizat, bazat pe date controlate si inregistrate sau calculate printr-un sistem informatic de facturare care nu implica participarea directa a persoanei ce emite factura fiscala, nu au obligatia sa semneze si sa stampileze facturile fiscale.