Norme BNR nr 10 din 27 iulie 2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca angajamentele totale de plata lunare, respectiv principalul si dobanda, ale solicitantului si ale familiei acestuia, decurgand din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura, cum ar fi: alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor, sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia.
La acordarea creditelor trebuie respectate urmatoarele limite:

a) angajamentele de plata lunare, respectiv principalul si dobanda, decurgand din credite de consum, precum si din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, nu vor depasi 30% din veniturile nete ale solicitantului si ale familiei acestuia;

b) angajamentele de plata lunare, respectiv principalul si dobanda, decurgand din credite pentru investitii imobiliare, precum si din alte contracte de natura creditului pentru investitii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depasi 35% din veniturile nete ale solicitantului si ale familiei acestuia.

Ordin Nr. 1.016 din 18 iulie 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale.

Pentru stabilirea deducerilor personale, venitul brut lunar din salarii se rotunjeste la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani.

Lege 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Prezenta lege instituie masuri de prevenire si combatere a infractiunilor de evaziune fiscala si a unor infractiuni aflate in legatura cu acestea.
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi tiparirea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.
Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

b) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

c) evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;

d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

f) sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

g) substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala.

Ordonanta de Urgenta Nr. 107 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asigurati la sistemul de asigurari sociale de sanatate sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor.

Legea Nr. 244 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante.

Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, acordate in baza reglementarilor legale in materie, si care, pana cel tarziu in data de 4 august 2005, fac dovada stingerii sumelor cuprinse in rate, a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plata pana la aceeasi data, precum si a indeplinirii celorlalte conditii in care inlesnirile au fost aprobate beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, incepand cu data mai sus mentionata, cu toate efectele prevazute de lege.

Hotararea Nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Se modifica anexa nr. 4 privind etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclare pentru operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate, care ambaleaza produse ambalate si care introduc pe piata ambalaje de desfacere pentru perioada 2005 – 2013; astfel pentru anul 2005 procentul de valorificare se modifica de la 30% la 22%, iar procentul de reciclare se modifica de la 20% la 18%.

Cursuri de pregatire profesionala pentru auditori

2005-07-14 00:00:00 – 2005-07-17 00:00:00

Program

14 – 17 iulie 2005

Joi 14 iulie 2005 – ora 17:00, Amfiteatrul 3
Vineri 15 iulie 2005 – ora 17:00, Amfiteatrul 3
Sambata 16 iulie 2005 – ora 09:00, Amfiteatrul 3
Duminica 17 iulie 2005 – ora 09:00, Amfiteatrul 3

Prezinta

Anca Amuza
Adrian Popescu
Andrei Clim
Alice Stanescu
Ana Dinca

Taxa de participare/cursant

270 RON (2.700.000 ROL) inclusiv TVA

Beneficii

Suport curs (furnizat de CAFR)
Agenda Fiscala 2005

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL nr. RO16UNCR0100101169770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Bucuresti, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Vacaresti, nr. 185, sector 4, etaj 1, Amfiteatrul 3 – BUCURESTI

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
cristina.milici@auditone.ro
izabela.bajenaru@auditone.ro
aurora.petre@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Cristina, Izabela, Aura

Ordinul Nr. 949 din 4 iulie 2005 pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 870/2005 privind Registrul de evidenta fiscala

Contribuabilii inregistrati ca platitori de impozit pe profit pot tine Registrul de evidenta fiscala in forma electronica, numai pe baza de derogare, acordata de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

Inregistrari in carnetele de munca ca urmare a denominarii

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 47/2005 privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, salariile de baza vor fi supuse operatiunii de conversie in moneda noua prin impartirea salariilor de baza in moneda veche la 10.000. Sumele astfel rezultate vor fi intregite la un leu in favoarea salariatilor.

Inspectoratul teritorial de munca nu are dreptul sa schimbe din proprie initiativa, in temeiul legii, cuantumul drepturilor salariale rezultat ca urmare a denominarii monedei. Completarea in carnetele de munca a salariilor de incadrare denominate, solicita un act oficial eliberat de angajator.
In acest sens, angajatorii trebuie sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pana la 31.08.2005, decizii colective intocmite cu data de 01.07.2005.
Deciziile colective vor cuprinde cel putin trei coloane cu urmatoarele informatii minime:
– numele si prenumele salariatului;
– salariile de incadrare in vechea moneda;
– salariile de incadrare in noua moneda.
Aceste precizari au fost facute de Inspectoratul Teritorial de Munca prin intermediul unui anunt accesibil si la adresa http://www.itmbucuresti.ro