Ordonanta de Urgenta nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

Incepand cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc si se reflecta in contabilitate in moneda noua, la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 49 de bani inclusiv.
Taxa pe valoarea adaugata si accizele se inscriu in lei noi in facturile fiscale si in orice alte documente justificative intocmite pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, utilizandu-se doua zecimale. Rotunjirea zecimalelor sumelor astfel determinate se face dupa urmatoarea regula: prin rotunjirea la 1 ban a fractiunilor de peste 0,5 bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 0,5 bani.

Ordinul nr. 870 din 21 iunie 2005 privind Registrul de evidenta fiscala

Registrul de evidenta fiscala este document cu regim special de tiparire si distribuire si se elibereaza contra cost de unitatile fiscale din raza teritoriala in care contribuabilul isi are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Contribuabilii, platitori de impozit pe profit, vor achizitiona Registrul de evidenta fiscala in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Declaratia 205 – iunie 2005

Stimati clienti

Pana la 30 iunie 2005 trebuie sa depuneti declaratia 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit“, cod 14.13.01.13/I pentru veniturile cu retinere la sursa platite in anul 2004.
Categoriile de venituri care se raporteaza la aceasta data sunt:
– venituri din dividende;
– venituri din dobanzi;
– castiguri din transferul titlurilor de valoare;
– venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;
– venituri din pensii;
– venituri din premii si din jocuri de noroc;
– alte venituri.

Pentru fiecare categorie de venit se depune cate o declaratie informativa.
Declaratia va fi intocmita cu ajutorul programului de asistenta contribuabili pus la dispozitia agentilor economici pe site-ul Ministerului Finantelor Publice www.mfinante.ro

Ordinul nr. 296 din 16 iunie 2005 pentru aprobarea Procedurii privind inscrierea contribuabililor in evidenta speciala

Vor fi luati in evidenta speciala contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care in decurs de 12 luni consecutive, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
– nu au depus declaratii fiscale (fise fiscale, declaratii informative, formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat“, formularul 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“, formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata“ etc.) si situatii financiare (raportari contabile semestriale sau anuale);

– nu au efectuat plati datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj;

– nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale.

– Contribuabilii inscrisi in evidenta speciala vor fi scosi din aceasta evidenta la data la care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

– li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare;

– si-au indeplinit toate obligatiile de declarare si plata restante, rezultate din evidentele fiscale.

Cursuri de pregatire profesionala pentru auditori

2005-06-23 00:00:00 – 2005-07-17 00:00:00

Program

Seria I 23 – 26 Iunie 2005

Joi 23 iunie 2005 – ora 17:00, Amfiteatrul 3
Vineri 24 iunie 2005 – ora 17:00, Amfiteatrul 3
Sambata 25 iunie 2005 – ora 09:00, Amfiteatrul 3
Duminica 26 iunie 2005 – ora 09:00, Amfiteatrul 2

Seria II 30 Iunie – 03 Iulie 2005

Joi 30 iunie 2005 – ora 17:00, Amfiteatrul 3
Vineri 01 iulie 2005 – ora 17:00, Amfiteatrul 3
Sambata 02 iulie 2005 – ora 09:00, Amfiteatrul 3
Duminica 03 iulie 2005 – ora 09:00, Amfiteatrul 3

Seria III 14 – 17 iulie 2005

Joi 14 iulie 2005 – ora 17:00, Amfiteatrul 3
Vineri 15 iulie 2005 – ora 17:00, Amfiteatrul 3
Sambata 16 iulie 2005 – ora 09:00, Amfiteatrul 3
Duminica 17 iulie 2005 – ora 09:00, Amfiteatrul 3

Prezinta

Anca Amza
Adrian Popescu
Andrei Clim
Alice Stanescu
Ana Dinca

Taxa de participare/cursant

2.700.000 ROL (270 RON) inclusiv TVA

Beneficii

Mapa de seminar (furnizata de CAFR)
Agenda Fiscala 2005

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL nr. RO16UNCR0100101169770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Bucuresti, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Vacaresti, nr. 185, sector 4, etaj 1, Amfiteatrul 3 si Amfiteatrul 2 (numai duminica 26 iunie 2005), Bucuresti

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
cristina.milici@auditone.ro
aurora.petre@auditone.ro
izabela.bajenaru@auditone.ro

www.auditone.ro

Persoane de contact:
Cristina, Aura sau Izabela

Impozitarea vanzarii de proprietati imobiliare detinute de persoane fizice

Conform noii reglementari sunt supuse impozitarii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenului aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la 3 ani inclusiv, de la data dobandirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1990.
Asadar daca in ultimii 3 ani ati achizitionat un apartament sau o casa pe care acum doriti sa o vindeti sau daca dupa 1 ianuarie 1990 ati cumparat un teren pe care doriti sa il vindeti datorati impozit statului.
Venitul impozabil se va determina ca diferenta favorabila dintre valoarea de instrainare a proprietatii imobiliare, terenuri si/sau constructii, si valoarea de baza a acestora.

Valoarea de baza a bunurilor imobiliare supuse impozitarii, in functie de modalitatea de dobandire, se stabileste avandu-se in vedere:

a)pretul de achizitie pentru bunurile imobile dobandite prin cumparare, majorat cu 5%;

b)valoarea imobilului mentionata in act, daca acesta a fost dobandit prin donatie, schimb, renta viagera, dare in plata, adjudecare, contract de intretinere, hotarare judecatoreasca, majorata cu 5%;

c)pentru constructiile noi, costul acestora la data realizarii, dovedit prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii, la care se adauga valoarea terenului aferent, stabilita in conditiile prezentei legi;

d)valoarea rezultata din expertizele utilizate de catre camerele notarilor publici, la data dabandirii imobilelor a caror valoare de baza nu se poate stabili prin modalitatile prevazute la lit. a)

Ordinul nr. 3.106 din 13 iunie 2005 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Registrul special de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice

Societatile de asigurare trebuie sa tina la sediul central registre ale activelor admise sa acopere rezervele tehnice, distinct pentru fiecare categorie de asigurari practicate, pe suport electronic, iar pe suport de hartie sa le transmita la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu perioada de raportare. Registrul special de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice, denumit in continuare Registru, se va organiza pe sectiuni, in functie de tipul activelor admise sa acopere rezervele tehnice.

Ordinul Nr. 754 din 06 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor de denominare a valorii nominale a actiunilor/partilor sociale/unitatilor de fond ca urmare a aplicarii Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea efectuarii operatiunii de denominare a valorii nominale a actiunilor/partilor sociale, societatile comerciale vor convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor/asociatilor si vor hotari, pana la data de 30 iunie 2005, modificarea capitalului social astfel incat valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale sa fie multiplu de 100 lei vechi.

Operatiunea de majorare a capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor/partilor sociale, hotarata de adunarea generala extraordinara a actionarilor/asociatilor, se evidentiaza in contabilitate, in functie de sursa de majorare, astfel:

a) din profitul contabil realizat in exercitiile precedente:

117 “Rezultat reportat“ = 1011 “Capital social subscris nevarsat“

b) prin incorporarea primelor de capital:

104 “Prime de capital“ = 1011 “Capital social subscris nevarsat“

c) prin incorporarea rezervelor:

106 “Rezerve“ = 1011 “Capital social subscris nevarsat“

d) prin subscrierea de catre actionari/asociati:

456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul“ = 1011 “Capital social subscris nevarsat“

urmand ca la momentul efectuarii varsamantului sa se efectueze inregistrarea:

5121 “Conturi curente la banci in lei“ = 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul“

Ulterior inregistrarii modificarii capitalului social in registrul comertului, se inregistreaza trecerea capitalului social subscris nevarsat la capital social subscris varsat:

1011 “Capital social subscris nevarsat“ = 1012 “Capital social subscris varsat“

Operatiunea de reducere a capitalului social, se realizeaza prin reducerea valorii nominale a actiunilor/partilor sociale.
Operatiunea se evidentiaza in contabilitate pe seama:
a) majorarii rezervelor:

1012 “Capital social subscris varsat“ = 106 “Rezerve“/analitic distinct

b) acoperirii pierderilor contabile din exercitiile precedente:

1012 “Capital social subscris varsat“ = 117 “Rezultat reportat“

c) retragerii capitalului subscris de catre actionari/asociati:

1012 “Capital social subscris varsat“ = 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul“

urmand ca la momentul platii sa se efectueze inregistrarea:

456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul“ = 5121 “Conturi curente la banci in lei“.

Denominarea monedei nationale

2005-06-13 00:00:00 – 2005-06-13 00:00:00

Program

Luni 13 iunie – Denominarea

Prezinta

Emilia Iordache

Taxa de participare/cursant

1.500.000 ROL (150 RON) + TVA

Beneficii

Agenda Fiscala 2005
Mapa de seminar

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL nr. RO16UNCR0100101169770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Bucuresti, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 319.62.90
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu (Calea Vacaresti, nr. 185, sector 4, Bucuresti), Amf. 4, Etaj 1
ora 17:00

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4, Bucuresti
T: +40 (21) 319 62 98
T/F: +40 (21) 319 62 90
cristina.milici@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Cristina