Legea Nr. 159 din 27 mai 2005 privind Tariful vamal integrat roman

Tariful vamal integrat roman se introduce in vederea facilitarii preluarii la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana a Tarifului vamal integrat comunitar.Tariful vamal integrat roman reprezinta un cumul de prevederi legale aplicabile in domeniul vamal, care reuneste pe structura Tarifului vamal de import al Romaniei reglementarile referitoare la importul si exportul bunurilor si la masurile de politica comerciala, codificate si integrate potrivit principiilor folosite in Tariful vamal integrat al Uniunii Europene.

Ordinul Nr. 293 din 12 mai 2005 pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003.

Prin prezentul ordin se deleaga Directiei juridice si metodologie competenta pentru acordarea avizului in vederea dobandirii personalitatii juridice de catre asociatiile, fundatiile si federatiile care isi desfasoara activitatea in sfera de competenta a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala sau inregistrarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor ori, dupa caz, in Registrul federatiilor a modificarilor aduse actului constitutiv si/sau statutului si Serviciului comunicare, mass-media competenta de a intermedia colaborarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala cu organizatiile neguvernamentale pentru realizarea unor activitati sau programe comune.

Serviciile de prezentare a software-ului

Intrebare
Se solicita printr-o comanda unei firme cehe, servicii de prezentare a unui program informatic de catre un consultant specializat al acesteia.
In modulul respectiv, prezentarea (cursul) a avut loc pe teritoriul Romaniei.
Care sunt implicatiile fiscale ale acestei situatii, respectiv deductibilitatea serviciilor, impozitul datorat in Romania de catre firma ceha, etc.?

Raspuns
Conform prevederilor fiscale reglementate de Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, serviciile de prezentare a software-ului, pot fi considerate

Ordinul Nr. 79 din 21 aprilie 2005 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit.

Prin Program, beneficiarii primesc fonduri in limita impozitului aferent profitului pe care societatea l-a reinvestit, dar nu mai mult de 2 miliarde lei pentru fiecare beneficiar. Profitul brut reinvestit reprezinta sumele utilizate pentru efectuarea de investitii in active corporale si necorporale aferente obiectului de activitate, exclusiv cele care au alte surse de finantare decat profitul brut, cum sunt: credite, imprumuturi nerambursabile sau civile.
Fondurile vor fi alocate in anul 2005 in limita sumelor platite pentru impozitul aferent profitului pe care societatea l-a reinvestit in active, dar nu mai mult de 2 miliarde lei pentru fiecare beneficiar, achizitionate dupa data de 1 octombrie 2004 si puse in functiune pana la sfarsitul anului 2004.