Termene

1. Termen scadent 30 aprilie 2005

Pentru a-si pastra facilitatile privind inlesnirile la plata prin acordarea de esalonari, agentii economici beneficiari trebuie ca pana la data de 30 aprilie 2005:
– sa faca dovada stingerii ratelor prin plata sumelor sau compensarea cu alte creante bugetare;
– sa plateasca obligatiile fiscale curente cu termen de plata pana la 30 aprilie 2005;
– sa indeplineasca celelalte conditii din conventie referitoare la garantii, interdictia de a instraina active ale societatii fara acordul organelor fiscale etc.

Desi conventiile prevad un termen de 90 de zile pentru plata obligatiilor curente, prin Ordonanta de Urgenta 26/31 martie 2005 s-a dispus plata tuturor obligatiilor curente pana la 30 aprilie 2005.

Foarte important!
Inlesnirile la plata se considera respectate daca toate conditiile din conventie au fost sau vor fi indeplinite pana la 30 aprilie 2005 inclusiv pentru cei pentru care nu au fost constituite in termen garantiile sau nu a fost anuntata instrainarea de active.

2. Termenul de depunere a bilantului contabil pentru anul 2004

Conform art 101 din Codul de Procedura Civila, termenul care sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
Prin urmare, bilantul pentru anul 2004 se considera depus in termen si in data de 3 mai 2005, deoarece se implineste termenul de 120 de zile intr-o zi nelucratoare (sambata); aceasta situatie se aplica numai in cazul in care administratiile financiare nu au program de lucru cu publicul si in ziua de sambata, 30 aprilie 2005.
In cazul in care administratiile financiare au program de lucru cu publicul si in ziua de sambata, termenul limita de depunere al bilantului pentru anul 2004, se considera a fi 30 aprilie 2005.

Cu ocazia Sfintelor sarbatori, AUDIT ONE va ureaza Paste Fericit!

Decizia Nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala.

Platile efectuate de catre contribuabili in contul impozitelor, taxelor, contributiilor sau al altor venituri ale bugetului general consolidat, prin intermediul sistemului bancar (inclusiv prin sistemul electronic de plati), pe baza ordinelor de plata intocmite corect de catre platitori, in urma carora s-a creditat, in termenul legal, bugetul general consolidat, dar in contul altui venit bugetar decat cel inscris de catre platitori pe documentele de plata semnate de acestia si confirmate prin stampila si semnatura autorizata a bancii initiatoare, ca urmare a unor erori datorate sistemului bancar in procesarea datelor referitoare la decontarea obligatiilor fiscale dispuse in mod corect de catre platitori, se considera a fi efectuate in termen, fara calcul de obligatii fiscale accesorii dupa data efectuarii platii conform celor inscrise in documentele de plata semnate de catre platitori si confirmate prin stampila si semnatura autorizata a bancii initiatoare.
Reglarea evidentei analitice pe platitori se va face pe baza cererii depuse de contribuabil, insotita de documentatia necesara.

Hotararea Nr. 479 Republicata* din 18 aprilie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Utilizatorii au obligatia ca lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.
In cazul nedepunerii rapoartelor lunare ale memoriilor fiscale, organele fiscale vor lua operativ masuri de verificare a modului de respectare a prevederilor ordonantei de urgenta de catre agentii economici in cauza.

Hotararea Nr. 45 din 23 martie 2005 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional

Auditorii financiari trebuie sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat pentru toata perioada in care desfasoara efectiv activitate in calitate de auditor financiar, auditor intern sau pentru alte activitati desfasurate prin exercitarea calitatii de auditor financiar.
Contractul de asigurare va fi incheiat cu un asigurator, altul decat cel pentru care se efectueaza activitati prin exercitarea calitatii de auditor financiar, conditiile minime ale acestuia fiind in concordanta cu prevederile legii privind asigurarile si reasigurarile in Romania.
Limita minima de acoperire a riscului profesional asumat de auditorul financiar reprezinta valoarea riscurilor asumate de acesta prin contractele incheiate cu beneficiarii activitatii desfasurate in calitate de auditor financiar. In cazul in care aceasta valoare a riscurilor nu este mentionata in contract, limita minima de acoperire a riscului profesional asumat de auditorul financiar reprezinta valoarea veniturilor brute din onorarii stabilite prin contractele de audit, inmultita cu 2.

Ordinul Nr. 418 din 6 aprilie 2005 privind unele precizari contabile aplicabile agentilor economici

Contabilizarea valorilor rezultate din rotunjirea sumelor reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inscrise in deciziile de impunere, in actele administrative fiscale asimilate acestora, precum si in declaratiile fiscale, se efectueaza prin inregistrarea in debitul, respectiv creditul contului 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare“, dupa cazul in care sumele se majoreaza sau se reduc. La sfarsitul exercitiului financiar, soldul debitor sau creditor al contului 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare“ se regularizeaza printr-un cont de cheltuiala sau venit, dupa caz (se folosesc conturile 6588 “Alte cheltuieli de exploatare“ sau 7588 “Alte venituri din exploatare“.
Participarea salariatilor la profit se reflecta in contabilitate prin constituirea unui provizion pentru riscuri si cheltuieli la nivelul sumelor estimate reprezentand sumele brute cuvenite salariatilor.
Obligatiile fata de salariati aferente participarii acestora la profit se vor evidentia in contabilitate pe seama cheltuielilor salariale in anul urmator celui la care se refera situatiile financiare si, concomitent, se va relua la venituri provizionul constituit.