Ordin nr. 343 din 25 martie 2005 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

Potrivit acestui ordin noile criterii de selectie pentru marii contribuabili vor fi urmatoarele:
a) contribuabilii mari, persoane juridice, sunt contribuabilii cu cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2003 mai mare sau egala cu 500 miliarde lei si/sau contribuabilii mari monitorizati de Fondul Monetar International, inclusiv entitatile rezultate in urma divizarii acestora in 2004;
b) contribuabilii care desfasoara activitati specifice:
– Banca Nationala a Romaniei;
– Societatile bancare;
– Societatile de asigurari;
– Societatile de investitii financiare;
– Societatile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip „Casino”.

Marii contribuabili a caror cifra de afaceri in anul precedent este inferioara celei stabilite drept criteriu de selectie a acestora pentru incadrarea in categoria marilor contribuabili vor fi scosi din administrare dupa 4 ani, daca in aceasta perioada nu mai indeplinesc criteriile de selectie.

Incepand cu data de 1 aprilie 2005, marii contribuabili se vor imparti in doua categorii:
– marii contribuabili (cu sediul in Bucuresti si judetul Ilfov) care se administreaza de Directia generala de administrare a marilor contribuabili;
– marii contribuabili (aflati in teritoriu) care se administreaza de directiile generale ale finantelor publice judetene.

Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de catre compartimentele de specialitate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, pentru sediile secundare aflate in teritoriu si de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pentru sediile secundare care isi desfasoara activitatea in municipiul Bucuresti sau judetul Ilfov.

Ordonanta de Urgenta nr. 24 din 24.03.2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Incepand cu 1 mai 2005 intra in vigoare prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 24 din 24.03.2005, referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit si impozitul pe veniturile nerezidentilor, conform carora avem urmatoarele modificari:
– pierderea deducerii suplimentare de 20% pentru investitiile in mijloace fixe sau brevete de inventie;
– eliminarea facilitatii privind fiscalizarea veniturilor pe masura ce devin scadente in cazul vanzarii cu plata in rate;
– dispare facilitatea constand in aplicarea unei cote reduse de impozit, respectiv 10%, asupra profiturilor obtinute in urma vanzarii proprietatii imobiliare si a titlurilor de participare, detinute pe termen lung;
– s-a eliminat posibilitatea deducerii in limita echivalentului a 2000 euro anual a unor cheltuieli cu cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale, exceptandu-se cele pentru camerele de comert, organizatiile sindicale sau patronale.

Nu vor fi impozitate veniturile obtinute din vanzarea imobilelor cu destinatia de locuinta detinuta cu titlu de proprietate pe o perioada mai lunga de 3 ani, nici pentru imobilele dobandite prin mostenire sau donatie intre rude sau in urma reconstituirii dreptului de proprietate.
Pierderea inregistrata in urma vanzarii unei proprietati imobiliare nu va putea fi recuperata prin compensare sau cu eventuale castiguri obtinute din alte tranzactii.

Reglementarile referitoare la taxa pe valoare adaugata vor intra in vigoare incepand cu 1 iunie 2005 cu urmatoarele modificari:
– s-a eliminat scutirea de TVA pentru realizarea, difuzarea si/sau retransmiterea de programe radio si/sau televiziune ;
– se plateste TVA la vanzarea de licente de filme sau de programme, drepturi de difuzare, precum si la importul de suporturi materiale pentru activitatea radio-TV ;
– se datoreaza TVA pentru activitatea din zona spectacolelor ;
– nu mai sunt scutite de TVA livrarile si prestarile de servicii realizate de unitatile din sistemul penitenciarelor care folosesc munca detinutilor.

In ceea ce priveste impozitarea persoanei fizice au intervenit urmatoarele modificari :
– incepand cu 1 mai 2005 vor fi impozitate la acelasi nivel, castigurile din operatiunile de vanzare-cumparare de valuta la termen si din alte operatiuni similare ;
– vor fi taxate cu 1% castigurile din dobanzile aferente depunerilor la vedere sau in conturi curente deschise la banci sau alte institutii de credit locale, in cazul in care dobanzile respective depasesc nivelul ratei medii a dobanzii pe piata interbancara ;
– impozitarea cu 10%, incepand cu 1 mai 2005, a castigurilor obtinute din vanzarea de titluri de valoare detinute pe o perioada mai scurta de 365 de zile ;

Concluzie :
Codul fiscal, modificat de 9 ori pana in prezent, a diminuat haosul in materie fiscala, concentrand dispozitiile legale in materie dispersata, dar instabilitatea legislativa exista insa datorita instabilitatii la nivel macroeconomic.
Dupa cum dicteaza interesele momentului se reduce o cota, se maresc bazele de impozitare si cresc alte cote ; probabil ca efectul este zero in deficitul bugetar, iar stresul nostru nu mai conteaza !

SEMINAR 28 martie – 01 Aprilie 2005

In atentia participantilor la SEMINARUL Noile reglementari fiscale. Inchiderea exercitiului financiar 2004.

Va reamintim ca ultima zi de seminar se va desfasura vineri, 1 aprilie 2005, la Universitatea Nicolae Titulescu, Et. 1, Amfiteatrul 6, ora 17:00.

Tema dezbatuta: Precizari privind inchiderea exercitiului financiar 2004.
Lector: Emilia Iordache

Noile reglementari fiscale. Precizari privind inchiderea exercitiului financiar 2004

2005-03-28 00:00:00 – 2005-03-31 00:00:00

Program

28 Mar 2005 – Impozitul pe profit

29 Mar 2005 – Taxa pe Valoarea Adaugata

30 Mar 2005 – Impozitul pe veniturile nerezidentilor

31 Mar 2005 – Inchiderea exercitiului financiar 2004

Prezinta

Georgeta Toma
Elena Stoian
Mihaela Capota
Emilia Iordache

Taxa de participare/cursant

Un modul – 1.500.000 lei + TVA (150 lei noi + TVA)
4 module – 5.000.000 lei + TVA (500 lei noi + TVA)

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda Fiscala 2005

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Bucuresti, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 330.15.80
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu sau Cladirea Metroul SA, Str. Gutenberg, nr. 3 bis, Et. 2, Sala de Consiliu, ora 16:30

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 330 98 21
T/F: +40 (21) 330 15 80
cristina.milici@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Cristina

Preturile de transfer

Printre modificarile aduse prin HG nr. 1840/2004, mentionam ca au fost introduse detalii in ceea ce priveste metodele de stabilire a preturilor de transfer in cazul persoanelor afiliate.
In plus fata de aceste prevederi legale stabilite prin prezenta hotarare in vederea clarificarii acestor aspecte privind preturile de transfer, MFP a tradus si publicat Raportul OECD privind

Ordinul nr. 162 din 21 februarie 2005 privind Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministerului finantelor publice nr. 1713/2004 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

S-a stabilit in prezentul ordin:
– procedura de inregistrare fiscala a marilor contribuabili;
– obligatiile declarative;
– procedura de plata a obligatiilor fiscale la marii contribuabili;
– procedura de inspectie fiscala;
– procedura de gestionare a inlesnirilor la plata;
– solutionarea rambursarilor de TVA.

In vederea aplicarii acestei proceduri generale de solutionare a solicitarilor de rambursare, pana la data de 20 aprilie 2005, pentru aceasta categorie de platitori se va stabili Standardul Individual Negativ (SIN).

Societatile comerciale organizatoare de jocuri de noroc de tip “Cazino” se transmit spre administrare Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pana la data de 15 aprilie 2005.

Recunoasterea creditului fiscal extern. Lista asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica

Recunoasterea creditului fiscal extern.

Exemplul unei societati care are de recunoscut un credit fiscal, datorita faptului ca s-a platit in strainatate impozit pe veniturile nerezidentilor conform Conventiei.
Presupunem ca inchiriati un utilaj in Ucraina, redeventa pentru aceasta inchiriere este impozitata cu 10%, conform prevederilor din Conventie de evitarea dublei impuneri dintre Romania si Ucraina.
Pentru impozitul retinut in Ucraina primiti Certificat de atestare a platii, care trebuie dedus din impozitul pe profit.
La intocmirea facturii lunare pentru incasarea redeventelor se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

411 = 706 100 um

Ordinul nr. 169 din 23 februarie 2005 pentru aprobarea metodologiei privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale

Prin prezentul ordin se aproba scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale, in cazuri temeinic justificate, pentru urmatoarele categorii de bunuri:

a) bunurile care fac obiectul unor acorduri guvernamentale, plasate intr-un regim vamal suspensiv;
b) bunurile plasate in regim vamal de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import. In cazul navelor, aeronavelor, elicopterelor, locomotivelor si vagoanelor de cale ferata, plasate in regim vamal de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import, in vederea repararii si returnarii lor partenerilor externi, dispozitiile sunt aplicabile si in situatia in care acestea se introduc in tara si/sau se scot din tara in stare demontata in mai multe transporturi, cu conditia ca produsele compensatoare mentionate in autorizatia de perfectionare activa sa reprezinte nave, aeronave, elicoptere sau vagoane de cale ferata;
c) bunurile plasate in regim vamal de tranzit, daca acesta se efectueaza sub supravegherea echipelor mobile din cadrul serviciilor de supraveghere vamala;
d) masinile si utilajele agricole din Republica Moldova, plasate in regim vamal de admitere temporara cu exonerarea partiala de la plata taxelor vamale, in vederea executarii lucrarilor mecanice in campaniile agricole;
e) bunurile pentru care se acorda custodie vamala in vederea intregirii unor produse (inainte de depunerea declaratiei vamale) si care nu pot fi importate in intregime intr-un singur transport;
f) bunurile exceptate de la plata taxelor vamale conform actelor normative in vigoare, plasate in unul dintre regimurile vamale de antrepozit, perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import, transformare sub control vamal si admitere temporara cu exonerare partiala de la plata taxelor vamale;
g) bunurile incadrate la pozitiile tarifare 2709, 2710, 2711, 2901, 2902, 2905, 2914, 2523, 2935 00, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940 00, 2941, cap. 30, 4014 10, plasate in regim vamal de antrepozit, precum si produsele catering destinate servirii mesei in avion, plasate, de asemenea, in regim vamal de antrepozit de catre companiile aeriene, bunuri pentru care se asigura procedura de supraveghere vamala de catre biroul vamal;
h) bunurile incadrate la pozitia tarifara 2711, introduse in depozit necesar cu caracter temporar, conform art. 38 din Legea nr. 141/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se asigura procedura de supraveghere vamala de catre biroul vamal;
i) bunurile introduse in zonele libere, plasate in regim vamal de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import si in regim vamal de transformare sub control vamal;
j) importurile anticipate de bunuri efectuate in cadrul operatiunilor de perfectionare pasiva de catre companiile aeriene in vederea repararii si intretinerii aeronavelor civile, care se deruleaza in baza prevederilor art. 307 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) bunurile plasate in regim vamal de admitere temporara cu exonerare partiala de la plata taxelor vamale, de tipul utilajelor si echipamentelor utilizate pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, potrivit legii.