Legea nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Societatea Cooperativa este o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii sai, in conformitate cu principiile cooperatiste.

Societatile cooperatiste se pot constitui in una dintre urmatoarele forme:
– societati cooperative mestesugaresti – asociatii de persoane fizice care desfasoara in comun activitati de productie, de comercializare a marfurilor, de executare de lucrari si prestari de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activitatilor mestesugaresti ale membrilor lor cooperatori;
– societati cooperative de consum – asociatii de persoane fizice care desfasoara in comun activitati de aprovizionare a membrilor cooperatori si a tertilor cu produse pe care le cumpara sau le produc si activitati de prestari de servicii catre membrii lor cooperatori si catre terti;
– societati cooperative de valorificare – asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa;
– societati cooperative agricole – asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;
– societati cooperative de locuinte – asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpara, conserva, renova si administra locuinte pentru membrii lor cooperatori;
– societati cooperative pescaresti – asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a infiinta ferme piscicole si de acvacultura, de a produce, repara, intretine si cumpara echipamente, utilaje, instalatii, ambarcatiuni de pescuit, precum si de a pescui, prelucra si distribui produse piscicole;
– societati cooperative de transporturi – asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activitati de transport si activitati conexe acestora, pentru membrii cooperatori si pentru terti, pentru imbunatatirea tehnica si economica a activitatilor de transport desfasurate de membrii cooperatori;
– societati cooperative forestiere – asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera si proteja fondul forestier detinut de membrii cooperatori, tinand seama de conditiile impuse de regimul silvic;
– societati cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Aceasta lege reprezinta cadrul juridic, de drept pentru infiintarea, functionarea, fuzionarea, divizarea si dizolvarea acestor firme de organizare ca sector specific al economiei la nivel teritorial si national.

205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit“

Declaratia 205 se depune pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru veniturile platite in anul fiscal expirat, pentru contribuabilii care au obtinut urmatoarele categorii de venituri:
1. venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
2. venituri din vanzarea bunurilor în regim de consignatie;
3. venituri obtinute in baza unui contract de agent;
4. venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;
5. venituri din activitatile de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
6. venituri din activitati independente desfasurate în baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;
7. venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica;

Masuri de simplificare pentru avansuri incasate dupa data de 1 ian 2005 pentru livrari efectuate in cursul anului 2005

In cazul avansurilor incasate dupa data de 1 ianuarie 2005 pentru livrari de bunuri care fac obiectul masurilor de simplificare, facturile fiscale emise de catre furnizori se intocmesc ca si pentru orice alta operatiune taxabila, avand in plus mentiunea taxare inversa. Taxa pe valoarea adaugata se aplica asupra sumei incasate in avans si se inscrie in factura fiscala, fara sa fie achitata de beneficiar. Totalul de plata al facturii fiscale de avans va fi mai mare decat avansul incasat cu suma taxei pe valoarea adaugata aferente. Pentru valoarea avansului, fara taxa pe valoarea adaugata, furnizorii vor efectua inregistrarile contabile obisnuite pentru aceasta operatiune, iar pentru suma taxei pe valoarea adaugata vor inregistra contabil 4426=4427. Factura fiscala se inregistreaza atat in jurnalul de vanzari cat si in jurnalul de cumparari, sumele fiind preluate corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata.

Exemplu:
Avans incasat pentru o livrare de teren in suma de 100 milioane lei. Factura fiscala se emite in termenul prevazut de lege pentru suma de 100 milioane plus TVA 19%, respectiv 19 milioane lei. Suma de 19 milioane lei reprezentand TVA nu a fost incasata de la beneficiar, dar se factureaza acestuia.

Livrarile de bunuri efectuate dupa data de 1 ianuarie 2005, se consemneaza in facturi fiscale de catre furnizori, care se intocmesc ca si pentru orice alta operatiune taxabila, respectiv vor contine si baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata aferenta, avand in plus mentiunea taxare inversa. Pentru valoarea bunurilor fara taxa pe valoarea adaugata, furnizorii vor efectua inregistrarile contabile obisnuite pentru aceasta operatiune, iar pentru suma taxei pe valoarea adaugata vor inregistra contabil 4426 = 4427. Furnizorii nu incaseaza taxa pe valoarea adaugata inscrisa in factura fiscala de la beneficiari, desi aceasta figureaza in totalul de plata al facturii fiscale. Factura fiscala se inregistreaza atat in jurnalul de vanzari cat si in jurnalul de cumparari, sumele fiind preluate corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata. Furnizorii deduc integral taxa pe valoarea adaugata la nivelul taxei colectate din facturile fiscale emise pentru livrarile de bunuri pentru care au aplicat mentiunea taxare inversa, chiar daca sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata cu regim mixt.

Exemplu:
O persoana inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata livreaza o cladire in valoare de 100 milioane lei. Taxa pe valoarea adaugata aferenta de 19 milioane lei. Totalul de plata al facturii fiscale este de 119 milioane lei. Inregistrarile contabile la furnizor:
411 = 7xx 100 milioane lei
4426 = 4427 19 milioane lei
(nu se incaseaza de la beneficiar)

Beneficiarii vor efectua inregistrarile contabile obisnuite pentru o achizitie de bunuri sau pentru un avans, dupa caz, pentru valoarea bunurilor sau, dupa caz, a avansului, fara taxa pe valoarea adaugata, iar pentru suma taxei pe valoarea adaugata din factura fiscala se efectueaza inregistrarea 4426= 4427. Factura fiscala se inregistreaza atat in jurnalul de vanzari cat si in jurnalul de cumparari, sumele fiind preluate corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata.

Ordinul nr. 5 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de aprobare a instructiunii nr. 2/2005 privind unele masuri pentru incadrarea societatilor de investitii financiare (SIF) in prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Instructiunea mai sus amintita va fi publicata in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia, respectiv www.cnvmr.ro , si va intra in vigoare la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial.

Amortizarea

2005-02-10 00:00:00 – 2005-02-10 00:00:00

Program

Joi 10 Feb 2005, ora 17:00 – AMORTIZAREA

Prezinta

Diaconescu Lucica – specialist in cadrul MFP

Taxa de participare/cursant

1.500.000 lei + TVA

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda Fiscala 2005

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania SMB, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 330.15.80
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu, Numarul salii va fi afisat la intrare

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 3309821
T/F: +40 (21) 3301580
cristina.milici@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Cristina

Ordinul nr. 13 al Consiliului Concurentei privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii

Prezentul ordin modifica si completeaza Ordinul 55/2004 de aprobare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii. Printre principalele modificari se refera la numarul de angajati si pragurile financiare care definesc categoriile de intreprinderi, astfel:
– IMM sint acele intreprinderi care au mai putin de 250 angajati si care au o cifra de afaceri anuala care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane EUR.
– intreprindere mica este intreprinderea care are mai putin de 50 angajati si a carei cifra anuala de afaceri sau rezultatul anual al bilantului contabil nu depaseste echivalentul in lei a 10 milioane de EUR
– microintreprindere este intreprinderea care are mai putin de 10 angajati si a carei cifra anuala de afaceri sau rezultatul anual al bilantului contabil nu depaseste exchivalentul in lei a 2 milioane de EUR

Se mai stabilesc totodata datele folosite pentru numarul de angajati, valorile financiare si perioada contabila.

ATENTIE:
Legea fiscala defineste microintreprinderea ca fiind persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) are inscrisa in obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul;
b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Hotarare nr. 41 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 9 din 27 iunie 2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru aprobarea Regulilor privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari.

“Auditorii financiari sunt obligati sa efectueze anual 40 de ore de pregatire profesionala, dupa cum urmeaza:
– 20 de ore structurate;
– 20 de ore nestructurate.”

Obligativitatea efectuarii pregatirii profesionale conditioneaza obtinerea vizei de practica sau aplicarea de sanctiuni disciplinare.

Regimul avansurilor in cazul bunurilor care fac obiectul masurilor de simplificare

Avansurilor incasate pana la data de 31 decembrie 2004 inclusiv, pentru livrari de bunuri care fac obiectul masurilor de simplificare, li se aplica regimul fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in vigoare la data incasarii avansului. Regularizarea facturilor fiscale emise pentru plati in avans se realizeaza potrivit pct. 61 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.
Potrivit pct.61 din norme, regularizarea facturilor fiscale emise pentru plati in avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura fiscala pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii contractate in valuta a caror decontare se face in lei la cursul de schimb valutar de la data incasarii se aplica prevederile pct. 18 din norme.
Operatiunea de regularizare a avansurilor nu afecteaza aplicarea taxarii inverse la data facturarii livrarii bunurilor.

Exemplu:
Avans incasat pentru livrare de cladire in luna decembrie 2004 – 119 milioane lei (din care TVA 19 milioane lei).
Inregistrari contabile la furnizor:
5121 = 419 100 milioane lei
5121 = 4427 19 milioane lei

Inregistrari contabile la beneficiar:
4426 = 5121 19 milioane lei
409 = 5121 100 milioane lei

Bunul este livrat in ianuarie 2005 cu o valoare de 1000 milioane lei plus TVA 190 milioane lei. La data livrarii se efectueaza regularizarea avansului si se efectueaza inregistrarile contabile:
La furnizor:
411 = 7xx 1000 milioane lei
4426 = 4427 171 milioane lei
(190 milioane lei – 19 milioane lei care au fost si raman colectate)

419 = 411 100 milioane lei

La beneficiar:
2xx = 404 1000 milioane lei
4426 = 4427 171 milioane lei
(190 milioane lei – 19 milioane lei care au fost si raman deduse)

404 = 419 100 milioane lei

Pentru livrarile de bunuri efectuate cu plata in rate pana la data de 31 decembrie 2004 inclusiv, taxa pe valoarea adaugata se regularizeaza astfel:
Furnizorii, respectiv beneficiarii, storneaza taxa pe valoarea adaugata aferenta ratelor a caror scadenta intervine dupa data de 1 ianuarie 2005 inregistrata in contul 4428 in corespondenta cu contul de clienti, respectiv de furnizori, urmand sa efectueze la fiecara data stipulata in contract pentru plata ratelor inregistrarea contabila 4426 = 4427 cu suma taxei pe valoarea adaugata aferenta fiecarei rate.

Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Avand in vedere prevederile Ordinului 880/2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, agentii economici trebuie sa transmita declaratia anuala pana la 25 februarie 2005.
In categoria agentilor economici care au obligatia raportarii sunt inclusi:
– Agentii economici producatori de ambalaje;
– Agentii economici importatori de ambalaje;
– Agentii economici producatori de produse ambalate;
– Agentii economici importatori de produse ambalate;
– Agentii economici specializati, inclusiv operatorii de salubritate;
– Consiliile locale.

Ordinul 91 al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

Prin acest ordin se modifica Ordinul nr. 281/2004 dupa cum urmeaza:
– Anexa nr. 2 “Instructiuni de completare a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin;
– Anexa nr. 3 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat “ se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Aceste prevederi se aplica pentru impozitele, taxele si contributiile sociale datorate incepand cu 1 ian 2005 (respectiv cu termen de declarare 25 feb 2005)

Cateva noutati aduse de acest ordin:
– s-a adaugat Impozitul pe veniturile din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice;
– pentru contribuabilii care au obligatia declararii impozitului mai sus mentionat s-a introdus un nou paragraf, care mentioneaza ca acestia trebuie sa depuna declaratia 100 pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidator
– marii contribuabili depun declaratia la organul fiscal competent, definit prin legislatia specifica

Pentru impozitul pe salarii, la randul 2 “Suma deductibila” se va inscrie suma rezultata in urma regularizarii impozitului datorat pe anul precedent cu platile anticipate retinute in cursul anului, determinata ca diferenta intre total impozit pe veniturile din salarii de restituit angajatilor si total impozit pe venitul din salarii ramas de achitat de catre angajati; daca diferenta este negativa, se inscrie suma rezultata cu semnul “-“.