Lege 512 a bugetului sigurarilor sociale de stat pe anul 2005

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 este de 9.211.000 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste la:
a) 9.400.000 lei in cazul asiguratului sau pensionarului;
b) 4.700.000 lei in cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului

Cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca – 29,5%
b) pentru conditii deosebite de munca – 34,5%
c) pentru conditii speciale de munca – 39,5%.

Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 9,5% indiferent de conditiile de munca.

Cota contributiei pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste in functie de riscuri pe sectoare economice, intre limitele de 0,5% si 4%. Nivelul va fi reglementat prin hotarare a Guvernului.

Procedura insolventei comerciale

Procedura insolventei comerciale. Avantaje oferite debitorilor, nu doar creditorilor

De ce insolventa comerciala?

Fata de recentele modificari legislative aduse prin prevederile Ordonantei de Guvern nr. 38/2002, ale Legii 82/2003 si ale Legii 149/2004, arhitectura legislatiei insolventei comerciale (Legea nr. 64/1995 republicata, denumita in continuare

Ordin 1713 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, activitatea de administrare a marilor contribuabili se organizeaza in cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din Bucuresti, prin preluarea acestei activitati de la organele fiscale teritoriale.

Criteriile de selectie a marilor contribuabili care urmeaza sa fie administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili sunt:
A. cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2003 mai mare sau egala cu 532,0 miliarde lei si/sau contribuabilii mari monitorizati de Fondul Monetar International, inclusiv entitatile rezultate in urma divizarii acestora in anul 2004;

B. contribuabilii care desfasoara activitati specifice:
• Banca Nationala a Romaniei;
• bancile;
• societatile de asigurari;
• societatile de investitii financiare;
• societatile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip “Cazino“.

Lista marilor contribuabili care urmeaza sa fie administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, intocmita pe baza criteriilor de selectie, este prezentata in anexa nr. 2.

Contribuabilii mari administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili si/sau de directiile generale ale finantelor publice judetene, care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute in anexa nr. 1, incepand cu data de 1 ianuarie 2005 sunt transmisi spre administrare organelor fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal.

Contribuabilii mari a caror cifra de afaceri in anul precedent este inferioara celei stabilite drept criteriu de selectie a acestora pentru incadrarea in categoria marilor contribuabili vor fi administrati in conditiile prezentului ordin timp de 4 ani consecutivi. Contribuabilii rezultati in urma divizarii unui contribuabil mare vor fi administrati in conditiile prezentului ordin.

La fiecare 2 ani, pana la data de 31 august se actualizeaza lista marilor contribuabili care urmeaza sa fie administrati incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

OUG 99 privind instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto

Poate beneficia de o prima in cuantum de 30 milioane lei orice proprietar al unui autoturism uzat, care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

a) preda spre casare unei unitati REMAT autoturismul uzat proprietate personala, obtinand astfel un certificat REMAT;
b) achizitioneaza un autoturism nou de la un producator validat.

Cuantumul primei se va scadea din pretul de achizitie al unui autoturism nou, cumparatorul beneficiind si de schema de sporire a atractivitatii specifica acelui producator. Modalitatile concrete de acordare/decontare a primei vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Programul se aplica pana la data de 1 iulie 2005.

Regimul TVA pentru bunurile donate

Potrivit art. 128 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, preluarea de catre persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partile lor componente a fost dedusa total sau partial.
Conform prevederilor art. 137 alin.(1) lit. b) din lege, baza de impozitare pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin.(3) lit. e), alin.(4) si (5) din lege o constituie preturile de achizitie sau, in lipsa acestora, pretul de cost, determinat la momentul livrarii.
Daca bunurile sint mijloace fixe, pretul de achizitie sau pretul de cost se ajusteaza, astfel cum se prevede la norme.
La punctul 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, se prevede ca in situatiile prevazute la art. 128 alin. (4) si (5) din Codul Fiscal, baza de impozitare pentru mijloace fixe este cea stabilita la alin. (1) lit. a), respectiv, daca lipsurile nu sunt imputabile, baza de impozitare este valoarea ramasa la care aceste bunuri sunt inregistrate in contabilitate, calculata in functie de amortizarea contabila. Daca mijloacele fxe sunt complet amortizate, baza de impozitare este zero.
Prin urmare, bunurile donate se trateaza din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata conform prevederilor de mai sus.

PROIECT – Denominarea

Ministrul finantelor publice,

Avand in vedere dispozitiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si ale art. 38 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

emite urmatorul ordin:

ART. 1 – Se aproba Precizarile referitoare la masurile care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Legea 507/17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare

Aceasta lege aduce urmatoarele modificari:
– elimina prevederile din Ordonanta 15/1996 in ceea ce priveste plafonul zilnic de casa, exceptiile si sanctiunile pentru depasirea plafonului de casa;
– s-au modificat precizarile din OUG 24/ 1998 privind regimul zonelor defavorizate –republicata, in sensul ca se elimina posibilitatea de prelungire a termenului in care o arie geografica sa fie declarata zona defavorizata iar scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi, pe perioada existentei zonei defavorizate, se aplica numai persoanelor juridice care au obtinut inainte de data de 1 iulie 2003 certificatul permanent de investitor în zona defavorizata;

Poiana Brasov 2004 – Fiscalitatea in folosul contribuabilului

2004-11-18 00:00:00 – 2004-11-21 00:00:00

Program

JOI, 18/11/2004

15:00 ? 24:00 Primirea participantilor. Formalitatile de cazare

20:00 ? 23:00 Cina

VINERI, 19/11/2004

07:00 ? 09:00 Micul dejun

09:30 ? 13:00 Intalnire cu analisti economici

11:00 ? 11:15 Coffee break

14:00 ? 15:30 Dejun

16:00 ? 18:00 Prezentarea principalelor noutati legislative in materie fiscala: TVA, IP, Nerezidenti

17:00 ? 17:15 Coffee break

20:00 ? 23:00 Cina

SAMBATA, 20/11/2004

07:00 ? 09:00 Micul dejun

09:30 ? 14:00 Intalnire cu specialisti

11:00 ? 11:15 Coffee break

14:00 ? 15:30 Dejun

16:00 ? 18:00 Ateliere de lucru : TVA, IP, Contabilitate

17:00 ? 17:15 Coffee break

20:00 ? 24:00 Cina festiva la restaurantul Cerbul Carpatin din Brasov ? degustari de vinuri, program artistic

DUMINICA, 21/11/2004

07:00 ? 09:00 Micul dejun

09:30 ? 13:00 Ateliere de lucru: TVA, IP, Nerezidenti

10:15 ? 10:30 Coffee break

Prezinta

Daniel Daianu
Ilie Serbanescu
Maria Manolescu
Directori si specialisti din cadrul MFP
SCPA Deleanu Vasile

Taxa de participare/cursant

Tarif normal:
400 EUR/persoana – camera single
360 EUR/persoana – camera double

Tarif special:
300 EUR/persoana – pentru participantii care nu doresc servicii hoteliere

Preturile nu contin TVA si se vor achita in lei la cursul BNR din ziua platii.

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda Fiscala 2005

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL, IBAN RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania SMB, pana la data transmiterii talonului.
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 021-330.15.80
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Poiana Brasov
Hotel EUROHOTEL

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 330 98 21
T/F: +40 (21) 330 15 80
aurora.petre@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Aura

Hotararea Guvernului nr.1840/28 octombrie 2004 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal , aprobate prin HG nr.44/2004

Cele mai importante modificari sunt :
– in categoria cheltuielilor efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt incluse si cheltuielile reprezentand valoarea creantelor comerciale instrainate;
– in vederea acordarii deductibilitatii cheltuielilor de transport si cazare in tara si strainatate se fac precizari asupra modului de calcul a rezultatului curent;
– din baza de calcul a rezervei legale de 5% se vor scadea si veniturile din impozitul pe profit amanat iar majorarea sau diminuarea rezervelor legale astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului;
– Valoarea provizioanelor pentru creantele asupra clientilor este luata in considerare la determinarea profitului impozabil in trimestrul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 din Codul fiscal si nu poate depasi valoarea acestora, inregistrata în contabilitate in anul fiscal curent sau in anii anteriori.
– Cheltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte sau in litigiu neincasate, inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperita de provizionul constituit potrivit art. 22 din Codul fiscal.
– La calculul gradului de indatorare in capitalul imprumutat se includ si creditele sau imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, in situatia în care exista prelungiri ale acestora, iar perioada de rambursare curenta insumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau imprumuturilor pe care le prelungesc depaseste un an.