Ordin 1365 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Deciziei nr 5 din 22 iulie a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoare adaugata si probleme de procedura fiscala

Cateva dintre solutiile stabilite de acest ordin sunt prezentate in cele ce urmeaza:
– TVA aferenta serviciilor de consultanta in legatura cu un bun imobil
Pana la data de 31 decembrie 2003 serviciile de consultanta in legatura cu un bun imobil situat in Romania, efectuate de un prestator din Romania catre un beneficiar din strainatate, sunt impozabile, respectiv au locul prestarii la locul unde beneficiarul isi are stabilit sediul activitatii economice sau, in lipsa acestora, domiciliul ori resedinta sa obisnuita.
De la data de 1 ianuarie 2004, pentru serviciile de consultanta in legatura directa cu un bun imobil situat in Romania, efectuate de un prestator din Romania catre un beneficiar din strainatate, locul prestarii este considerat a fi locul unde este situat bunul imobil.
– TVA pentru transportul bunurilor ce urmau a fi plasate in regim de perfectionare activa
In perioada 1 iunie 2002 – 31 decembrie 2003 transportul bunurilor ce urmau a fi plasate in regim de perfectionare activa nu era scutit de taxa pe valoarea adaugata.
– Neincluderea TVA in costul de achizitie
La persoanele impozabile inregistrate ca platitori de T.V.A., inclusiv la cele cu regim mixt, costurile de achizitie a serviciilor si bunurilor, indiferent daca acestea sunt de natura stocurilor sau activelor amortizabile, nu cuprind taxa pe valoarea adaugata.

Certificate de exonerare la plata TVA

Ordinul ministrului finantelor publice nr.1844/2003, a reglementat procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
In aplicarea prevederilor acestui ordin au aparut unele neclaritati, sesizate de organele fiscale teritoriale si de agentii economici, privind persoanele impozabile care pot solicita certificate de exonerare in vama, modul de determinare a valorii taxei pe valoarea adaugata pentru care se acorda suspendarea platii la organele vamale, numarul certificatelor care se pot elibera intr-un an calendaristic precum si termenul de valabilitate al acestora.
Din aceste motive s-a impus emiterea unui nou ordin care sa reglementeze toate aceste aspecte, respectiv O.M.F.P. nr. 1219/2004.
In acest sens, s-a precizat ca persoanele impozabile care pot solicita certificate de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, in cazul masinilor industriale, utilajelor tehnologice, instalatiilor, echipamentelor, aparatelor de masura si control, automatizarilor, sunt importatorii care realizeaza investitii proprii.
Se precizeaza, de asemenea ca, persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care importa masini industriale, utilaje, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari, finantate partial din fonduri nerambursabile si care beneficiaza de scutire, conform art.142 lit.i) din cod, pot solicita certificate de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru partea din import care nu este scutita de TVA fiind finantata din alte surse.
De asemenea, persoanele impozabile inregistrate ca platitori de t.v.a. pot solicita certificate de exonerare si pentru valoarea reziduala in cazul achizitionarilor din import a unor bunuri ce au facut obiectul unor contracte de leasing financiar.
Este de subliniat faptul ca, s-a precizat in mod expres ca, organele vamale acorda exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata nu numai pentru valoarea inscrisa in certificatele de exonerare, care este estimativa, ci pentru intreaga baza de impozitare pentru importul de bunuri determinata conform art.139 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
In plus, s-a stabilit ca, intr-un an calendaristic se pot elibera mai multe certificate de exonerare pentru acelasi agent economic acestea fiind valabile pana la sfarsitul anului in care au fost eliberate.
Ordinul ministrului finantelor publice nr.1844/2002, prevede la Anexa 1 lista cuprinzand materiile prime si materialele consumabile care nu se produc sau sunt deficitare in tara, pentru care nu se face plata efectiva a taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, conform art. 157 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Ca urmare a schimbarilor intervenite in economia nationala unele materii prime sau materiale consumabile nu se mai produc sau sunt deficitare, fiind necesara efectuarea de importuri pentru acoperirea necesarului la intern.
In acest sens, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale au propus sustinerea producatorilor din aceste domenii, prin acordarea exonerarii de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata la importul anumitor materii prime si materiale consumabile.
Aceasta propunere a condus la necesitatea completarii Listei cu materii prime si materiale consumabile cuprinse in anexa 1 la Normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1844/2003 si care a devenit anexa 1 la O.M.F.P.nr.1219/2004.
In vederea obtinerii certificatului de exonerare de la plata taxei pe valoarea adaugata in vama, importatorii depun la organul fiscal o serie de documente, prevazute la art.3 alin.(1) din Normele aprobate prin acest ordin.
S-a precizat ca, fundamentarea necesarului de materii prime si materiale consumabile se face pe baza planului de productie si a normei de consum specific in cazul producatorilor sau pe baza contractelor interne in cazul comerciantilor sau comisionarilor.
Din randul documentelor solicitate a fost eliminata copia de pe documentul de inmatriculare si documentul pentru aprobarea investitiei de masini agricole si mijloace de transport.
S-a eliminat, modalitatea de evidentiere a taxei pe valoarea adaugata in cazul importurilor intrucat aceasta se regaseste la pct.64 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004(Titlul VI-T.V.A.).
S-au eliminat, de asemenea, masurile ce se aplica daca importatorii nu isi indeplinesc obligatiile legale, considerandu-se ca se pot aplica prevederile altor acte normative in domeniu.
Prevederile O.M.F.P.nr.1219/2004 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv, 16 August 2004, data de la care O.M.F.P.nr. 1844/2003 se abroga.

Modificari aduse Codului Fiscal. Implementarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara

2004-09-20 00:00:00 – 2004-09-22 00:00:00

Program

Taxa pe Valoarea Adaugata – 20 septembrie 2004

Impozitul pe profit – 21 septembrie 2004

IFRS – 22 septembrie 2004

Prezinta

Specialisti din cadrul Ministerului Finantelor Publice

Taxa de participare/cursant

1.500.000 lei + TVA pentru un modul (1 zi)
2.500.000 lei + TVA pentru doua module (2 zile)
3.500.000 lei + TVA pentru trei module (3 zile)

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda Fiscala 2004

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE SRL, IBAN: RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania SMB, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 330.15.80
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD SRL le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu
Amfiteatrul 3, Etaj 1
Ora 16:30

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 330 98 21
T/F: +40 (21) 330 15 80
aurora.petre@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Aura

Modificari ale Codului Fiscal aplicabile de la 1 ianuarie 2005

Titlul VI – Taxa pe valoarea adaugata

Introducerea unor masuri de simplificare in vederea combaterii evaziunii fiscale in domeniul comertului cu deseuri si resturi de metale feroase si neferoase, terenuri si cladiri sau parti de cladire, respectiv introducerea procedurii de “taxare inversa“ pentru tranzactiile cu astfel de bunuri efectuate in tara intre platitorii de TVA. Procedura este utilizata in nenumarate state europene pentru a preintampina rambursarea de la bugetul de stat a unor sume care nu au fost incasate de acesta. Masura a fost impusa datorita semnalelor alarmante primite din partea mediului de afaceri precum si din partea organelor fiscale teritoriale, care au solicitat in numeroase randuri masuri legislative pentru combaterea evaziunii fiscale care se manifesta pregnant in comertul cu deseuri si bunuri imobile. Practic operatiunile raman impozabile dar taxa pe valoarea adaugata nu mai este efectiv platita intre agentii economici care sunt inregistrati ca platitori de TVA. Drept consecinta nici bugetul de stat nu incaseaza TVA aferenta acestor operatiuni, fapt care nu aduce nici un fel de prejudiciu, intrucat taxa ce ar trebui colectata de catre cei care comercializeaza deseuri si resturi de metale feroase si neferoase, terenuri si cladiri sau parti de cladire, ar trebui dedusa de beneficiari. Beneficiarii pot folosi taxa dedusa ori pentru compensarea cu alte impozite si taxe, sau cu TVA de plata, ori, daca sunt exportatori solicita rambursarea taxei deduse de la buget. Este binecunoscut faptul ca la controalele incrucisate efectuate cu ocazia rambursarilor de TVA de cele mai multe ori se constata ca furnizorii care trebuiau sa colecteze TVA sunt firme fantoma special infiintate pentru astfel de scheme fiscale prin care bugetul de stat este prejudiciat.

Avantajele acestei metode in ce priveste deseurile consta in faptul ca exportatorii nu vor mai solicita rambursarea TVA, deoarece taxa dedusa este si colectata concomitent, ca rezultat al neplatii sale catre furnizor. In acest fel se imbunatateste administrarea si colectarea TVA prin reducerea numarului de cereri de rambursare, degrevand astfel organele fiscale teritoriale, si respectiv eliminarea posibilitatii de a rambursa de la bugetul de stat sume care nu au fost incasate.

In ce priveste bunurile imobile si terenurile se combate frauda fiscala de tip CARUSEL prin care un imobil sau un teren sunt vandute initial la o valoarea mica si prin tranzactii succesive creste valoarea acestora pana la ultima veriga care solicita rambursarea de TVA. Din lant dispare unul din comercianti, care nu colecteaza TVA, si in acest fel bugetul de stat este prejudiciat. Prin aplicarea taxarii inverse si acest tip de scheme fiscale vor fi eliminate.
Taxarea inversa nu se aplica in relatia cu un consumator final , adica o persoana care nu este inregistrata ca platitor de TVA, deoarece acesta trebuie sa suporte taxa pe valoarea adaugata fiindca nu are drept de deducere. In acest fel metoda taxarii inverse nu prejudiciaza bugetul de stat, intrucat se respecta princiile de baza ale taxei pe valoarea adaugata, respectiv ca acest impozit este suportat de consumatorul final.

Hotarare 1461 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit

Pot beneficia de prevederile Programului agentii economici care:
a)sunt organizati in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale si isi desfasoara activitatea in Romania;
b)sunt organizati in baza Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, si a Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit.

Criteriile de eligibilitate sunt urmatoarele:
– au capital social integral privat;
– indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pentru a fi intreprinderi mici si mijlocii;
– si-au indeplinit la termen obligatiile exigibile de plata a contributiilor, impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, prevazute de legislatia in vigoare;
– nu sunt in stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic, nu au activitatile comerciale suspendate sau nu se afla intr-o situatie similara cu cele mentionate mai sus, reglementata de lege; nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre situatiile prevazute anterior;
– au incheiat anul fiscal anterior anului in curs cu bilant pozitiv si au reinvestit in tot sau in parte profitul;
– nu au aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Codul fiscal.

Suma maxima asupra careia se calculeaza valoarea fondului de stimulare este cea platita cu titlu de impozit pe profitul reinvestit, incepand cu trimestrul IV al anului 2004.
Profitul brut reinvestit reprezinta sumele utilizate pentru efectuarea de investitii in active corporale (echipamente tehnologice, respectiv masini, unelte si instalatii, precum si pentru computerele si echipamentele periferice ale acestora) si necorporale (brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau de fabrica si alte valori similare, precum si achizitionarea sau producerea programelor informatice) aferente obiectului de activitate, exclusiv cele care au alte surse de finantare decat profitul brut, cum sunt: credite, imprumuturi nerambursabile sau civile.
Pentru a obtine fondurile beneficiarul potential va inainta o cerere la sediul ANIMMC – Unitatea de implementare a Programului, insotita de documentele justificative prevazute de aceasta hotarare.

Ordin 1.326 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004

Beneficiarii scutirii de TVA pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop sunt: cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii care detin lacasuri de cult religios sau alte cladiri utilizate in acest scop; Oficiul National al Monumentelor Istorice, subordonat Ministerului Culturii si Cultelor, pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop si sunt finantate din fonduri gestionate de acesta.
In acest ordin sunt prevazute si documentele pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea adaugata.

Ordin 526 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

In cazuri bine justificate organele fiscale pot modifica din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului.
Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului va fi initiata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal, la sesizarea organului constatator, potrivit legii. Contribuabilul este notificat de indata de catre organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal.
Organul fiscal intocmeste o nota privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului care tine loc de cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului. Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului se inregistreaza potrivit procedurii prevazute pentru inregistrarea la cerere a domiciliului fiscal al contribuabilului.

Ordin 1329 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind sediile secundare“

Se aproba modelul si continutul formularului “Declaratie privind sediile secundare“, cod M.F.P. 14.13.01.99/b care se completeaza numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligatii de plata.
Declaratia privind sediile secundare se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le infiinteaza.

Ordin 1270 privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare

Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin, formularul “Foaie de varsamant-chitanta“, cod 14.20.05/T.S., aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, se scoate din uz, iar functiile acestui formular vor fi preluate de formularul “Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii“, cod 14.20.09/TS.
Formularele “Foaie de varsamant-chitanta“, cod 14.20.05/T.S., aflate in stoc la unitatile Trezoreriei Statului, se utilizeaza pana la epuizare.
Formularul “Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii“ se utilizeaza pentru depunerea in numerar la unitatile Trezoreriei Statului a veniturilor bugetare, impozitelor, taxelor si contributiilor si depunerea de catre institutiile publice a veniturilor incasate prin casieria proprie.