Ordonanta 92 privind Codul de procedura fiscala

Acest cod reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de Codul fiscal. Codul de procedura se aplica si pentru administrarea drepturilor vamale, precum si pentru administrarea creantelor provenind din contributii, amenzi si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, in masura in care prin lege nu se prevede altfel.
Prin administrarea impozitelor si taxelor se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu:
– inregistrarea fiscala;
– declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor si taxelor;
– solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.
Acest cod se refera la: inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala, declaratia fiscala, stabilirea impozitelor si taxelor, Inspectia fiscala, colectarea creantelor fiscale, solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale, etc.

Hotarare 1527 privind regulile si procedurile in materie de licente de export si de import

Derularea unei operatiuni comerciale pentru care sunt necesare licente se poate face numai dupa obtinerea de catre operatorii economici a licentelor de export sau de import. Aceste licente se elibereaza de catre Ministerul Economiei si Comertului prin Directia generala politici comerciale.
In urma prezentarii unei cereri corect completate se acorda o licenta automata care, de regula, este valabila pana la sfarsitul anului calendaristic pentru care a fost emisa.
Restrictiile cantitative la import, instituite prin hotarare a Guvernului pentru aplicarea unor acorduri si intelegeri internatioanale sau a unei masuri de salvgardare, se administreaza prin licente neautomate de import.
Pretul efectiv sau valoarea totala efectiva din documentele insotitoare ale marfii poate diferi fata de datele inscrise in licenta si nu afecteaza libera circulatie a marfii, inclusiv operatiunile de vamuire, in cazul in care diferentele sunt mai mici cu pana la 5% la export sau sunt mai mari cu pana la 5% la import.
Aceasta hotarare cuprinde si normele privind regimul licentelor de export si de import, formularele de cereri de licente si instructiunile privind completarea acestora. Ea intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004 si abroga HG 1491/2002 pentru aprobarea Normelor privind regimul licentelor de export si import, cu exceptia anexelor 1-13 la norme, care se abroga pe data de 1 martie 2004.

Hotarare 1526 privind regimul general de export si de import

Conform acestei hotarari exportul si importul de bunuri din si in teritoriul vamal al Romaniei se desfasoara liber, fara a fi conditionate de eliberarea unor licente.
Fac exceptie bunurile supuse unor restrictii, de exemplu: prohibitiile, restrictiile sau alte masuri de control, certificare sau autorizare, salvgardare, masuri de monitorizare, masuri de supraveghere statistica, etc.

Circulara 39 a BNR privind modificarea si completarea Circularei 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare

Se abroga prevederea conform careia de la 1 ianuarie 2004 nu s-ar mai fi supus autorizarii operatiunile in conturi de depozit in lei deschise de nerezidenti in Romania – pct. 1.17.2.11 lit. a1) din regulament.
Aceste operatiuni vor mai fi supuse autorizarii pana cel tarziu la data aderarii la UE.

Lege 609 pentru aprobarea OUG 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar – fiscala

Se precizeaza ca cererile pentru acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante, al caror termen final de depunere a fost 31,12,2003, se vor solutiona pana la 31 martie 2004.
In cazul platilor prin decontare bancara a obligatiilor bugetare se considera platita obligatia la data la care banca debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampila si semnatura autorizata a acestora. Platitorul trebuie sa plateasca dobanzi si penalitati daca, in termen de 3 zile lucratoare de la data debitarii contului (anterior acest termen era de 48 de ore), banca nu deconteaza sumele cuvenite bugetului. Pentru recuperarea sumelor platitorul se poate indrepta apoi impotriva unitatii bancare.