Ordin 808 al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru infiintarea si functionarea asociatiilor/fundatiilor/federatiilor/ si filialelor acestora si de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publica

Este necesar un aviz in cazul constituirii asociatiei/fundatiei/federatiei, constituirii filialei si in cazul inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului. Pentru acordarea acestui aviz se solicita urmatoarele documente: cerere de eliberare a avizului; actul constitutiv, statutul si dupa caz, procesul-verbal al adunarii generale/consiliului director; actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial; pentru constituirea de filiale este necesara si hotararea adunarii generale sau a consiliului director.
Acest ordin aproba si Criteriile specifice Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului de acordare a statutului de utilitate publica a asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor.

Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea art.1 din OMFP 29/2003 privind aplicarea prevederilor HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

Se adauga ca activitati de livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate direct catre populatie, pentru care agentii economici ce intra sub incidenta OUG 28/1999 sunt obligati sa emita facturi fiscale, urmatoarele activitati:
– Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral cu numerar si/sau substitute de numerar;
– Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral in momentul livrarii bunului sau prestarii serviciului.

Impunerea Nerezidentilor

B. In cazul in care prestarea serviciilor de proiectare, arhitectura si coordonare proiecte dureaza mai mult de 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in cursul anului calendaristic vizat (6 luni)

Conform art. 5 din Conventia de evitare a dublei impuneri cu Republica Turcia, in sensul acestui acord, expresia sediu permanent indica un loc fix de afaceri prin care intreprinderea exercita, in total sau in parte, activitatea sa.
Expresia sediu permanent cuprinde, indeosebi :
– un santier de constructii, de montaj sau un proiect de instalatii, dar numai daca un astfel de santier sau proiect continua pe o perioada mai mare de 6 luni;
– prestarea de servicii, inclusiv servicii de consulting, de o intreprindere prin intermediul salariatilor sau al altui personal angajat de intreprindere in acest scop, dar numai cand activitatile de aceasta natura continua (pentru acelasi santier sau pentru un altul legat de acesta) in tara pe o perioada sau perioade care depasesc in total 6 luni in cadrul oricarei perioade de 12 luni.
Statele contractante au dreptul in conformitate cu legislatia lor interna, sa aplice impozitul la sursa din incasari brute sau sa efectueze impunerea pe venit net. Reglementarile din conventie prevaleaza fata de prevederile legii interne in cazul in care nerezidentul prezinta certificat de rezidenta fiscala.
In acest caz redeventele platite de platitorul roman persoanei juridice turce care desfasoara activitate printr-un sediu permanent situat in Romania, nu se mai impune prin retinere la sursa ci sunt atribuibile sediului permanent fiind considerate venituri ale acestui sediu si impuse potrivit prevederilor paragrafului 4 al art.12 din conventie coroborate cu Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit.
Impunerea se face in conditiile Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit conform careia persoanele juridice straine care desfasoara activitati in Romania printr-un sediu permanent datoreaza impozit pe profit de la inceputul activitatii, imediat ce se poate determina ca a fost sau va fi depasita durata legala, respectiv de 6 luni sau conform perioadelor din conventia de evitare a dublei impuneri, dupa caz, pentru indeplinirea conditiilor de sediu permanent.
in cazul in care nu se cunoaste inainte de sfarsitul anului daca prezenta in Romania va fi de o durata suficienta pentru a deveni un sediu permanent, veniturile acelui an fiscal vor fi luate in considerare in urmatorul an fiscal, in situatia in care durata specificata este depasita.
Reglementarile din conventiile de evitare a dublei impuneri privind definirea sediului permanent prevaleaza fata de prevederile legii interne numai in cazul in care contribuabilul prezinta certificatul de rezidenta fiscala. De exemplu, in cazul in care contribuabilul este rezident intr-o tara cu care Romania are un tratat potrivit caruia un loc de constructie devine sediu permanent daca are o durata mai mare de 12 luni, aceasta regula se aplica pentru acest contribuabil, si nu regula de 6 luni, cu conditia prezentarii certificatului de rezidenta fiscala.
Reprezentantul legal al sediului permanent este obligat ca inainte de inceperea activitatii sa il inregistreze la organul fiscal teritorial in a carui raza urmeaza sa activeze.
Pentru reflectarea reala a profitului impozabil al sediului permanent se scad numai cheltuielile aferente realizarii veniturilor acestuia.

Persoanele fizice
Aceste servicii sunt executate de persoane fizice angajate ale persoanei juridice nerezidente si evident ca aceasta genereaza implicatii fiscale privind impunerea persoanei fizice care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei.
Veniturile salariale obtinute in Romania de persoane fizice straine sunt impozabile in tara noastra conform urmatoarelor reglementari:
– O.G. nr. 7/2001, privind impozitul pe venit
– Conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.
Venitul este considerat din Romania, in intelesul O.G. nr. 7/2001 daca locul de provenienta a veniturilor persoanelor fizice, al exercitarii activitatii sau locul unde acesta obtine venit se afla pe teritoriul Romaniei, indiferent daca este platit in Romania sau din strainatate.
In acest caz prestarea activitatii de proiectare, consultanta, arhitectura se desfasoara in Romania si veniturile au natura salariala si sunt platite din strainatate.
La determinarea impozitului se va avea in vedere principiul celor 183 de zile care incep sau sfarsesc in anul calendaristic vizat. Veniturile din salarii, realizate de persoane fizice straine pentru activitati desfasurate in Romania, vor fi impozitate, astfel:
A. daca persoana fizica este prezenta in Romania o perioada mai mica de 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, dar este rezidenta intr-un stat cu care Romania a incheiat o conventie sau un acord de evitare a dublei impuneri, veniturile din salarii vor fi impozitate in strainatate, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
— persoana fizica care beneficiaza de salarii sta in Romania o perioada/sau perioade mai mici de 183 de zile intr-o perioada de 12 luni calendaristice incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat;
— salariul este platit de un angajator care nu este rezident al Romaniei;
— salariul nu este suportat de un sediu permanent pe care angajatorul il are in Romania.
B. daca persoana fizica este prezenta in Romania o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, veniturile din salarii se impoziteaza incepand cu prima zi de la data sosirii acestuia dovedita cu viza de intrare in Romania de pe pasaport.
Organele fiscale romane vor elibera documentul care atesta plata impozitului in Romania, la cererea contribuabilului, pentru fiecare an fiscal.

A. Persoana fizica sta mai putin de 183 zile/an
Contribuabilii prevazuti la pct. A sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii sa se adreseze organului fiscal in a carui raza teritoriala isi au resedinta, in vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil acestor venituri, in conformitate cu prevederile conventiilor si acordurilor de evitare ale dublei impuneri, incheiate de Guvernul Romaniei cu alte state.
Astfel, contribuabilul va depune la organul fiscal urmatoarele:
– cerere;
– copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca si traducerea legalizata a acestuia;
– certificatul de rezidenta fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta a statului al carui rezident este, in cazul in care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri cu statul de rezidenta si traducerea legalizata a acestuia;
– documentul care atesta dreptul de munca pe teritoriul Romaniei, respectiv permisul de munca.
Daca persoanele fizice straine si persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania nu prezinta in termenul stabilit documentele prevazute la alineatul precedent, acestea datoreaza impozit pe veniturile din salarii din prima zi de desfasurare a activitatii. In situatia in care persoanele respective depun ulterior documentele solicitate, organul fiscal va efectua regularizarea impozitului platit.

B. Persoana fizica sta mai mult de 183 zile/an
In cazul in care contribuabilii prevazuti la pct. A isi prelungesc perioada de sedere in Romania, precum si cei care, prin prezente repetate in Romania, totalizeaza peste 183 de zile, sunt obligati sa instiinteze in scris organul fiscal competent despre depasirea acestui termen, caz in care se aplica regimul fiscal prevazut la pct. B.
In aceasta situatie impozitul pe veniturile din salarii platite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania este datorat incepand cu prima zi de sosire in Romania.
In acest caz contribuabilul depune la organul fiscal competent declaratii lunare de impunere, care vor cuprinde veniturile lunare realizate in perioada anterioara prelungirii sederii in Romania, in termen de 15 zile de la ultima zi a perioadei de 183 de zile expirate.
In aceleasi conditii se impun si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din Romania si sunt rezidenti ai unor state cu care Romania nu are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri.
Dubla cetatenie
In situatia in care exista conventii internationale de evitare a dublei impuneri, persoana fizica cu dubla cetatenie

Fiscalitatea in folosul contribuabilului

2003-11-14 00:00:00 – 2003-11-17 00:00:00

Program

Vineri, 14 noiembrie
15:00 – 24:00 Primirea participantilor. Formalitatile de cazare. Distribuirea materialelor de seminar
20:00 – 22:00 Cina

Sambata, 15 noiembrie
07:00 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 11:00 Intalnire cu analisti economici
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 13:00 Intalnire cu analisti economici
14:00 – 15:30 Dejun
15:30 – 16:30 Atelier Impozit pe profit/Nerezidenti
16:30 – 16:45 Coffee break
16:45 – 18:00 Atelier Impozit pe profit/Nerezidenti
20:00 – 22:00 Cina

Duminica, 16 noiembrie
07:00 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 11:00 Intalnire cu specialisti
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 14:00 Intalnire cu specialisti
14:00 – 15:30 Dejun
15:30 – 16:30 Atelier de lucru TVA
16:30 – 16:45 Coffee Break
16:45 – 18:00 Atelier de lucru TVA
20:00 – 22:00 Cina festiva

Luni, 17 noiembrie
07:00 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 10:15 Ateliere de lucru Contabilitate TVA
10:15 – 10:30 Coffee break
10:15 – 13:00 Ateliere de lucru Contabilitate si TVA

Prezinta

Ilie Serbanescu
Theodor Stolojan
Maria Manolescu
Specialisti din M. F. P.
Consultanti Audit One

Taxa de participare/cursant

Tarif normal: Pentru hotel de patru stele: 400 USD/camera dubla sau 450 USD pentru camera single
Pentru hotel de trei stele: 320 USD/camera dubla sau 340 USD pentru camera single

Tarif special: 300 USD participant pentru reprezentantii firmelor care nu doresc servicii hoteliere.

Beneficii

  • 5% Pentru doi participanti de la aceeasi societate
  • 7% Pentru trei participanti de la aceeasi societate
  • +5% Pentru abonatii la EXPERTUL FISCAL
  • +5% Pentru participantii la seminarul Predeal 2002

Principiul nostru de lucru : ?Primul venit ? primul servit?
Sumele de mai sus nu includ TVA si se vor achita in lei , la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua in care se face plata.

Cum ma inscriu ?

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 330 98 21
T/F: +40 (21) 330 15 80
aurelia.costache@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Aurelia sau Camelia

Locul de desfasurare:

Brasov,Hotel ARO

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 330 98 21
T/F: +40 (21) 330 15 80
aurelia.costache@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Aurelia sau Camelia

Hotarare 1267 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 2-a a cap I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscala, din OG 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala

Incepand de la 1 ianuarie 2004 urmatoarele produse accizabile: bere, vinuri, alte bauturi fermentate, produse intermediare, alcool etilic; produse din tutun; uleiuri minerale; pot fi produse numai intr-un antrepozit fiscal de productie.
Prin productie de produse accizabile se intelege orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma, inclusive imbutelierea si ambalarea acestora pentru eliberarea catre consum.
Antrepozitul fiscal poate functiona doar in baza unei autorizatii emise de o comisie din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Autorizarea se face pe baza unei cereri depusa la autoritatea fiscala teritoriala. Aceasta hotarare prevede conditiile ce trebuiesc respectate pentru a putea primi autorizatia.
Orice antrepozitar autorizat trebuie sa asigure o garantie financiara care sa acopere riscul neplatii accizelor. Aceasta garantie se calculeaza in cote procentuale in functie de valoarea lunara a accizelor potentiale.
Autorizatiile in vigoare emise in baza legii 521/2002 sunt valabile pana la 31 decembrie 2003

Hotarare 1253 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

Se accepta plata prin card a serviciilor de energie electrica si termica, gaze naturale, salubritate, apa-canal, telefonie fixa si mobile prestate consumatorului final persoana fizica si plata impozitelor, taxelor, amenzilor, penalitatilor de intarziere, penalitatilor si altor obligatii de plata ale persoanelor fizice catre institutii publice acceptante.
Persoanele juridice beneficiare vor incheia contract cu bancile prin achizitie publica. Persoanele fizice vor putea plati cu card la diverse terminale electronice (ATM, POS) si prin instrumente de plata cu acces la distanta (de ex Internet – banking si home – banking).

Ordin 1487 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial

Conform acestui ordin institutiile publice vor inventaria si reevalua activele fixe corporale si activele fixe corporale in curs, aflate in patrimoniu la data de 30 septembrie 2003, iar rezultatele reevaluarii vor fi cuprinse in bilantul contabil intocmit la 31 decembrie 2003.
Bunurile din patrimoniul cultural national vor fi reevaluate de catre evaluatori autorizati pana la 31 decembrie 2004, rezultatele fiind cuprinse in bilantul de la aceasta data.