SEMINAR: Fiscalitatea in folosul contribuabilului

2003-10-28 00:00:00 – 2003-10-30 00:00:00

Program

Vineri, 14 noiembrie

15:00 – 24:00 Primirea participantilor. Formalitatile de cazare. Distribuirea materialelor de seminar
20:00 – 22:00 Cina

Sambata, 15 noiembrie

07:00 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 11:00 Intalnire cu analisti economici
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 13:00 Intalnire cu analisti economici
14:00 – 15:30 Dejun
15:30 – 16:30 Atelier Impozit pe profit/Nerezidenti
16:30 – 16:45 Coffee break
16:45 – 18:00 Atelier Impozit pe profit/Nerezidenti
20:00 – 22:00 Cina

Duminica, 16 noiembrie

07:00 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 11:00 Intalnire cu specialisti
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 14:00 Ateliere de lucru Contabilitate si TVA
14:00 – 15:30 Dejun
15:30 – 16:30 Atelier de lucru TVA
16:30 – 16:45 Coffee Break
16:45 – 18:00 Atelier de lucru TVA
20:00 – 22:00 Cina

Luni, 17 noiembrie

07:00 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 10:15 Ateliere de lucru Contabilitate si TVA
10:15 – 10:30 Coffee break
10:15 – 13:00 Ateliere de lucru Contabilitate si T

Prezinta

trainers

Taxa de participare/cursant

feeee

Beneficii

Training materials

Cum ma inscriu ?

Locul de desfasurare:

Brasov

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 330 98 21
T/F: +40 (21) 330 15 80
aurelia.costache@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Aurelia sau Camelia

OUG 107 pentru modificarea si completarea Legii nr 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Printre modificarile aduse si prevederile acestei legi se numara urmatoarele:
Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat in sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, SRI, Serviciul de Informatii Externe, SPP, Serviciul de Telecomunicatii Speciale precum si celui din structurile militarizate ale Ministerului Justitiei.
Calitatea de asigurator o are Casa Nationala de pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) prin casele teritoriale de pensii. Pot fi oferite servicii de asigurare si de catre asociatii profesionale de asigurare; acestea trebuie sa respecte prevederile OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
Declaratia angajatorului pentru incheierea asigurarii si stabilirea cotelor datorate se depune la sediul asiguratorului in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti. Modelul acestei declaratii se va stabili prin norme metodologice. Modificarea datelor cuprinse in declaratie trebuie anuntata asiguratorului in 15 zile.
Persoanele asigurate pe baza de contract individual trebuie sa depuna o declaratie de venituri la incheierea contractului si sa anunte modificarile survenite in situatia si statutul lor in termen de 15 zile. Contributia datorata de acestea este de 1% din venitul lunar asigurat.
Ca prestatie de asigurare se adauga si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca, pentru calculul acesteia utilizandu-se numarul de zile lucratoare din luna in care se solicita dreptul de asigurari sociale.
Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni. Din a 4-a zi de de incapacitate indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta din contributia de asigurare.
Contravaloarea serviciilor medicale acordate, pana la stabilirea caracterului de munca al accidentului sau caracterului profesional al bolii, va fi suportata din bugetul Fondului unic de asigurari sociale de sanatate, urmand ca decontarea sa se realizeze ulterior din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa caz.
Nu se aplica contributia de asigurare asupra sumelor reprezentand: prestatiile de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de catre acesta, conform legii; drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractelor individuale de munca; diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor; sumele reprezentand participarea salariatilor la profit; premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.
Contributia de asigurare se vireaza pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2005 cand se abroga prevederile referitoare la accidente de munca si boli profesionale din cap V “Alte drepturi de asigurari sociale” din legea nr 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
In perioada 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2004 contributia este de 0.5% si este destinata exclusiv constituirii fondului initial. De la 1 ianuarie 2004 fondurile sistemului de asigurari vor fi administrate de CNPAS.

Hotarare 1168 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG 70/1997 privind controlul fiscal

Referitor la drepturile si obligatiile organelor de control fiscal se fac urmatoarele precizari:
– in cazul controlului fiscal prin sondaj perioada se va mentiona in actul de control si nu poate fi mai mica de o luna calendaristica din cadrul unui trimestru. Documentele se verifica prin sondaj mentionandu-se plafonul valoric pana la care s-a verificat, dar daca se constata abateri de natura evaziunii fiscale controlul se va efectua asupra tuturor documentelor financiar contabile;
– accesul organului de control fiscal este permis si in afara programului normal de lucru al contribuabilului dar numai pe baza autorizatiei scrise a conducatorului organului de control fiscal si a acordului scris al contribuabilului inregistrat la registratura;
– contribuabilul raspunde ca sistemele de prelucrare automata a datelor utilizate pentru tinerea evidentelor contabile sa indeplineasca conditiile minimale stabilite prin OMF 425/1998 si asigura o persoana de specialitate pentru a prezenta informatiile solicitate de controlul fiscal.
Contribuabilii au dreptul ca sa fie instiintati de efectuarea controlului fiscal printr-un Aviz de verificare, primit cu cel putin 5 zile inainte de inceperea efectiva a actiunii de control. In cazul verificarilor efectuate la sucursale sau puncte de lucru acest aviz va fi primit si la sediul social. Avizul de verificare cuprinde date cu privire la perioada supusa controlului fiscal si impozitele, taxele si contributiile care vor fi verificate. In termen de 5 zile lucratoare de la primirea avizului contribuabilul poate solicita amanarea controlului fiscal. Prezentarea organului fiscal la contribuabil se va face numai pe baza delegatiei de control si a legitimatiei de serviciu.
Pe intraga durata a controlului fiscal contribuabilii au dreptul sa beneficieze de asistenta de specialitate prin experti contabili, contabili autorizati, consultanti fiscali, etc.
Continutul procesului verbal de control va fi: date referitoare la unitatea de control si la controlul efectuat; date generale despre contribuabil; constatarile efective ale organelor de control, structurate pe obligatiile fiscale care au fost verificate; sinteza constatarilor, anexe cu calculul detaliat, alte documente, note de constatare, procese verbale de constatare a contraventiilor, etc.

Ordin 1418 al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin OMF 580/2002.

Ca modificare adusa va incheia conventii de plata cu debitorul si conventii pentru amanare si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.