Decizie 8 a Comisiei centrale fiscale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoare adaugata si impozitul pe venit

Solutiile referitoare la aplicarea unor prevederi privind TVA prevad urmatoarele:
• modalitatile de regularizare pentru TVA aferent operatiunilor de leasing contractate cu finantatori din strainatate, TVA aferent serviciile prestate in Romania de furnizori externi care nu au desemnat un reprezentant fiscal si TVA care trebuia platit pentru servicii contractate cu prestatori din strainatate, efectuate pana la data de 1 martie 2003 exclusiv si neachitata in termenul legal;
• modalitatea de determinare a TVA deductibila aferenta achizitiilor destinate atat operatiunilor care dau drept de deducere cat si celor care nu dau drept de deducere de catre persoanele impozabile care pana la data de 1 mai 2003 au avut subunitati inregistrate ca platitoare de TVA si care nu au solicitat aprobare pentru pro rata lunara;
• daca persoanele juridice care au avut pana la 1 mai 2003 subunitati inregistrate ca platitori de TVA obtin aprobarea organelor fiscale sa determine pro rata lunar trebuie sa recalculeze taxa dedusa de la inceputul anului, cumulata pe total unitate, pe baza de pro rata lunara;
• se precizeaza care societati sunt considerate ca desfasoara activitate de intermediere in turism in sensul taxei pe valoare adaugata. Aceste societati vor consemna prestarile de servicii efectuate in facturi fiscale cu mentiunea TVA inclusa, fara a evidentia distinct suma TVA;
• nu se considera livrare de bunuri sau operatiune asimilata in sensul TVA acordarea de catre persoana impozabila a bunurilor achizitionate sau fabricate de catre aceasta, in mod gratuit, pentru actiuni de publicitate. Pentru bunurile si serviciile achizitionate in vederea realizarii de actiuni de publicitate persoana impozabila isi poate exercita dreptul de deducere.

Pentru aplicarea unitara a prevederilor art 5 si 9 din OG 7/2001 privind impozitul pe venit coroborata cu Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr 631/2002 se precizeaza urmatoarele pentru anul 2003:
• biletele de tratament si odihna, inclusiv transportul suportate de persoana juridica angajator pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora este cheltuiala deductibila la societate si venit neimpozabil la persoana fizica beneficiara daca valoarea lor este in limita a 1.5% din fondul de salarii realizat anual. In cazul in care se depaseste aceasta limita excedentul reprezinta cheltuiala nedeductibila la societate dar nu este venit impozabil pentru persoana fizica.
• acelasi tratament ca mai sus se aplica si ajutoarelor de inmormantare acordate potrivit clauzelor din contractele de munca, ajutoarelor pentru pierderi insemnate in gospodarie ca urmare a calamitatilor naturale si in cazul unor boli grave sau incurabile, contravalorii darurilor acordate copiilor minori ai salariatilor cu ocazia sarbatorilor in limita sumei de 1.100.000 pentru fiecare copil si eveniment si contravalorii cheltuielilor de deplasare efectuate de angajator pentru acoperirea transportului la si de la locul de munca al salariatilor.