Ordin Ministrului finantelor nr 815 pentru aprobarea Sistemului de Raportare Contabila la 30 iunie 2003 a agentilor economici

Se prezinta normele metodologice pentru intocmirea , verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale agentilor economici la 30.06.2003.

Persoanele juridice vor intocmi si prezenta la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice urmatoarele formulare: Bilant, Contul de profit si pierdere, Nota explicativa.

Persoanele juridice din categoria celor reglementate si supravegheate de Comisia nationala a valorilor mobiliare , altele decat societatile detinute public, vor intocmi rapoarte semestriale care va include si raportul auditorului , acesta fiind un raport de revizuire a situatiilor financiare intocmit conform Standardelor Internationale de Audit.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile este urmatorul:
– Persoanele juridice prevazute la art. 26 alineatul (4) si (6) din Legea 82/1991, republicata, care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene , aprobate prin OMF 306/2003, pana la data de 08 august 2003.
– Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la data de 30.06.2003, depun declaratie pana la data de 08 august 2003.
– Persoanele juridice care aplica prevederile OMF 94/2001, inclusiv cele care efectueaza retratarea situatiilor financiare ale anului precedent, pana la data de 15 august 2003.
– Persoanele juridice reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pana la data de 15 august 2003.

HG 731 privind aplicarea in luna iulie 2003 a celei de-a patra etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

De masurile prevazute in aceasta hotarare beneficiaza pensionarii pentru limita de varsta cu vechime integrala si pensionarii urmasi ale caror drepturi de pensie s-au deschis pana la data de 1 ian 1999 si al caror punctaj mediu este mai mic de 3 puncte.

Pentru persoanele care beneficiaza de pensii de agricultor stabilite anterior datei de 29 iulie 1992 procedura este cea din HG 1315/2001 si in aceasta etapa se acorda 19% din punctajul suplimentar.

Decizie 123 a Consiliului National al Audiovizualului privind publicitatea si teleshoppingul

Prin aceasta decizie se reglementeaza publicitatea la alcool, la alimente, la produse medicamentoase si publicitatea politica si referitoare la exercitarea unor profesii.

Enumeram mai jos cateva prevederi ale acestei decizii:
– publicitatea la bauturi alcoolice si distilate nu este permisa la televiziune intre orele 6 si 22 iar la radio in intervalele 6 – 8 si 10 – 22;
– publicitatea la alimente nu trebuie sa incurajeze consumul excesiv al acestora si ilustrarea cu portiuni vegetale se poate face doar daca acestea sunt inscrise pe eticheta produsului si se regasesc in produs in proportie de 4% minim;
– produsele medicamentoase nu pot fi promovate de persoane celebre care ar putea incuraja consumul lor;
– publicitatea politica se poate face doar in timpul campaniilor electorale;
– este interzisa publicitatea la cabinetele notariale, pentru avocati, executori judecatoresti si experti judiciari, cabinete medicale private.

Decizie a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice privind colectarea creantelor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si a formularisticii necesare realizarii creantelor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

Gestionarul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este Casa Nationala de Sanatate prin unitatile sale teritoriale.

Colectarea si gestionarea acestui fond se face in conformitate cu OG 150/2002 privind sistemul de asigurari sociale de sanatate si OG 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.

Obligat la plata este debitorul si atunci cand debitorul nu face plata sunt obligati mostenitorul, cel care preia in tot sau in parte drepturile si obligatiile debitorului persoana juridica, persoana careia i s-a stabilit raspunderea, etc.

Plata cu intarziere se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0.5% pentru fiecare luna sau fractiune de luna. Nevirarea in termen de 30 de zile de la data scadenta se sanctioneaza pentru sumele cu retinere la sursa cu o penalitate de 10% din aceste sume.

Sunt prevazute masurile de executare silita (somatie, titlu executoriu, popriri, sechestru) pentru recuperarea debitelor, termenele de executare a acestora si organele de executare silita.

Se prezinta caile de contestare, termenele de prescriere, ordinea executarii debitelor, etc.