OUG 57 pentru modificarea si completarea OUG 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative

De la 1 iulie 2003 intra in vigoare urmatoarele prevederi:

– se vor aplica accize specifice reduse si pentru berea importata de la micii producatori independenti cu o capacitate nominala anuala care nu depaseste 200 mii hl.

– se modifica si se inlocuieste „Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)”.

– persoanele juridice care produc vinuri, precum si persoanele juridice care produc produse din tutun si tigarete nu datoreaza taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii, aceasta fiind inclusa in accize.
De la 1 octombrie 2003 contravaloarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun se asigura de la bugetul de stat. Procedura se va stabili prin ordin de catre Ministerul Finantelor Publice pana la data de 15 septembrie 2003.

Ordin 763 al ministrului finantelor publice pentru modificarea ordinului 2182/2001 privind conditiile in care isi pot desfasura activitatea agentii economici care realizeaza productie de produse alimentare in zonele defavorizate si care beneficiaza de scutire de la plata taxelor vamale

In lista activitatilor pentru desfasurarea carora agentii economici pot solicita facilitati se modifica o pozitie. Astfel, la grupa 152 clasa 1520 pentru prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste materia prima de baza este „peste si alte vietuitoare acvatice vii, proaspete, refrigerate sau congelate” .

Ordin nr. 1230 al ministrului finantelor publice

Conform acestui ordin desemnarea reprezentantului fiscal se poate face nu numai prin mandat cu reprezentare, dar si prin imputernicire sau procura, incheiate in forma scrisa si autentificate de un notar public. Reprezentantul fiscal accepta imputernicirea sau procura printr-o declaratie pe propria raspundere, autentificata. Contractul de mandat/imputenicirea/procura se depune cu ocazia depunerii primei declaratii de venit sau de inregistrare de catre reprezentantul fiscal.
Contractul de mandat nu mai trebuie insotit de declaratie pe proprie raspundere si acest ordin abroga paragraful referitor la elementele obligatorii ale contractului de mandat.
Reprezentantul fiscal depune declaratiile stabilite in OG 7/2001, plateste impozitele stabilite si, ca si completare adusa de acest ordin, incaseaza diferentele de impozit rezultate in urma regularizarii anuale.

Lege 252 privind registrul unic de control

Contribuabilii persoane juridice inregistrate la Registrul Comertului sunt obligati sa tina registrul unic de control in care se vor consemna toate controalele efectuate la contribuabil de catre organele specializate, in domeniile financiar-fiscal, sanitar, urbanism, protectia muncii, etc. Celelalte categorii de contribuabili pot opta pentru tinerea registrului unic de control.
Registrul unic se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/ autorizatii si/sau acorduri de functionare. El trebuie sa fie numerotat, sigilat si se pastreaza de reprezentantul legal sau de inlocuitorul acestuia.
Registrul unic se elibereaza pe baza certificatului de inregistrare fiscala de catre directiile generale ale finantelor publice si el trebuie achizitionat in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei legi, in conditiile in care legea intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Contribuabilii nou-infiintati trebuie sa achizitioneze acest registru in 30 de zile de la infiintare.

Lege 254 pentru aprobarea OUG 149/2002 privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iulie 2002

Se prelungesc termenele astfel:
– pentru depunerea documentatiilor in vederea eliberarii autorizatiilor de construire termenul este 30 iunie 2003;
– pentru inceperea lucrarilor de finalizare termenul limita este 1 septembrie 2003;
– Termenul limita pentru receptia constructiilor este 31 decembrie 2004;
Daca nu se respecta aceste termene respectivele constructii vor fi declarate de utilitate publica si se vor aplica prevederile Legii 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.