Lege 197 privind aprobarea OG 22/2003 pentru modificarea alin (3) al art I din OUG 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare

Potrivit OG 22 cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei incepand cu 1 martie 2003 cu incadrarea sumelor aprobate cu aceasta destinatie. In legea art I alin (3) al legii 167 care a fost modificat, aceste cheltuieli se finantau pe baza foilor de drum sau abonamentelor eliberate de unitatile de invatamant.

HG 218 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2003

Printre prevederile acestei hotarari se numara:
Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 3.5%.
Valoarea actualizata a punctului de pensie este de 2.345.001 lei.

Incepand cu luna martie se indexeaza cu 3.5% urmatoarele venituri ale populatiei:
a) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, din a 91-a zi de concediu medical;
b) indemnizatia de maternitate, precum si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de maternitate, respective de concediu medical;
c) indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau a copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu pentru cresterea copilului, etc.

Pentru a) si b) se acorda indexarea daca au indeplinit anterior lunii martie 2003 sau in cursul acestei luni conditia prevazuta de lege pentru acordarea indexarii si ale caror cuantumuri nu depasesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003, respectiv 20.886.000 lei.

Pentru cazul de la punctual c) se aplica indexarea pentru indemnizatiile care au indeplinit conditiile prevazute de lege anterior lunii martie 2003 sau in cursul acestei luni si ale caror cuantumuri nu depasesc valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003, respectiv 6.962.000 lei.

Sumele rezultate in urma aplicarii masurilor de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile de baza.

Aceasta hotarare se aplica incepand cu marie 2003.

OUG 8 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat.

Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat beneficiaza de :
– o suma egala cu de doua ori salariul mediu pe economie;
– o indemnizatie de somaj si un venit lunar de completare .

Aceste sume sunt exceptate de la plata contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Se modifica legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii referitoare la inlesniri, si anume scuteste la plata dobanzile si penalitatile de orice fel aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la 31 decembrie 2001, calculate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor cuprinse in certificate de obligatii bugetare eliberate de creditorii bugetari.