Ordinul ministrului finantelor publice nr 200 din 17 februarie 2003 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competente de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante

Ordinul ministrului finantelor publice nr 200 din 17 februarie 2003 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competente de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat care prevad :

– Sumele de restituit reprezentand taxe si impozite precum si orice sume achitate peste nivelul ratei din esalonare se compenseaza din oficiu cu sume reprezentand obligatii datorate bugetului de stat , esalonate sau amanate la plata.
– Monografia contabila privind inregistrarea in contabilitatea institutiilor.

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 150/30 ianuarie 2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului 7/2001 privind impozitul pe venit

Prin prezentul ordin se aproba modelul declaratiilor privind impozitul pe venit care sunt valabile pentru anul 2003.

Pentru angajatorii care fac plati pentru un numerar mai mare de 10 beneficiari de venit sunt obligati sa depuna DECLARATIA INFORMATIVA PRIVIND IMPOZITUL RETINUT PE VENITURILE CU RETINERE LA SURSA , PE BENEFICIARI DE VENIT (pe suport magnetic sau optic).

Exemplu: cei care primesc venituri de natura celor pentru care impozitarea este finala cum ar fi castigurile din jocuri de noroc , premii (art.38) , venituri intamplatoare.

Circulara BNR nr. 5/13 februarie 2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare , cu modificarile si completarile ulterioare

S-a abrogat art 16 care care spunea ca urmarirea si controlul incasarilor valutare aferente exportului de bunuri se realizeaza prin formularul DECLARATIE DE INCASARE VALUTARA . Aceasta s-a impus urmarea abrogarii prevederilor Ordonantei Guvernului 18/1994 care a fcut viata amara atat exportatoirilor cat si importatorilor . Prevederile ordonantei mentionate se refera la obligatia exportatorilor de repatriere a valutei in termenele maxime de 60 si 90 de zile in functie de zona geografica . Nerespectarea acestor termene atrageau amenzi intre 10 si 20% din valoarea de incasat.
Aceste prevederi erau valabile si pentru platile externe in avans pentru care prestatia nu respecta termenele de mai sus.
Urmarirea si monitorizarea repatrierilor respective se facea prin intermediul DECLARATIEI DE INCASARE VALUTARA pentru export si DECLARATIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA /CDA pentru plati externe a caror obligatie este abrogata prin prezenta circulara.
Noul formular introdus de circulara –DISPOZITIE DE PLATA EXTERNA – este utilizat doar pentru a dispune unei banci o plata externa si constitui sursa de data pentru elaborarea balantei de plati.
Exemple de tranzactii pentru care se dispune plata: import de bunuri, transport de bunuri si persoane, constructii si antreprenoriat in Romania sau in strainatate etc.
Acest formular va fi utilizat incepand cu 2004 numai pentru raportari strict statistice si nu pentru scop de control cum era utilizat DECLARATIE INCASARE VALUTARA.

Ordin 59 al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea OMF 2690/1998 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe

Pentru determinarea din oficiu a impozitului pe venit pentru contribuabilii care nu-si depun declaratia de venit global, prin prezentul ordin s-au stabilit criterii si proceduri pentru: venitul net din salarii, venitul net din activitati independente, venitul net din cedarea folosintei bunurilor.

Veniturile astfel stabilite pot fi majorate cu 20% sau 50% dupa caz. In cazul in care impozitul stabilit dupa aceasta metodologie este mai mic decat platile anticipate efectuate, impozitul ramane stabilit la nivelul acestora.

Impozitul stabilit din oficiu de catre organul fiscal competent se corecteaza dupa cum urmeaza:
– la data depunerii efective de catre contribuabil a declaratiei de venit global sau a celorlate declaratii;
– la data efectuarii unui control fiscal care se desfasoara pentru impozitul stabilit din oficiu.

HG 64 privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului, administrat de catre departamentul de Comert Exterior

Suma alocat anual de la bugetul de stat Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul de Comert Exterior va fi utilizata pentru acoperirea totala sau partiala a cheltuielilor privind:
a) participarea la targuri si expozitii internationale organizate in strainatate;
b) organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exporturilor in strainatate;
c) sprijinirea organizarii si functionarii de reprezentante comerciale romanesti in strainatate;
d) realizarea de studii de piata si pe produse;
e) editarea si distribuirea in strainatate a buletinelor informative privind oferta de export;
f) realizarea de actiuni de publicitate si reclama cu caracter general pe produse si grupe de produse pe piete de interes pentru exportatorii romani.