Ordin 29 al ministrului finantelor publice privind aplicarea prevederilor HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

Acest ordin prevede:

– In situatia in care bunurile nu se livreaza de la sediu social inscris in antetul facturii fiscale sau al altui document legal aprobat pentru livrarea bunurilor, se vor mentiona pe factura fiscala sau pe documentul respectiv, in mod suplimentar, elementele de identificare a locului de expediere a bunurilor, si anume: denumirea sucursalei, punctului de lucru, etc, localitatea, strada si numarul judetul/sectorul.

– In partea stanga jos a facturii fiscale vor fi mentionate si datele de identificare a persoanei care efectueaza livrarea bunurilor, si anume: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal.

– In cazul pierderii sau sustragerii formularelor cu regim special, agenii economici sunt obligati:
(a) sa anunte, in termen de 24 de ore de la constatare, pierderea sau sustragerea formularelor cu regim special la directia generala a finantelor publice judeteana, a municipiului bucuresti, respectiv la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz; pentru sustragere vor fi anuntate si organele de politie.
(b) Sa transmita Companiei nationale “ Imprimeria Nationala“ SA – lista seriilor si plajelor de numere ale formularelor cu regim special pierdute sau sustrase, in termen de 48 de ore de la constatarea pierderii sau sustragerii.

Lege privind aprobarea OUG nr 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Se introduce un nou alineat care prevede ca pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda,din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.

Ordin 51 al ministrului finantelor publice pentru actualizarea pe anul 2003 a normelor anuale de venit pe baza carora se impoziteaza reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, conform Og 24/1996, aprobata cu modificari prin Legea nr 29/1997

Normele de venit pentru anul 2003 pentru reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine sunt urmatoarele:

Tipul de reprezentanta Norme anuale de venit impozabil (lei)
A (1-2 persoane) 162.830.000
B (3-5 persoane) 509.380.000
C (6-8 persoane) 997.950.000
B (peste 8 persoane) 2.025.075.000

Ordin 52 al ministrului finantelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere si a deducerii personale de baza pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat in anul fiscal 2002

Se stabileste baremul anual pentru determinarea impozitului pe venitul anual global realizat in anul fiscal 2002:

Venit anual impozabil (lei) Impozitul anual (lei)
Pana la 23.000.000 18%
23.000.001 – 58.800.000 4.140.000 + 23% pt ce depaseste 23.000.000
58.800.001 – 93.400.000 12.374.000 + 28% pt ce depaseste 58.800.000
93.400.001 – 130.500.000 22.062.000 + 34% pt ce depaseste 93.400.000
Peste 130.500.000 34.676.000 + 40% pt ce depaseste 130.500.000

Deducerea personala de baza este de 1.700.000 lei/luna.